เนื้อเพลง Signed, Sealed, Delivered I’m Yours คำอ่านไทย Blue

Like a Fool I went and stayed too long
( ไลค เก ฟูล ไอ เว็นท แอ็นด ซเท ทู ล็อง)
Now I’m wondering if your loves still strong
(เนา แอม วันเดอะริง อิฟ ยุร ลัฝ ซทิล ซทร็อง)
Ooh baby, here I am, signed, sealed, delivered, I’m yours
(อู้ เบบิ , เฮียร ไอ แอ็ม , ไซน , ซีล , ดิลีฝเออะ , แอม ยุร)

In that time I went and said goodbye
(อิน แดท ไทม ไอ เว็นท แอ็นด เซ็ด กู๊ดบาย)
Now I’m back and not ashamed to cry
(เนา แอม แบ็ค แอ็นด น็อท อะเฌมด ทู คไร)
Ooh baby, here I am signed, sealed, delivered, I’m yours
(อู้ เบบิ , เฮียร ไอ แอ็ม ไซน , ซีล , ดิลีฝเออะ , แอม ยุร)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Here I am baby
(เฮียร ไอ แอ็ม เบบิ)
Signed, sealed, delivered, I’m yours
(ไซน , ซีล , ดิลีฝเออะ , แอม ยุร)
Here I am baby
(เฮียร ไอ แอ็ม เบบิ)
Signed, sealed, delivered, I’m yours [signed, sealed yeah]
(ไซน , ซีล , ดิลีฝเออะ , แอม ยุร [ ไซน , ซีล เย่ ])

I’ve done alot of foolish things
(แอฝ ดัน อล๊อต อ็อฝ ฟูลอิฌ ธิง)
That I really didn’t mean [wrap me up]
(แดท ไอ ริแอ็ลลิ ดิ๊นอิน มีน [ แร็พ มี อัพ ])
Hey, hey yea, yea, didn’t I, oh baby [c’mon]
(เฮ , เฮ เย , เย , ดิ๊นอิน ไอ , โอ เบบิ [ ซีมอน ])

Seen a lot of things in this old world
(ซีน อะ ล็อท อ็อฝ ธิง ซิน ดีซ โอลด เวิลด)
When I touched them they did nothing, girl
(ฮเว็น นาย ทั๊ช เฑ็ม เด ดิด นัธอิง , เกิล)
Ooh baby, here I am, signed, sealed, delivered, I’m yours, oh I’m yours
(อู้ เบบิ , เฮียร ไอ แอ็ม , ไซน , ซีล , ดิลีฝเออะ , แอม ยุร , โอ แอม ยุร)

Oo-wee babe you set my soul on fire
(โอโอ วี เบบ ยู เซ็ท มาย โซล ออน ไฟร)
That’s why I know you are my heart’s only desire
(แด๊ท ฮไว ไอ โน ยู อาร์ มาย ฮาท โอ๊นลี่ ดิไสร)
Ooh baby, here I am, signed, sealed, delivered, I’m yours
(อู้ เบบิ , เฮียร ไอ แอ็ม , ไซน , ซีล , ดิลีฝเออะ , แอม ยุร)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Here I am baby [unwrap me baby]
(เฮียร ไอ แอ็ม เบบิ [ unwrap มี เบบิ ])
Signed, sealed, delivered, I’m yours
(ไซน , ซีล , ดิลีฝเออะ , แอม ยุร)
[got the future in your hand]
([ ก็อท เดอะ ฟยูเชอะ อิน ยุร แฮ็นด ])
Here I am baby [unwrap me baby]
(เฮียร ไอ แอ็ม เบบิ [ unwrap มี เบบิ ])
Signed, sealed, delivered, I’m yours
(ไซน , ซีล , ดิลีฝเออะ , แอม ยุร)
[got the future in your hand]
([ ก็อท เดอะ ฟยูเชอะ อิน ยุร แฮ็นด ])

Hold my hand, let me know you can
(โฮลด มาย แฮ็นด , เล็ท มี โน ยู แค็น)
Hold my hand, let me know you can
(โฮลด มาย แฮ็นด , เล็ท มี โน ยู แค็น)
Tell me what you want me to do
(เท็ล มี ว็อท ยู ว็อนท มี ทู ดู)
Hold my hand let me know you can
(โฮลด มาย แฮ็นด เล็ท มี โน ยู แค็น)
Here I am baby, baby [That’s right]
(เฮียร ไอ แอ็ม เบบิ , เบบิ [ แด๊ท ไรท ])
Hold my hand let me know you can
(โฮลด มาย แฮ็นด เล็ท มี โน ยู แค็น)
Here I am baby, baby
(เฮียร ไอ แอ็ม เบบิ , เบบิ)

Here I am baby
(เฮียร ไอ แอ็ม เบบิ)
Signed, sealed, delivered, I’m yours
(ไซน , ซีล , ดิลีฝเออะ , แอม ยุร)
Here I am pretty baby
(เฮียร ไอ แอ็ม พรีททิ เบบิ)
Here I am baby [unwrap me baby]
(เฮียร ไอ แอ็ม เบบิ [ unwrap มี เบบิ ])
Signed, sealed, delivered, I’m yours [signed, sealed, delivered]
(ไซน , ซีล , ดิลีฝเออะ , แอม ยุร [ ไซน , ซีล , ดิลีฝเออะ ])
Here I am pretty baby [Where you at]
(เฮียร ไอ แอ็ม พรีททิ เบบิ [ ฮแว ยู แอ็ท ])
Here I am baby
(เฮียร ไอ แอ็ม เบบิ)
Signed, sealed, delivered, I’m yours
(ไซน , ซีล , ดิลีฝเออะ , แอม ยุร)
Here I am pretty baby [sing to me now]
(เฮียร ไอ แอ็ม พรีททิ เบบิ [ ซิง ทู มี เนา ])
Here I am baby
(เฮียร ไอ แอ็ม เบบิ)
Signed, sealed, delivered, I’m yours [signed, sealed, delivered]
(ไซน , ซีล , ดิลีฝเออะ , แอม ยุร [ ไซน , ซีล , ดิลีฝเออะ ])
Sing a little more
(ซิง อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)
Baby, baby, bay
(เบบิ , เบบิ , เบ)
Here I am pretty baby
(เฮียร ไอ แอ็ม พรีททิ เบบิ)
Blue, Angie Stone, Stevie
(บลู , แอนจี้ ซโทน , สตีฝวี่)
That’ll work
(แธดิลเวิค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Signed, Sealed, Delivered I’m Yours คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น