เนื้อเพลง Hope คำอ่านไทย Twista feat Cee-Lo

[Twista talking]
( [ ทวิซดา ทอคอิง ])
Man, I know we had a lot of tragedies lately.
(แม็น , ไอ โน วี แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ทาจีดีสฺ เลทลิ)
I just wanna say rest in peace to Aaliyah,
(ไอ จัซท วอนนา เซ เร็ซท อิน พีซ ทู แอลรีแยซ ,)
Rest in peace to Left Eye,
(เร็ซท อิน พีซ ทู เล็ฟท ไอ ,)
Rest in peace to Jam Master Jay,
(เร็ซท อิน พีซ ทู แจ็ม มาซเทอะ เจ ,)
And everybody lost in the Twin Towers,
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ล็อซท อิน เดอะ ทวิน เท๊าเว่อร์ ,)
And everybody lost period.
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ล็อซท เพียเรียด)
All we got is HOPE!!
(ออล วี ก็อท อีส โฮพ ! !)

[VERSE 1 [Twista]]
([ เฝิซ วัน [ ทวิซดา ] ])
I wish the way I was living could stop, serving rocks,
(ไอ วิฌ เดอะ เว ไอ วอส ลีฝอิง เคิด ซท็อพ , เซิฝวิง ร็อค ,)
Knowing the cops is hot when I’m on the block, And I
(โนอิง เดอะ ค็อพ ซิส ฮ็อท ฮเว็น แอม ออน เดอะ บล็อค , แอ็นด ดาย)
Wish my brother woulda made bail,
(วิฌ มาย บรัฑเออะ วู๊ดดา เมด เบล ,)
So I won’t have to travel 6 hours to see him in jail, And I
(โซ ไอ ว็อนท แฮ็ฝ ทู ทแรฝแอ็ล ซิก เอาร ทู ซี ฮิม อิน เจล , แอ็นด ดาย)
Wish that my grandmother wasn’t sick,
(วิฌ แดท มาย แกรนมาเต่อ วอสซึ้น ซิค ,)
Or that we would just come up on some stacks and hit a lick, And I [I wish]
(ออ แดท วี เวิด จัซท คัม อัพ ออน ซัม ซแท็ค แซน ฮิท ดา ลิค , แอ็นด ดาย [ ไอ วิฌ ])
Wish my homies wouldn’t have to suffer,
(วิฌ มาย โฮมี วูดดึ่น แฮ็ฝ ทู ซัฟเฟอะ ,)
When the streets get the upper had on us and we lose a brother, And I
(ฮเว็น เดอะ ซทรีท เก็ท ดิ อัพเพอะ แฮ็ด ออน อัซ แซน วี ลูส อะ บรัฑเออะ , แอ็นด ดาย)
Wish I could go deep in a zone,
(วิฌ ไอ เคิด โก ดีพ อิน อะ โสน ,)
And lift the spirits of the world with the words with in this song, And I [I wish]
(แอ็นด ลิฟท เดอะ ซพีริท อ็อฝ เดอะ เวิลด วิฑ เดอะ เวิด วิฑ อิน ดีซ ซ็อง , แอ็นด ดาย [ ไอ วิฌ ])
Wish I could teach a could teach a soul to fly,
(วิฌ ไอ เคิด ทีช อะ เคิด ทีช อะ โซล ทู ฟไล ,)
Take away the pain out cha hands and help you hold them hi, And I
(เทค อะเว เดอะ เพน เอ้า ชา แฮ็นด แซน เฮ็ลพ ยู โฮลด เฑ็ม ไฮ , แอ็นด ดาย)
Wish God never gave the men power
(วิฌ ก็อด เนฝเวอะ เกฝ เดอะ เม็น เพาเออะ)
To be able to hurt the people inside the Twin Towers, And I [I wish]
(ทู บี เอ๊เบิ้ล ทู เฮิท เดอะ พี๊เพิ่ล อีนไซด เดอะ ทวิน เท๊าเว่อร์ , แอ็นด ดาย [ ไอ วิฌ ])
Wish God woulda turned they hearts righteous,
(วิฌ ก็อด วู๊ดดา เทิน เด ฮาท ไรชัซ ,)
When they started to take innocent lives and become snipers, But uh
(ฮเว็น เด ซทาท ทู เทค อีนโนะเซ็นท ไลฝ แซน บิคัม ซไนพเออะ , บัท อา)
We will never break, don’t underestimate, we shall motivate,
(วี วิล เนฝเวอะ บเรค , ด้อนท์ อันเดอะเรซทิเมท , วี แฌ็ล โมทิเฝท ,)
And we gotta pray, all we got is faith.
(แอ็นด วี กอททะ พเร , ออล วี ก็อท อีส เฟธ)
Instead of thinking about who gonna die to day,
(อินซเทด อ็อฝ ติ้งกิง อะเบาท ฮู กอนนะ ได ทู เด ,)
The Lord is gonna help you feel better, so you ain’t gotta cry today.
(เดอะ ลอด อีส กอนนะ เฮ็ลพ ยู ฟีล เบทเทอะ , โซ ยู เอน กอททะ คไร ทุเด)
Sit at the light so long,
(ซิท แอ็ท เดอะ ไลท โซ ล็อง ,)
And then we gotta move straight forward, cuz we fight so strong,
(แอ็นด เด็น วี กอททะ มูฝ ซทเรท ฟอเวิด , คัซ วี ไฟท โซ ซทร็อง ,)
So when right go wrong,
(โซ ฮเว็น ไรท โก ร็อง ,)
Just say a little prayer, get ya money man, life go on!!!
(จัซท เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ , เก็ท ยา มันอิ แม็น , ไลฟ โก ออน ! ! !)
Let’s HOPE!
(เล็ท โฮพ !)

[CHORUS [Cee-Lo]]
([ โครัซ [ ซี โล ] ])
Cuz I’m hopeful, yes I am, hopeful for today,
(คัซ แอม โฮพฟุล , เย็ซ ซาย แอ็ม , โฮพฟุล ฟอ ทุเด ,)
Take this music and use it
(เทค ดีซ มยูสิค แอ็นด ยูซ อิท)
Let it take you away,
(เล็ท ดิธ เทค ยู อะเว ,)
And be hopeful [hopeful] and he’ll make a way
(แอ็นด บี โฮพฟุล [ โฮพฟุล ] แอ็นด เฮ็ล เมค เก เว)
I know it ain’t easy but that’s okay.
(ไอ โน อิท เอน อีสอิ บัท แด๊ท โอเค)
Let’s be hopeful!
(เล็ท บี โฮพฟุล !)

[VERSE 2 [Twista]]
([ เฝิซ ทู [ ทวิซดา ] ])
I wish that you could show some love,
(ไอ วิฌ แดท ยู เคิด โฌ ซัม ลัฝ ,)
Instead of hatin so much when you see some other people commin up [I wish]
(อินซเทด อ็อฝ แฮดดิน โซ มัช ฮเว็น ยู ซี ซัม อัฑเออะ พี๊เพิ่ล commin อัพ [ ไอ วิฌ ])
I wish I could teach the world to sing,
(ไอ วิฌ ไอ เคิด ทีช เดอะ เวิลด ทู ซิง ,)
Watch the music and have ‘em trippin of the joy I bring, [shiit]
(ว็อช เดอะ มยูสิค แอ็นด แฮ็ฝ เอ็ม ทริพพินอ็อฝ เดอะ จอย ไอ บริง , [ shiit ])
I wish that we could hold hands,
(ไอ วิฌ แดท วี เคิด โฮลด แฮ็นด ,)
Listen instead of dissin lessons from a grown man, And I [I wish]
(ลิ๊สซึ่น อินซเทด อ็อฝ ดิซซิน เล๊ซซั่น ฟร็อม มา กโรน แม็น , แอ็นด ดาย [ ไอ วิฌ ])
Wish the families that lack, but got love, get some stacks
(วิฌ เดอะ แฟมลีสฺ แดท แล็ค , บัท ก็อท ลัฝ , เก็ท ซัม ซแท็ค)
Brand new shack and a lack that’s on dubs, And I
(บแร็นด นยู แฌ็ค แอ็นด อะ แล็ค แด๊ท ออน ดับ , แอ็นด ดาย)
Wish we could keep achieving wonders,
(วิฌ วี เคิด คีพ achievings วันเดอะ ,)
See the vision of the world through the eyes of Stevie Wonder, [you feel me] [I wish]
(ซี เดอะ ฝีฉอัน อ็อฝ เดอะ เวิลด ธรู ดิ ไอ อ็อฝ สตีฝวี่ วันเดอะ , [ ยู ฟีล มี ] [ ไอ วิฌ ])
And I hope all the kids eat,
(แอ็นด ดาย โฮพ ออล เดอะ คิด อีท ,)
And don’t nobody in my family see six feet, [ya dig]
(แอ็นด ด้อนท์ โนบอดี้ อิน มาย แฟมอิลิ ซี ซิคซ ฟีท , [ ยา ดิก ])
I hope them mothers stain’ strong,
(ไอ โฮพ เฑ็ม ม๊าเธ่อร์ ซเทน ซทร็อง ,)
You can make it whether you wit him or your mans gone, And I [I wish]
(ยู แค็น เมค อิท ฮเวทเออะ ยู วิท ฮิม ออ ยุร แม็น กอน , แอ็นด ดาย [ ไอ วิฌ ])
Wish I could give every celly some commissary,
(วิฌ ไอ เคิด กิฝ เอฝริ เซลลี่ ซัม คอมมิเซริ ,)
And the po po bring the heat on them priest like they did R. Kelly, And I
(แอ็นด เดอะ โพ โพ บริง เดอะ ฮีท ออน เฑ็ม พรีซท ไลค เด ดิด อาร์ เคลลี่ , แอ็นด ดาย)
Wish that DOC could scream again
(วิฌ แดท ด็อค เคิด ซครีม อะเกน)
And bullets could reverse so Pac and Biggie breath again, [sh*t] [I wish]
(แอ็นด บูลเล็ท เคิด ริเฝิซ โซ แพค แอ็นด บิ๊กกี้ บเร็ธ อะเกน , [ ฌะ *ที ] [ ไอ วิฌ ])
Then one day they could speak again,
(เด็น วัน เด เด เคิด ซพีค อะเกน ,)
I wish that we only saw good news every time we look at CNN,
(ไอ วิฌ แดท วี โอ๊นลี่ ซอ เกิด นยู เอฝริ ไทม วี ลุค แกท CNN ,)
I wish that enemies could talk,
(ไอ วิฌ แดท อียีมีสฺ เคิด ทอค ,)
And that super homie Christopher Reeves could still walk, [I wish]
(แอ็นด แดท ซยูเพอะ โฮมี Christopher รีฝ เคิด ซทิล วอค , [ ไอ วิฌ ])
I wish that we could walk a path, stay doin the right thing
(ไอ วิฌ แดท วี เคิด วอค กา พาธ , ซเท โดย เดอะ ไรท ธิง)
Hustle hard so the kids maintain up in the game,
(เฮสเซล ฮาด โซ เดอะ คิด เมนเทน อัพ อิน เดอะ เกม ,)
Let’s HOPE
(เล็ท โฮพ)

[CHORUS [Cee-Lo]]
([ โครัซ [ ซี โล ] ])
Cuz I’m hopeful, yes I am, hopeful for today,
(คัซ แอม โฮพฟุล , เย็ซ ซาย แอ็ม , โฮพฟุล ฟอ ทุเด ,)
Take this music and use it
(เทค ดีซ มยูสิค แอ็นด ยูซ อิท)
Let it take you away,
(เล็ท ดิธ เทค ยู อะเว ,)
And be hopeful [hopeful] and he’ll make a way
(แอ็นด บี โฮพฟุล [ โฮพฟุล ] แอ็นด เฮ็ล เมค เก เว)
I know it ain’t easy but that’s okay.
(ไอ โน อิท เอน อีสอิ บัท แด๊ท โอเค)
Let’s be hopeful!
(เล็ท บี โฮพฟุล !)

[VERSE 3 [Twista]]
([ เฝิซ ที [ ทวิซดา ] ])
Wish the earth wasn’t so apocalyptic,
(วิฌ ดิ เอิธ วอสซึ้น โซ apocalyptic ,)
I try to spread my message to the world the best way I can give it,
(ไอ ทไร ทู ซพเร็ด มาย เมซซิจ ทู เดอะ เวิลด เดอะ เบ็ซท เว ไอ แค็น กิฝ อิท ,)
We can make it always so optimistic,
(วี แค็น เมค อิท ออลเว โซ ออพทิมีซทิค ,)
If you don’t listen gotta live my life the best way I can live it,
(อิฟ ยู ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น กอททะ ไลฝ มาย ไลฟ เดอะ เบ็ซท เว ไอ แค็น ไลฝ อิท ,)
I pray for justice when we go to court,
(ไอ พเร ฟอ จัสติกส ฮเว็น วี โก ทู โคท ,)
Wish it was all good so the country wouldn’t have to go to war,
(วิฌ อิท วอส ซอร์ เกิด โซ เดอะ คันทริ วูดดึ่น แฮ็ฝ ทู โก ทู วอ ,)
Why can’t we kick it and just get em on,
(ฮไว แค็นท วี คิด อิท แอ็นด จัซท เก็ท เอ็ม ออน ,)
And in the famous words of Mr. King “Why can’t we all just get along”,
(แอ็นด อิน เดอะ เฟมัซ เวิด อ็อฝ มีซเทอะ คิง “Why แค็นท วี ออล จัซท เก็ท along” ,)
Or we can find a better way to shop and please, And I
(ออ วี แค็น ไฟนด อะ เบทเทอะ เว ทู ฌ็อพ แอ็นด พลีส , แอ็นด ดาย)
Hope we find a better way to cop a keys, And I
(โฮพ วี ไฟนด อะ เบทเทอะ เว ทู ค็อพ อะ คี , แอ็นด ดาย)
Wish everybody would just stop and freeze,
(วิฌ เอวี่บอดี้ เวิด จัซท ซท็อพ แอ็นด ฟรีส ,)
And ask way are we fulfillin these downfalls and prophecies,
(แอ็นด อาซค เว อาร์ วี fulfillin ฑิส ดาวอึนฟอล แซน prophecies ,)
You can be wrong if it’s you doubting,
(ยู แค็น บี ร็อง อิฟ อิทซ ยู ดาวดิง ,)
With the faith of a must to see drinkin moon mountains,
(วิฑ เดอะ เฟธ อ็อฝ อะ มัซท ทู ซี ดริงคิน มูน เมานทิน ,)
And only the heavenly father and ease the hurt,
(แอ็นด โอ๊นลี่ เดอะ เฮฝเอ็นลิ ฟาเฑอะ แอ็นด อีส เดอะ เฮิท ,)
Just let it go and keep prayin on your knees in church!!
(จัซท เล็ท ดิธ โก แอ็นด คีพ เพลย์อิน ออน ยุร นี ซิน เชิช ! !)
And let’s HOPE
(แอ็นด เล็ท โฮพ)

[CHORUS [Cee-Lo] X2]
([ โครัซ [ ซี โล ] X2 ])
Cuz I’m hopeful, yes I am, hopeful for today,
(คัซ แอม โฮพฟุล , เย็ซ ซาย แอ็ม , โฮพฟุล ฟอ ทุเด ,)
Take this music and use it
(เทค ดีซ มยูสิค แอ็นด ยูซ อิท)
Let it take you away,
(เล็ท ดิธ เทค ยู อะเว ,)
And be hopeful [hopeful] and he’ll make a way
(แอ็นด บี โฮพฟุล [ โฮพฟุล ] แอ็นด เฮ็ล เมค เก เว)
I know it ain’t easy but that’s okay.
(ไอ โน อิท เอน อีสอิ บัท แด๊ท โอเค)
Let’s be hopeful!
(เล็ท บี โฮพฟุล !)

[BACKGROUND]
([ แบ็คกราว ])
na-na-na-na-na-na-naaaa-naaa
(นา นา นา นา นา นา naaaa naaa)
na-na-na-na-na-na-naaaa-naaa
(นา นา นา นา นา นา naaaa naaa)
na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา)
na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา)
na-na-na-na-na-na-naaaa-naaa
(นา นา นา นา นา นา naaaa naaa)
na-na-na-na-na-na-naaaa-naaa
(นา นา นา นา นา นา naaaa naaa)
na-na-na-na-na-na-naaaa-naaa
(นา นา นา นา นา นา naaaa naaa)
na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา)
na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hope คำอ่านไทย Twista feat Cee-Lo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น