เนื้อเพลง Everything I Own คำอ่านไทย N’Sync

You Sheltered Me From Harm
( ยู เฌลเทอะ มี ฟร็อม ฮาม)
You Kept Me Warm
(ยู เค็พท มี วอม)
You Kept Me Warm
(ยู เค็พท มี วอม)
And You Gave My Life To Me
(แอ็นด ยู เกฝ มาย ไลฟ ทู มี)
You Set Me Free
(ยู เซ็ท มี ฟรี)
You Set Me Free
(ยู เซ็ท มี ฟรี)

The Finest Years I Ever Knew
(เดอะ ไฟเนทส์ เยีย ซาย เอฝเออะ นยู)
Were All The Years I Had With You
(เวอ ออล เดอะ เยีย ซาย แฮ็ด วิฑ ยู)

I Would Give Everything I Own
(ไอ เวิด กิฝ เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
I’d Give Up My Life My Heart My Home
(อาย กิฝ อัพ มาย ไลฟ มาย ฮาท มาย โฮม)
And I Would Give Everything I Own
(แอ็นด ดาย เวิด กิฝ เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
Just To Have You Back Again
(จัซท ทู แฮ็ฝ ยู แบ็ค อะเกน)

You Taught Me How To Laugh
(ยู ทอท มี เฮา ทู ลาฟ)
What A Time
(ว็อท ดา ไทม)
What A Time
(ว็อท ดา ไทม)
You Never Said Too Much
(ยู เนฝเวอะ เซ็ด ทู มัช)
But Still You Showed You Cared
(บัท ซทิล ยู โฌ ยู คา)
And I Knew From Watching You
(แอ็นด ดาย นยู ฟร็อม วัทชิง ยู)

And Nobody Else Could Ever Know
(แอ็นด โนบอดี้ เอ็ลซ เคิด เอฝเออะ โน)
The Part Of Me That Can’t Let Go
(เดอะ พาท อ็อฝ มี แดท แค็นท เล็ท โก)

I Would Give Everything I Own
(ไอ เวิด กิฝ เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
I’d Give Up My Life My Heart My Home
(อาย กิฝ อัพ มาย ไลฟ มาย ฮาท มาย โฮม)
And I Would Give Everything I Own
(แอ็นด ดาย เวิด กิฝ เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
Just To Have You Back Again
(จัซท ทู แฮ็ฝ ยู แบ็ค อะเกน)

Is There Someone You Know
(อีส แดร์ ซัมวัน ยู โน)
Loving Them So
(ลัฝอิง เฑ็ม โซ)
You’re Taking Them All For Granted
(ยัวร์ เทคอิง เฑ็ม ออล ฟอ กรานท)
You May Lose Them One Day
(ยู เม ลูส เฑ็ม วัน เด)
Someone Takes Them Away
(ซัมวัน เทค เฑ็ม อะเว)
And They Don’t Hear The Words
(แอ็นด เด ด้อนท์ เฮีย เดอะ เวิด)
You Long To Say
(ยู ล็อง ทู เซ)

Give Up My Life Give Up My Heart
(กิฝ อัพ มาย ไลฟ กิฝ อัพ มาย ฮาท)
Everything I Own Repeat
(เอ๊วี่ติง ไอ โอน ริพีท)

You Know Baby My Love For You Will
(ยู โน เบบิ มาย ลัฝ ฟอ ยู วิล)
Always Stay True That’s Right ’cause
(ออลเว ซเท ทรู แด๊ท ไรท คอส)
There Is No Me Without You And I Would Give Everything
(แดร์ อีส โน มี วิเฑาท ยู แอ็นด ดาย เวิด กิฝ เอ๊วี่ติง)
Everything I Own Nobody Can Love You Love You
(เอ๊วี่ติง ไอ โอน โนบอดี้ แค็น ลัฝ ยู ลัฝ ยู)
Love You Love You Like I Do
(ลัฝ ยู ลัฝ ยู ไลค ไก ดู)

I Would Give Everything I Own
(ไอ เวิด กิฝ เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
I’d Give Up My Life My Heart My Home
(อาย กิฝ อัพ มาย ไลฟ มาย ฮาท มาย โฮม)
And I Would Give Everything I Own
(แอ็นด ดาย เวิด กิฝ เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
Just To Have You Back Again
(จัซท ทู แฮ็ฝ ยู แบ็ค อะเกน)

Just To Have You Back Again
(จัซท ทู แฮ็ฝ ยู แบ็ค อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything I Own คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น