เนื้อเพลง Everyday คำอ่านไทย Phil Collins

I got lost, couldn’t find my way
( ไอ ก็อท ล็อซท , คูดซึ่น ไฟนด มาย เว)
and I guess there’s nothing more to say
(แอ็นด ดาย เก็ซ แดร์ นัธอิง โม ทู เซ)
love can make you blind, make you act so strange
(ลัฝ แค็น เมค ยู บไลนด , เมค ยู แอ็คท โซ ซทเรนจ)
but I’m here and here I will stay
(บัท แอม เฮียร แอ็นด เฮียร ไอ วิล ซเท)

So everyday I cry
(โซ เอวี่เดย์ ไอ คไร)
yes everyday I fall
(เย็ซ เอวี่เดย์ ไอ ฟอล)
do you ever wonder why, why I love everything about you
(ดู ยู เอฝเออะ วันเดอะ ฮไว , ฮไว ไอ ลัฝ เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู)

But everyday I say I’ll try to make my heart be still
(บัท เอวี่เดย์ ไอ เซ แอล ทไร ทู เมค มาย ฮาท บี ซทิล)
til then every way there is to cry, ourselves to sleep we will
(ทิล เด็น เอฝริ เว แดร์ อีส ทู คไร , เอารเซลฝส ทู ซลีพ วี วิล)

It picked me up, knocked me off my feet
(อิท พิค มี อัพ , น็อค มี ออฟฟ มาย ฟีท)
I’ve got no way to explain
(แอฝ ก็อท โน เว ทู เอ็คซพเลน)
still I love you, love you, love you but this fire inside
(ซทิล ไอ ลัฝ ยู , ลัฝ ยู , ลัฝ ยู บัท ดีซ ไฟร อีนไซด)
will never see the light of day
(วิล เนฝเวอะ ซี เดอะ ไลท อ็อฝ เด)

So everyday ggoes by
(โซ เอวี่เดย์ ggoes ไบ)
and everyday I fall
(แอ็นด เอวี่เดย์ ไอ ฟอล)
it makes me wonder why,
(อิท เมค มี วันเดอะ ฮไว ,)
my life’s worth nothing without you
(มาย ไลฟ เวิธ นัธอิง วิเฑาท ยู)

But everyday I say I’ll try
(บัท เอวี่เดย์ ไอ เซ แอล ทไร)
to make my heart be still
(ทู เมค มาย ฮาท บี ซทิล)
cos every way there is to cry,
(คอซ เอฝริ เว แดร์ อีส ทู คไร ,)
ourselves to sleep, we will
(เอารเซลฝส ทู ซลีพ , วี วิล)

You’ll never know, no, no, no
(โยว เนฝเวอะ โน , โน , โน , โน)
you’ll never know just how close we were
(โยว เนฝเวอะ โน จัซท เฮา คโลส วี เวอ)
you’ll never know,, no, no, no
(โยว เนฝเวอะ โน , , โน , โน , โน)
no you’ll never know
(โน โยว เนฝเวอะ โน)
no you’ll never see
(โน โยว เนฝเวอะ ซี)

The book closes and we try to forget
(เดอะ เบิค คโลส แซน วี ทไร ทู เฟาะเกท)
but I know that things won’t change
(บัท ไอ โน แดท ธิง ว็อนท เชนจ)
how we feel, how life goes on
(เฮา วี ฟีล , เฮา ไลฟ โกซ ออน)
and that seems so strange
(แอ็นด แดท ซีม โซ ซทเรนจ)

And so the light gades away
(แอ็นด โซ เดอะ ไลท gades อะเว)
try, try, try as I may
(ทไร , ทไร , ทไร แอ็ส ซาย เม)
I can’t strop thinking about you
(ไอ แค็นท ซทร็อพ ติ้งกิง อะเบาท ยู)
it seems my life’s worth
(อิท ซีม มาย ไลฟ เวิธ)
nothing without you
(นัธอิง วิเฑาท ยู)

But everyday I say I’ll try
(บัท เอวี่เดย์ ไอ เซ แอล ทไร)
to make my heart be still
(ทู เมค มาย ฮาท บี ซทิล)
til then every way there is to cry,
(ทิล เด็น เอฝริ เว แดร์ อีส ทู คไร ,)
ourselves to sleep, we will
(เอารเซลฝส ทู ซลีพ , วี วิล)

Everyday, everyday you know I try so hard
(เอวี่เดย์ , เอวี่เดย์ ยู โน ไอ ทไร โซ ฮาด)
everyday, everyday it gets a little harder
(เอวี่เดย์ , เอวี่เดย์ อิท เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล อาณ์เดอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everyday คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น