เนื้อเพลง A Box for Black Paul คำอ่านไทย Nick Cave

Who’ll build a box for Black Paul?
( อ๊าว บิลด อะ บ็อคซ ฟอ บแล็ค พอล)
Ah’m enquirin on behalf of his soul
(Ahm enquirin ออน บิเฮฝ อ็อฝ ฮิส โซล)
Ah’d be beholdin to ya all
(Ahd บี beholdin ทู ยา ออล)
For a lil information, yes some kinda information
(ฟอ รา ลิล อินเฟาะเมฌัน , เย็ซ ซัม กินดา อินเฟาะเมฌัน)
Just who’ll dig the hole?
(จัซท อ๊าว ดิก เดอะ โฮล)
When ya done ransackin his room
(ฮเว็น ยา ดัน ransackin ฮิส รุม)
grabbin anything that shines,
(กราบบิน เอนอิธิง แดท ไฌน ,)
throw the scrap down on the street
(ธโร เดอะ ซคแร็พ เดาน ออน เดอะ ซทรีท)
Like all his books and his notes.
(ไลค ออล ฮิส เบิค แซน ฮิส โนท)
All the junk that he wrote
(ออล เดอะ จังค แดท ฮี โรท)
the whole f*cken lot right up in smoke
(เดอะ โฮล เอฟ *cken ล็อท ไรท อัพ อิน ซโมค)
Aint there nuthin sacred anymore
(เอน แดร์ นัทติน เซคเร็ด แอนนี่มอ)
Someone will build a box for Black Paul?
(ซัมวัน วิล บิลด อะ บ็อคซ ฟอ บแล็ค พอล)
And there shootin off his guns
(แอ็นด แดร์ ชูดทิน ออฟฟ ฮิส กัน)
and there shootin off their mouths
(แอ็นด แดร์ ชูดทิน ออฟฟ แด เมาธ)
saying ‘F*ck with us … and die!’
(เซอิง เอฟ *ck วิฑ อัซ แซน ได !)
[Let’s see that rat of fear go scuttle in their skulls]

([ เล็ท ซี แดท แร็ท อ็อฝ เฟีย โก scuttle อิน แด ซคัล ])
Cover that eye! Cover that frozen eye!’
(คัฝเออะ แดท ไอ ! คัฝเออะ แดท โฟ๊เซน ไอ !)
Black-puppet, in a heap up against the stoning-wall
(บแล็ค พัพเพ็ท , อิน อะ ฮีพ อัพ อะเกนซท เดอะ stonings วอล)
Blud-puppet, go to sleep, ma-ma won’t scold ya anymore
(Blud พัพเพ็ท , โก ทู ซลีพ , มา มา ว็อนท ซโคลด ยา แอนนี่มอ)
Armies of ants, wade up the lil red streams
(อาร์มีสฺ อ็อฝ แอ็นท , เวด อัพ เดอะ ลิล เร็ด ซทรีม)
they’re headin for the mother-pool
(เดรว เฮดิน ฟอ เดอะ ม๊าเธ่อร์ พูล)
O lord, it’s cruel, O man it’s hot!
(โอ ลอด , อิทซ ครูเอ็ล , โอ แม็น อิทซ ฮ็อท !)
And some of them ants they yes ilot to the spot
(แอ็นด ซัม อ็อฝ เฑ็ม แอ็นท เด เย็ซ ilot ทู เดอะ สพอท)
Who threw the first stone at Black Paul?
(ฮู ธรู เดอะ เฟิซท ซโทน แอ็ท บแล็ค พอล)
Don’t ack us’, say the critics and the hacks
(ด้อนท์ ack อัซ , เซ เดอะ ครีทอิค แซน เดอะ แฮ็ค)
The pen-pushers and the quacks
(เดอะ เพ็น พูฌเออะ แซน เดอะ คแว็ค)
We jes cum to git dah facks!’
(วี jes คัม ทู กิท dah facks !)
We jes cum to git dah facks!’
(วี jes คัม ทู กิท dah facks !)
Hey,hey,hey,hey…
(เฮ , เฮ , เฮ , เฮ)
Here is the hammer, that build the scaffold,
(เฮียร อีส เดอะ แฮมเมอะ , แดท บิลด เดอะ ซแคฟโฟลด ,)
and built the box…
(แอ็นด บิลท เดอะ บ็อคซ)
Here is the shovel, that dug the hole,
(เฮียร อีส เดอะ โชฝโว, แดท ดัก เดอะ โฮล ,)
in this ground of rocks…
(อิน ดีซ กเรานด อ็อฝ ร็อค)
And here is the pile of stones!
(แอ็นด เฮียร อีส เดอะ ไพล อ็อฝ ซโทน !)
and for each one planted, God only knows,
(แอ็นด ฟอ อีช วัน พลานท , ก็อด โอ๊นลี่ โน ,)
a blud-rose grown…
(อะ blud โรส กโรน)
These are the true Demon-Flowers!
(ฑิส อาร์ เดอะ ทรู ดีมัน ฟเลาเออะ !)
These are the true Demon-Flowers!
(ฑิส อาร์ เดอะ ทรู ดีมัน ฟเลาเออะ !)
Stand back everyone! Blud-black everyone!
(ซแท็นด แบ็ค เอ๊วี่วัน ! Blud บแล็ค เอ๊วี่วัน !)
Who’ll build a box for Black Paul?
(อ๊าว บิลด อะ บ็อคซ ฟอ บแล็ค พอล)
Who’ll carry it up the hill?
(อ๊าว แคริ อิท อัพ เดอะ ฮิล)
Not I’, said the widow, adjusting his veil
(น็อท ไอ , เซ็ด เดอะ วีดโอ , adjustings ฮิส เฝล)
Ah will not drive the nail
(อา วิล น็อท ดไรฝ เดอะ เนล)
Or cart his puppet-body home,
(ออ คาท ฮิส พัพเพ็ท บอดอิ โฮม ,)
For ah done that one hundred times before,
(ฟอ อา ดัน แดท วัน ฮันดเร็ด ไทม บิโฟ ,)
Yeah! ah done that one hundred times or more,
(เย่ ! อา ดัน แดท วัน ฮันดเร็ด ไทม ออ โม ,)
And why should ah dress his wounds?
(แอ็นด ฮไว เชิด อา ดเรซ ฮิส วูนด)
When he has wounded my dress, nighty,
(ฮเว็น ฮี แฮ็ส วูนด มาย ดเรซ , ไนทิ ,)
Right across the floor’
(ไรท อัครอซ เดอะ ฟโล)
Who’ll build a box for Black Paul?
(อ๊าว บิลด อะ บ็อคซ ฟอ บแล็ค พอล)
Who’ll carry it up the hill?
(อ๊าว แคริ อิท อัพ เดอะ ฮิล)
Who’ll bury it in the black-soil?
(อ๊าว เบริ อิท อิน เดอะ บแล็ค ซอยล)
And from the words and the thickets
(แอ็นด ฟร็อม เดอะ เวิด แซน เดอะ ธีคเค็ท)
Come the ghosts of his victims
(คัม เดอะ โกซท อ็อฝ ฮิส ฝิคทิม)
We love you!’
(วี ลัฝ ยู !)
Ah love you!’
(อา ลัฝ ยู !)
and this will not hurt a bit,
(แอ็นด ดีซ วิล น็อท เฮิท ดา บิท ,)
we’ll go up,up,up,up,up into Death
(เว็ล โก อัพ , อัพ , อัพ , อัพ , อัพ อีนทุ เด็ธ)
up,up,up,up, inhale its breath
(อัพ , อัพ , อัพ , อัพ , อินเฮล อิทซ บเร็ธ)
O yeah, Death favours those that favor Death’
(โอ เย่ , เด็ธ เฟเฝอะ โฑส แดท เฟเฝอะ เด็ธ)
Here is the stone, and this is the inscription at bare
(เฮียร อีส เดอะ ซโทน , แอ็นด ดีซ ซิส ดิ อินซครีพฌัน แอ็ท แบ)
Below Lies Black Paul, Under The Upper…
(บิโล ไล บแล็ค พอล , อันเดอะ ดิ อัพเพอะ)
But Above and Beyond The Surface-Flat-Fall There.’
(บัท อะบัฝ แอ็นด บิยอนด เดอะ เซอฟิซ ฟแล็ท ฟอล แดร์)
And all the angels come on down,
(แอ็นด ออล ดิ เอนเจล คัมมอน เดาน ,)
And all you men and women crowd around
(แอ็นด ออล ยู เม็น แอ็นด วีมเอิน คเราด อะเรานด)
And all the widows weeping into their skirts
(แอ็นด ออล เดอะ วีดโอ วิปพิง อีนทุ แด ซเคิท)
And all the lil gals and the lil Boys
(แอ็นด ออล เดอะ ลิล แก็ล แซน เดอะ ลิล บอย)
And the scribes with mein-pens parsed
(แอ็นด เดอะ ซคไรบ วิฑ เมน เพ็น พาซ)
All the hullaballoo, all the norse
(ออล เดอะ hullaballoo , ออล เดอะ นอซ)
All the hullaballoo, all the noise
(ออล เดอะ hullaballoo , ออล เดอะ นอยส)
All the hullaballoo, all of the noise
(ออล เดอะ hullaballoo , ออล อ็อฝ เดอะ นอยส)
clears his throat of black blut
(คเลีย ฮิส ธโรท อ็อฝ บแล็ค blut)
singin Black Paul like a lonely boy…
(ซิงอิน บแล็ค พอล ไลค เก โลนลิ บอย)
We-e-e-ll, ah have cryed one thousand tears
(วี อี อี ll , อา แฮ็ฝ คไร วัน เธาแส็น เทีย)
Ah’ve cryed a thousand tears, its true
(Ahve คไร อะ เธาแส็น เทีย , อิทซ ทรู)
And the next stormy night ya know,
(แอ็นด เดอะ เน็คซท ซทอมิ ไนท ยา โน ,)
That ah’m still cryin them for you
(แดท ahm ซทิล คายอิน เฑ็ม ฟอ ยู)
Well, ah had a gal she was so sweet,
(เว็ล , อา แฮ็ด อะ แก็ล ชี วอส โซ สวี้ท ,)
Red dress, and long red hair hangin down
(เร็ด ดเรซ , แอ็นด ล็อง เร็ด แฮ แฮนจิ้นเดาน)
And heaven yes ain’t heaven
(แอ็นด เฮฝเอ็น เย็ซ เอน เฮฝเอ็น)
Without that lil gal hangin around
(วิเฑาท แดท ลิล แก็ล แฮนจิ้นอะเรานด)
Well, ya know ah’ve loin a bad-man
(เว็ล , ยา โน ahve loin อะ แบ็ด แม็น)
and Lord knows ah dun some good things too
(แอ็นด ลอด โน อา ดัน ซัม เกิด ธิง ทู)
But ah confess, my soul will never rest
(บัท อา ค็อนเฟซ , มาย โซล วิล เนฝเวอะ เร็ซท)
Until you, until you build
(อันทีล ยู , อันทีล ยู บิลด)
Until ya build a box for my gal, too.
(อันทีล ยา บิลด อะ บ็อคซ ฟอ มาย แก็ล , ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Box for Black Paul คำอ่านไทย Nick Cave

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น