เนื้อเพลง The Title คำอ่านไทย Ciara

[Intro:]
( [ อินโทร : ])
Uh, I want the title
(อา , ไอ ว็อนท เดอะ ไท๊เทิ่ล)
Uh, I need the title
(อา , ไอ นีด เดอะ ไท๊เทิ่ล)

Shoo do do do
(ฌู ดู ดู ดู)
Shoo do do do
(ฌู ดู ดู ดู)
Shoo do do do
(ฌู ดู ดู ดู)
Shoo do do do
(ฌู ดู ดู ดู)

Ooh
(อู้)
Shoo do do do
(ฌู ดู ดู ดู)
Shoo do do do
(ฌู ดู ดู ดู)
Shoo do do do
(ฌู ดู ดู ดู)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
I like your style
(ไอ ไลค ยุร ซไทล)
The way you dress
(เดอะ เว ยู ดเรซ)
The way you smell
(เดอะ เว ยู ซเม็ล)
Its so intoxicating
(อิทซ โซ อินทอคซิเคทิง)
I can’t help myself
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ ไมเซลฟ)
Theres no one else
(แดร์ โน วัน เอ็ลซ)
That makes me feel
(แดท เมค มี ฟีล)
The way you make me feel
(เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล)

[Hook]
([ ฮุค ])
Gimme your lovin
(กีมมิ ยุร ลัฝวิน)
Gimme your lovin all your love
(กีมมิ ยุร ลัฝวิน ออล ยุร ลัฝ)
Cuz i wanna give you
(คัซ ไอ วอนนา กิฝ ยู)
I’m gonna give you all of mine
(แอม กอนนะ กิฝ ยู ออล อ็อฝ ไมน)
Whenever your ready
(ฮเว็นเอฝเออะ ยุร เรดอิ)
Baby I’m ready to be yours
(เบบิ แอม เรดอิ ทู บี ยุร)
Just to let you know
(จัซท ทู เล็ท ยู โน)
This is what I want
(ดีซ ซิส ว็อท ไอ ว็อนท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I want the title
(ไอ ว็อนท เดอะ ไท๊เทิ่ล)
I wanna be known as your girl
(ไอ วอนนา บี โนน แอ็ส ยุร เกิล)
I wanna kick it wit you like your best friend
(ไอ วอนนา คิด อิท วิท ยู ไลค ยุร เบ็ซท ฟเร็นด)
So let a girl come in your world
(โซ เล็ท ดา เกิล คัม อิน ยุร เวิลด)
I wanna be your lady
(ไอ วอนนา บี ยุร เลดิ)

Title, the title
(ไท๊เทิ่ล , เดอะ ไท๊เทิ่ล)
I wanna be known as your girl
(ไอ วอนนา บี โนน แอ็ส ยุร เกิล)
I wanna kick it wit you like your best friend
(ไอ วอนนา คิด อิท วิท ยู ไลค ยุร เบ็ซท ฟเร็นด)
So let a girl come in your world
(โซ เล็ท ดา เกิล คัม อิน ยุร เวิลด)
I wanna be your lady
(ไอ วอนนา บี ยุร เลดิ)

[Bridge]
([ บริจ ])
Uh, you gotta let me know if you want me to be the one
(อา , ยู กอททะ เล็ท มี โน อิฟ ยู ว็อนท มี ทู บี ดิ วัน)
Baby let me know if you want me to be the one
(เบบิ เล็ท มี โน อิฟ ยู ว็อนท มี ทู บี ดิ วัน)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
And its all about the way
(แอ็นด อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ เว)
That you talk
(แดท ยู ทอค)
Everytime you say my name
(เอ๊รี่ไทม์ ยู เซ มาย เนม)
I cant talk
(ไอ แค็นท ทอค)
Boy you know you got me
(บอย ยู โน ยู ก็อท มี)
Speechless
(ซพีชเล็ซ)
Say it again
(เซ อิท อะเกน)
Boy you know you got me
(บอย ยู โน ยู ก็อท มี)
Speechless
(ซพีชเล็ซ)
Let the music stop
(เล็ท เดอะ มยูสิค ซท็อพ)

[Hook]
([ ฮุค ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

You gotta let me know if you want me to be the one
(ยู กอททะ เล็ท มี โน อิฟ ยู ว็อนท มี ทู บี ดิ วัน)
Baby let me know if you want me to be the one
(เบบิ เล็ท มี โน อิฟ ยู ว็อนท มี ทู บี ดิ วัน)
[Repeat]
([ ริพีท ])

Shoo do do do
(ฌู ดู ดู ดู)
Shoo do do do
(ฌู ดู ดู ดู)
Shoo do do do
(ฌู ดู ดู ดู)
Shoo do do do
(ฌู ดู ดู ดู)

Ooh
(อู้)
Shoo do do do [can i be your girl]
(ฌู ดู ดู ดู [ แค็น นาย บี ยุร เกิล ])
Shoo do do do [let me know]
(ฌู ดู ดู ดู [ เล็ท มี โน ])
Shoo do do do
(ฌู ดู ดู ดู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

You gotta let me know if you want me to be the one
(ยู กอททะ เล็ท มี โน อิฟ ยู ว็อนท มี ทู บี ดิ วัน)
Baby let me know if you want me to be the one
(เบบิ เล็ท มี โน อิฟ ยู ว็อนท มี ทู บี ดิ วัน)
[Repeat till fade]
([ ริพีท ทิล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Title คำอ่านไทย Ciara

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น