เนื้อเพลง Four to The Floor คำอ่านไทย Starsailor

With hand on heart
( วิฑ แฮ็นด ออน ฮาท)
You right from the start
(ยู ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
You Taught me to take my part
(ยู ทอท มี ทู เทค มาย พาท)
No cross to bear
(โน คร็อซ ทู แบ)
No reason to care
(โน รี๊ซั่น ทู แค)
My life was all up in air
(มาย ไลฟ วอส ซอร์ อัพ อิน แอ)

Four to the floor I was sure, never seeing clear
(โฟ ทู เดอะ ฟโล ไอ วอส ฌุร , เนฝเวอะ ซีอิง คเลีย)
I could have it all, whenever you are near
(ไอ เคิด แฮ็ฝ อิท ดอร์ , ฮเว็นเอฝเออะ ยู อาร์ เนีย)

I in hand
(ไอ อิน แฮ็นด)
Did not understand
(ดิด น็อท อันเดิซแทนด)
The plight of the common man
(เดอะ พไลท อ็อฝ เดอะ คอมมัน แม็น)

Four to the floor I was sure, never seeing clear
(โฟ ทู เดอะ ฟโล ไอ วอส ฌุร , เนฝเวอะ ซีอิง คเลีย)
I could have it all, whenever you are near
(ไอ เคิด แฮ็ฝ อิท ดอร์ , ฮเว็นเอฝเออะ ยู อาร์ เนีย)

Four to the floor I was sure, that she would be my girl
(โฟ ทู เดอะ ฟโล ไอ วอส ฌุร , แดท ชี เวิด บี มาย เกิล)
We’d rent a little world, we’d have a little girl
(เว็ด เร็นท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด , เว็ด แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)

Four to the floor I was sure, never seeing clear
(โฟ ทู เดอะ ฟโล ไอ วอส ฌุร , เนฝเวอะ ซีอิง คเลีย)
I could have it all, whenever you are near
(ไอ เคิด แฮ็ฝ อิท ดอร์ , ฮเว็นเอฝเออะ ยู อาร์ เนีย)

Four to the floor I was sure, that she would be my girl
(โฟ ทู เดอะ ฟโล ไอ วอส ฌุร , แดท ชี เวิด บี มาย เกิล)
We’d rent a little world, we’d have a little girl
(เว็ด เร็นท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด , เว็ด แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)

Four to the floor I was sure, never seeing clear
(โฟ ทู เดอะ ฟโล ไอ วอส ฌุร , เนฝเวอะ ซีอิง คเลีย)
I could have it all, whenever you are near
(ไอ เคิด แฮ็ฝ อิท ดอร์ , ฮเว็นเอฝเออะ ยู อาร์ เนีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Four to The Floor คำอ่านไทย Starsailor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น