เนื้อเพลง Izzo/in The End คำอ่านไทย Jay-Z & Linkin Park

This is final
( ดีซ ซิส ไฟแน็ล)

Ladies and gentlemen, put our hands together for the astonishing…
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน , พัท เอ๊า แฮ็นด ทุเกฑเออะ ฟอ ดิ แอ็ซทอนอิฌิง)

Welcome ladies and gentlemen to the 8th wonder of the world
(เวลคัม เลดิส แซน เจนเทิลเมน ทู เดอะ 8th วันเดอะ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
The flow o’ the century…always timeless…HOVE!
(เดอะ ฟโล โอ เดอะ เซนเชอะริ ออลเว ไทมเล็ซ โฮฝ !)
Thanks for comin’ out tonight
(แธ็งค ฟอ คัมอิน เอ้า ทุไนท)
You coulda been anywhere in the world, but you’re here with us
(ยู คอดา บีน เอนอิฮแว อิน เดอะ เวิลด , บัท ยัวร์ เฮียร วิฑ อัซ)
We appreciate that…uuunnnh…
(วี แอ็พรีฌิเอท แดท uuunnnh)

H to the izz-O, V to the izz-A
(เฮส ทู ดิ izz โอ , วี ทู ดิ izz อะ)
Fo’ shizzle my nizzle used to dribble down in VA
(โฟ ชิทเซล มาย nizzle ยูซ ทู ดริ๊บเบิล เดาน อิน VA)
Was herbin’ em in the home of the Terrapins
(วอส herbin เอ็ม อิน เดอะ โฮม อ็อฝ เดอะ เทระพิน)
Got it dirt cheap for them
(ก็อท ดิธ เดิท ชีพ ฟอ เฑ็ม)
Plus if they was short wit’ cheese I would work wit’ them
(พลัซ อิฟ เด วอส ฌอท วิท ชีส ไอ เวิด เวิค วิท เฑ็ม)
Boy and we…got rid of that dirt for them
(บอย แอ็นด วี ก็อท ริด อ็อฝ แดท เดิท ฟอ เฑ็ม)
Wasn’t born hustlers I was burpin’ em
(วอสซึ้น บอน ฮัซเลอะ ซาย วอส burpin เอ็ม)
H to the izz-O, V to the izz-A
(เฮส ทู ดิ izz โอ , วี ทู ดิ izz อะ)
Fo’ sheezy my neezy keep my arms so breezy
(โฟ ชีซซี่ มาย neezy คีพ มาย อาม โซ บรีสอิ)
Can’t leave rap alone the game needs me
(แค็นท ลีฝ แร็พ อะโลน เดอะ เกม นีด มี)
Haters want me clapped and chromed it ain’t easy
(เฮเดอ ว็อนท มี แครบชฺ แอ็นด คโรม ดิท เอน อีสอิ)
Cops wanna knock me, D.A. wanna box me in
(ค็อพ วอนนา น็อค มี , ดี อะ วอนนา บ็อคซ มี อิน)
But somehow, I beat them charges like Rocky
(บัท ซัมฮาว , ไอ บีท เฑ็ม ชาจ ไลค รอคคิ)
H to the izz-O, V to the izz-A
(เฮส ทู ดิ izz โอ , วี ทู ดิ izz อะ)
Not guilty, he who does not feel me is not real to me
(น็อท กีลทิ , ฮี ฮู โด น็อท ฟีล มี อีส น็อท ริแอ็ล ทู มี)
Therefore he doesn’t exist
(แดโฟ ฮี ดัสอินท เอ็กสีซท)
So poof…vamoose son of a b*tch
(โซ พุฟ vamoose ซัน อ็อฝ อะ บี *tch)

H to the izz-O, V to the izz-A
(เฮส ทู ดิ izz โอ , วี ทู ดิ izz อะ)
Fo’ shizzle my nizzle used to dribble down in VA
(โฟ ชิทเซล มาย nizzle ยูซ ทู ดริ๊บเบิล เดาน อิน VA)
H to the izz-O, V to the izz-A
(เฮส ทู ดิ izz โอ , วี ทู ดิ izz อะ)
That’s the anthem get’cha damn hands up
(แด๊ท ดิ แอนเธ็ม แกทชา แด็ม แฮ็นด อัพ)
H to the izz-O, V to the izz-A
(เฮส ทู ดิ izz โอ , วี ทู ดิ izz อะ)
Not guilty ya’ll got-ta feel me
(น็อท กีลทิ ยอล ก็อท ทา ฟีล มี)
H to the izz-O, V to the izz-A
(เฮส ทู ดิ izz โอ , วี ทู ดิ izz อะ)

Yo, It starts with
(โย , อิท ซทาท วิฑ)
One thing, I don’t know why
(วัน ธิง , ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
It doesn’t even matter how hard you try
(อิท ดัสอินท อีเฝ็น แมทเทอะ เฮา ฮาด ยู ทไร)
Keep that in mind, I designed this rhyme
(คีพ แดท อิน ไมนด , ไอ ดิไสน ดีซ ไรม)
To explain in due time
(ทู เอ็คซพเลน อิน ดยู ไทม)
All I know
(ออล ไอ โน)
time is a valuable thing
(ไทม อีส ซา แวรีเบิล ธิง)
Watch it fly by as the pendulum swings
(ว็อช อิท ฟไล ไบ แอ็ส เดอะ เพนดิวลัม ซวิง)
Watch it count down to the end of the day
(ว็อช อิท เคานท เดาน ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เด)
The clock ticks life away
(เดอะ คล็อค ทิค ไลฟ อะเว)
It’s so unreal
(อิทซ โซ อันรีแอ็ล)
I Didn’t look out below
(ไอ ดิ๊นอิน ลุค เอ้า บิโล)
I Watch the time go right out the window
(ไอ ว็อช เดอะ ไทม โก ไรท เอ้า เดอะ วีนโด)
Trying to hold on, and didn’t even know
(ทไรอิง ทู โฮลด ออน , แอ็นด ดิ๊นอิน อีเฝ็น โน)
Wasted it all just to
(ว็อซท ดิท ออล จัซท ทู)
Watch you go
(ว็อช ยู โก)
I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart
(ไอ เค็พท เอ๊วี่ติง อีนไซด แอ็นด อีเฝ็น โธ ไอ ทไร , อิท ดอร์ เฟ็ล อะพาท)
What it meant to me, will eventually, be a memory, of a time when I tried so
(ว็อท ดิธ เม็นท ทู มี , วิล อิเฝนชัวลิ , บี อะ เมมโอะริ , อ็อฝ อะ ไทม ฮเว็น นาย ทไร โซ)

H to the izz-O, V to the izz-A
(เฮส ทู ดิ izz โอ , วี ทู ดิ izz อะ)
LP, Jay-Z, help me out
(LP , เจ ซี , เฮ็ลพ มี เอ้า)
Oh, they havin’ a good o’ time out there
(โอ , เด เฮฝวิน อะ เกิด โอ ไทม เอ้า แดร์)
It starts with
(อิท ซทาท วิฑ)
H to the izz-O, V to the izz-A
(เฮส ทู ดิ izz โอ , วี ทู ดิ izz อะ)
LP, Jay-Z, help me out
(LP , เจ ซี , เฮ็ลพ มี เอ้า)
Oh, they havin’ a good o’ time out there
(โอ , เด เฮฝวิน อะ เกิด โอ ไทม เอ้า แดร์)
It starts with
(อิท ซทาท วิฑ)
H to the izz-O, V to the izz-A
(เฮส ทู ดิ izz โอ , วี ทู ดิ izz อะ)
LP, Jay-Z, help me out
(LP , เจ ซี , เฮ็ลพ มี เอ้า)
Ladies and Gentalmen
(เลดิส แซน Gentalmen)
It starts with
(อิท ซทาท วิฑ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Izzo/in The End คำอ่านไทย Jay-Z & Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น