เนื้อเพลง R&B Thug คำอ่านไทย R. Kelly

Ooh, ooh, ooh
( อู้ , อู้ , อู้)
Ahh, ahh, ahh
(อา , อา , อา)
Uhh, uhh, uhh, yeah, yeah, yeah
(อา , อา , อา , เย่ , เย่ , เย่)
Ooh, ooh, ooh
(อู้ , อู้ , อู้)
Ahh, ahh, ahh
(อา , อา , อา)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Mmm, mmm, mmm
(อึม , อึม , อึม)

In the Playa’s Club
(อิน เดอะ พอลเย คลับ)
Checkin’ at your body baby
(เชคกิน แอ็ท ยุร บอดอิ เบบิ)
Steadily tossin that cash flow baby
(ซเทดอิลิ ทอสซิน แดท แค็ฌ ฟโล เบบิ)
Cause you drive me crazy
(คอส ยู ดไรฝ มี คเรสิ)
Won’t you be my lady?
(ว็อนท ยู บี มาย เลดิ)
Betcha I can make your body talk to me
(เบทชา ไอ แค็น เมค ยุร บอดอิ ทอค ทู มี)
[Talk to me]
([ ทอค ทู มี ])
All I need is my CD, bag of weed and some Cristie [yeah]
(ออล ไอ นีด อีส มาย ซีดี , แบ็ก อ็อฝ วี แอ็นด ซัม Cristie [ เย่ ])
Then I’m gonna stroke you up and down
(เด็น แอม กอนนะ ซโตรก ยู อัพ แอ็นด เดาน)
Messin’ with your head
(เมซซิน วิฑ ยุร เฮ็ด)
And when you leave up out my room
(แอ็นด ฮเว็น ยู ลีฝ อัพ เอ้า มาย รุม)
You’ll be walkin’ bow leg
(โยว บี วอคกิน เบา เล็ก)
I can keep your body comin’ like a CTA
(ไอ แค็น คีพ ยุร บอดอิ คัมอิน ไลค เก CTA)
You’re dealin with a true baller baby
(ยัวร์ ดิลลินวิฑ อะ ทรู บอลเลอเบบิ)
Givin’ you the keys to my Mercedes
(กีฝอิน ยู เดอะ คี ทู มาย เมอร์ซีดีส)

I’m not gonna stop til’ you scream my name
(แอม น็อท กอนนะ ซท็อพ ทิล ยู ซครีม มาย เนม)
And say ooh Kelly you make me holla
(แอ็นด เซ อู้ เคลลี่ ยู เมค มี ฮอลละ)
Keep on jumpin’ like an Impala
(คีพ ออน จัมปิน ไลค แอน อิมพาร่า)
You slidin’ that sexy ass down the pole like what
(ยู slidin แดท เซคซิ อาซ เดาน เดอะ โพล ไลค ว็อท)
[What, what, what, what, what]
([ ว็อท , ว็อท , ว็อท , ว็อท , ว็อท ])
Come and get some of this
(คัม แอ็นด เก็ท ซัม อ็อฝ ดีซ)
R&B thug baby
(อาร์ &บี ธัก เบบิ)

I’m just an R&B thug babe
(แอม จัซท แอน อาร์ &บี ธัก เบบ)
Tryin’ to get some ass babe
(ทายอิน ทู เก็ท ซัม อาซ เบบ)
Do you wanna thug babe?
(ดู ยู วอนนา ธัก เบบ)
I’m just an R&B thug babe
(แอม จัซท แอน อาร์ &บี ธัก เบบ)
Lookin’ for some love babe
(ลุคกิน ฟอ ซัม ลัฝ เบบ)
Do you wanna date babe
(ดู ยู วอนนา เดท เบบ)

You’re gonna trip, gonna trip
(ยัวร์ กอนนะ ทริพ , กอนนะ ทริพ)
Gonna trip, gonna trip, gonna trip
(กอนนะ ทริพ , กอนนะ ทริพ , กอนนะ ทริพ)
When I show you my love jones babe
(ฮเว็น นาย โฌ ยู มาย ลัฝ โจเนส เบบ)
And make the room go black
(แอ็นด เมค เดอะ รุม โก บแล็ค)
Baby girl keep your body right there
(เบบิ เกิล คีพ ยุร บอดอิ ไรท แดร์)
I ” m gonna sock it to you baby
(ไอ ” เอ็ม กอนนะ ซ็อค อิท ทู ยู เบบิ)
I wanna hear you say yeah, yeah
(ไอ วอนนา เฮีย ยู เซ เย่ , เย่)
NOw the sign of the knob says privacy
(เนา เดอะ ไซน อ็อฝ เดอะ น็อบ เซ พไรฝะซิ)
You and me
(ยู แอ็นด มี)
On the low, fruit bowls and whipped cream
(ออน เดอะ โล , ฟรูท โบล แซน วิพชฺ ครีม)
We can get up on a fancy suite
(วี แค็น เก็ท อัพ ออน อะ แฟนซิ ซวีท)
Thugged out with some Hennessy
(ตัง เอ้า วิฑ ซัม เฮนเนสซี)
See, see, see
(ซี , ซี , ซี)
Lock your body up and throw away the key
(ล็อค ยุร บอดอิ อัพ แอ็นด ธโร อะเว เดอะ คี)

I’m not gonna stop til’ you scream my name
(แอม น็อท กอนนะ ซท็อพ ทิล ยู ซครีม มาย เนม)
And say ooh Kelly you make me holla
(แอ็นด เซ อู้ เคลลี่ ยู เมค มี ฮอลละ)
Keep on jumpin’ like an Impala
(คีพ ออน จัมปิน ไลค แอน อิมพาร่า)
You slidin’ that sexy ass down the pole like what
(ยู slidin แดท เซคซิ อาซ เดาน เดอะ โพล ไลค ว็อท)
[What, what, what, what, what]
([ ว็อท , ว็อท , ว็อท , ว็อท , ว็อท ])
Come and get some of this
(คัม แอ็นด เก็ท ซัม อ็อฝ ดีซ)
R&B thug baby
(อาร์ &บี ธัก เบบิ)

I’m just an R&B thug babe
(แอม จัซท แอน อาร์ &บี ธัก เบบ)
Tryin’ to get some ass babe
(ทายอิน ทู เก็ท ซัม อาซ เบบ)
Do you wanna thug babe?
(ดู ยู วอนนา ธัก เบบ)
I’m just an R&B thug babe
(แอม จัซท แอน อาร์ &บี ธัก เบบ)
Lookin’ for some love babe
(ลุคกิน ฟอ ซัม ลัฝ เบบ)
Do you wanna date babe
(ดู ยู วอนนา เดท เบบ)

Now feel a knot down in my pants
(เนา ฟีล อะ น็อท เดาน อิน มาย แพ็นท)
While you breakin me off with a lap dance
(ฮไวล ยู เบรกกิ้น มี ออฟฟ วิฑ อะ แล็พ ดานซ)
Said it’s getting me high, it’s got me feelin’ hazy
(เซ็ด อิทซ เกดดดิ้ง มี ไฮ , อิทซ ก็อท มี ฟีลิน เฮสิ)
I’m goin around your body like a worldwide tour
(แอม โกอิน อะเรานด ยุร บอดอิ ไลค เก เวิรดวาย ทัวร์)
I’ll make yu say toot toot, beep beep
(แอล เมค yu เซ ทูท ทูท , บีพ บีพ)
Pull up to my bumper baby
(พุล อัพ ทู มาย บัมเพอะ เบบิ)

I’m not gonna stop til’ you scream my name
(แอม น็อท กอนนะ ซท็อพ ทิล ยู ซครีม มาย เนม)
And say ooh Kelly you make me holla
(แอ็นด เซ อู้ เคลลี่ ยู เมค มี ฮอลละ)
Keep on jumpin’ like an Impala
(คีพ ออน จัมปิน ไลค แอน อิมพาร่า)
You slidin’ that sexy ass down the pole like what
(ยู slidin แดท เซคซิ อาซ เดาน เดอะ โพล ไลค ว็อท)
[What, what, what, what, what]
([ ว็อท , ว็อท , ว็อท , ว็อท , ว็อท ])
Come and get some of this
(คัม แอ็นด เก็ท ซัม อ็อฝ ดีซ)
R&B thug baby
(อาร์ &บี ธัก เบบิ)

I’m just an R&B thug babe
(แอม จัซท แอน อาร์ &บี ธัก เบบ)
Tryin’ to get some ass babe
(ทายอิน ทู เก็ท ซัม อาซ เบบ)
Do you wanna thug babe?
(ดู ยู วอนนา ธัก เบบ)
I’m just an R&B thug babe
(แอม จัซท แอน อาร์ &บี ธัก เบบ)
Lookin’ for some love babe
(ลุคกิน ฟอ ซัม ลัฝ เบบ)
Do you wanna date babe
(ดู ยู วอนนา เดท เบบ)

I’m just an R&B thug babe
(แอม จัซท แอน อาร์ &บี ธัก เบบ)
Tryin’ to get some ass babe
(ทายอิน ทู เก็ท ซัม อาซ เบบ)
Do you wanna thug babe?
(ดู ยู วอนนา ธัก เบบ)
I’m just an R&B thug babe
(แอม จัซท แอน อาร์ &บี ธัก เบบ)
Lookin’ for some love babe
(ลุคกิน ฟอ ซัม ลัฝ เบบ)
Do you wanna date babe
(ดู ยู วอนนา เดท เบบ)

Now if you’re horny say
(เนา อิฟ ยัวร์ ฮอนิ เซ)
Ooh, ooh, ooh
(อู้ , อู้ , อู้)
Aah, aah, aah
(อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า)
And if you want it say
(แอ็นด อิฟ ยู ว็อนท ดิธ เซ)
Uhh, uhh, uhh
(อา , อา , อา)
Say yeah, yeah, yeah
(เซ เย่ , เย่ , เย่)
Ooh, ooh, ooh
(อู้ , อู้ , อู้)
Aah, aah, aah
(อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า)
What?
(ว็อท)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Huh
(ฮู)
Mmm, mmm, mmm
(อึม , อึม , อึม)

Now if you’re horny say
(เนา อิฟ ยัวร์ ฮอนิ เซ)
Ooh, ooh, ooh
(อู้ , อู้ , อู้)
Aah, aah, aah
(อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า)
Ladies if you want it say
(เลดิส อิฟ ยู ว็อนท ดิธ เซ)
Uhh, uhh, uhh
(อา , อา , อา)
Say yeah, yeah, yeah
(เซ เย่ , เย่ , เย่)
Ooh, ooh, ooh
(อู้ , อู้ , อู้)
Aah, aah, aah
(อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า)
What?
(ว็อท)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
What?
(ว็อท)
Mmm, mmm, mmm
(อึม , อึม , อึม)
Just an R&B thug baby
(จัซท แอน อาร์ &บี ธัก เบบิ)

I’m just an R&B thug babe
(แอม จัซท แอน อาร์ &บี ธัก เบบ)
Tryin’ to get some ass babe
(ทายอิน ทู เก็ท ซัม อาซ เบบ)
Do you wanna thug babe?
(ดู ยู วอนนา ธัก เบบ)
I’m just an R&B thug babe
(แอม จัซท แอน อาร์ &บี ธัก เบบ)
Lookin’ for some love babe
(ลุคกิน ฟอ ซัม ลัฝ เบบ)
Do you wanna date babe
(ดู ยู วอนนา เดท เบบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง R&B Thug คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น