เนื้อเพลง Happy Song คำอ่านไทย Boney M

We are down, we are crazy fools everyday at school.
( วี อาร์ เดาน , วี อาร์ คเรสิ ฟูล เอวี่เดย์ แอ็ท ซคูล)
Teachers here, teachers there,
(ทีชเออะ เฮียร , ทีชเออะ แดร์ ,)
Books and books, they are everywhere.
(เบิค แซน เบิค , เด อาร์ เอวี่แวร์)

Come on boys, we need to dance, we have got a good chance.
(คัมมอน บอย , วี นีด ทู ดานซ , วี แฮ็ฝ ก็อท ดา เกิด ชานซ)
Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more:
(เล ยุร พรอบเล็ม ออน เดอะ ฟโล , คแล็พ ยุร แฮ็นด แซน ซิง วันซ โม :)

Everybody, let’s go to the ” King ” ,
(เอวี่บอดี้ , เล็ท โก ทู เดอะ ” คิง ” ,)
We can dance there, dance and eat an ice-cream.
(วี แค็น ดานซ แดร์ , ดานซ แอ็นด อีท แอน ไอซ ครีม)
Everybody dancing all night long,
(เอวี่บอดี้ แด็นซิง ออล ไนท ล็อง ,)
Try to do it, sing a happy song.
(ทไร ทู ดู อิท , ซิง อะ แฮพพิ ซ็อง)

Music, dancing in the night, we can get so high,
(มยูสิค , แด็นซิง อิน เดอะ ไนท , วี แค็น เก็ท โซ ไฮ ,)
For no reason no long stop, now’s the time to go to the top.
(ฟอ โน รี๊ซั่น โน ล็อง ซท็อพ , เนา เดอะ ไทม ทู โก ทู เดอะ ท็อพ)

It’s a sweeter happy song, we’ll sing all night long.
(อิทซ ซา สวีตเดอ แฮพพิ ซ็อง , เว็ล ซิง ออล ไนท ล็อง)
Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more:
(เล ยุร พรอบเล็ม ออน เดอะ ฟโล , คแล็พ ยุร แฮ็นด แซน ซิง วันซ โม :)
Everybody, let’s go to the ” King ” ,…
(เอวี่บอดี้ , เล็ท โก ทู เดอะ ” คิง ” ,)

It’s time to dance, it’s time to sing, sing a happy song, a happy song.
(อิทซ ไทม ทู ดานซ , อิทซ ไทม ทู ซิง , ซิง อะ แฮพพิ ซ็อง , อะ แฮพพิ ซ็อง)
Let’s go, let’s go boys, come with me and sing, sing a happy song.
(เล็ท โก , เล็ท โก บอย , คัม วิฑ มี แอ็นด ซิง , ซิง อะ แฮพพิ ซ็อง)

Come on boys, we need to dance, we all have got a good, good chance.
(คัมมอน บอย , วี นีด ทู ดานซ , วี ออล แฮ็ฝ ก็อท ดา เกิด , เกิด ชานซ)
Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more.
(เล ยุร พรอบเล็ม ออน เดอะ ฟโล , คแล็พ ยุร แฮ็นด แซน ซิง วันซ โม)
Music sound in the night, we all can get so high,
(มยูสิค เซานด อิน เดอะ ไนท , วี ออล แค็น เก็ท โซ ไฮ ,)
For no reason no long stop, now’s the time to go to the top.
(ฟอ โน รี๊ซั่น โน ล็อง ซท็อพ , เนา เดอะ ไทม ทู โก ทู เดอะ ท็อพ)

We are down, we are crazy fools everyday at school. …
(วี อาร์ เดาน , วี อาร์ คเรสิ ฟูล เอวี่เดย์ แอ็ท ซคูล)
Come on boys, we need to dance, we have got a good chance. …
(คัมมอน บอย , วี นีด ทู ดานซ , วี แฮ็ฝ ก็อท ดา เกิด ชานซ)
Everybody, let’s go to the ” King ” . …
(เอวี่บอดี้ , เล็ท โก ทู เดอะ ” คิง “)
Let’s go, let’s go boys, come with me and sing, sing a happy song.
(เล็ท โก , เล็ท โก บอย , คัม วิฑ มี แอ็นด ซิง , ซิง อะ แฮพพิ ซ็อง)
Everybody, let’s go to the ” King ” ,… – Everybody –
(เอวี่บอดี้ , เล็ท โก ทู เดอะ ” คิง ” , เอวี่บอดี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy Song คำอ่านไทย Boney M

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น