เนื้อเพลง You’re Gonna Go Far, Kid คำอ่านไทย The Offspring

Show me how to lie
( โฌ มี เฮา ทู ไล)
You’re getting better all the time
(ยัวร์ เกดดดิ้ง เบทเทอะ ออล เดอะ ไทม)
And turning all against the one
(แอ็นด เทินนิง ออล อะเกนซท ดิ วัน)
Is an art that’s hard to teach
(อีส แอน อาท แด๊ท ฮาด ทู ทีช)
Another clever word
(แอะนัธเออะ คเลฝเออะ เวิด)
Sets off an unsuspecting herd
(เซ็ท ออฟฟ แอน อันซัซเปคติง เฮิด)
And as you get back into line
(แอ็นด แอ็ส ยู เก็ท แบ็ค อีนทุ ไลน)
A mob jumps to their feet
(อะ ม็อบ จัมพ ทู แด ฟีท)

Now dance, f*cker, dance
(เนา ดานซ , เอฟ *cker , ดานซ)
Man, he never had a chance
(แม็น , ฮี เนฝเวอะ แฮ็ด อะ ชานซ)
And no one even knew
(แอ็นด โน วัน อีเฝ็น นยู)
It was really only you
(อิท วอส ริแอ็ลลิ โอ๊นลี่ ยู)

And now you steal away
(แอ็นด เนา ยู ซทีล อะเว)
Take him out today
(เทค ฮิม เอ้า ทุเด)
Nice work you did
(ไน๊ซ์ เวิค ยู ดิด)
You’re gonna go far, kid
(ยัวร์ กอนนะ โก ฟา , คิด)

With a thousand lies
(วิฑ อะ เธาแส็น ไล)
And a good disguise
(แอ็นด อะ เกิด ดิซไกส)
Hit ’em right between the eyes
(ฮิท เอ็ม ไรท บีทวิน ดิ ไอ)
Hit ’em right between the eyes
(ฮิท เอ็ม ไรท บีทวิน ดิ ไอ)
When you walk away
(ฮเว็น ยู วอค อะเว)
Nothing more to say
(นัธอิง โม ทู เซ)
See the lightning in your eyes
(ซี เดอะ ไลทนิง อิน ยุร ไอ)
See ’em running for their lives
(ซี เอ็ม รันนิง ฟอ แด ไลฝ)

Slowly out of line
(ซโลลิ เอ้า อ็อฝ ไลน)
And drifting closer in your sights
(แอ็นด ดริฟทิง โคลเซอร์ อิน ยุร ไซท)
So play it out I’m wide awake
(โซ พเล อิท เอ้า แอม ไวด อะเวค)
It’s a scene about me
(อิทซ ซา ซีน อะเบาท มี)
There’s something in your way
(แดร์ ซัมติง อิน ยุร เว)
And now someone is gonna pay
(แอ็นด เนา ซัมวัน อีส กอนนะ เพ)
And if you can’t get what you want
(แอ็นด อิฟ ยู แค็นท เก็ท ว็อท ยู ว็อนท)
Well it’s all because of me
(เว็ล อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ มี)

Now dance, f*cker, dance
(เนา ดานซ , เอฟ *cker , ดานซ)
Man, I never had a chance
(แม็น , ไอ เนฝเวอะ แฮ็ด อะ ชานซ)
And no one even knew
(แอ็นด โน วัน อีเฝ็น นยู)
It was really only you
(อิท วอส ริแอ็ลลิ โอ๊นลี่ ยู)

And now you’ll lead the way
(แอ็นด เนา โยว เล็ด เดอะ เว)
Show the light of day
(โฌ เดอะ ไลท อ็อฝ เด)
Nice work you did
(ไน๊ซ์ เวิค ยู ดิด)
You’re gonna go far, kid
(ยัวร์ กอนนะ โก ฟา , คิด)
Trust, deceived!
(ทรัซท , ดิซีฝ !)

With a thousand lies
(วิฑ อะ เธาแส็น ไล)
And a good disguise
(แอ็นด อะ เกิด ดิซไกส)
Hit ’em right between the eyes
(ฮิท เอ็ม ไรท บีทวิน ดิ ไอ)
Hit ’em right between the eyes
(ฮิท เอ็ม ไรท บีทวิน ดิ ไอ)
When you walk away
(ฮเว็น ยู วอค อะเว)
Nothing more to say
(นัธอิง โม ทู เซ)
See the lightning in your eyes
(ซี เดอะ ไลทนิง อิน ยุร ไอ)
See ’em running for their lives
(ซี เอ็ม รันนิง ฟอ แด ไลฝ)

Now dance, f*cker, dance
(เนา ดานซ , เอฟ *cker , ดานซ)
He never had a chance
(ฮี เนฝเวอะ แฮ็ด อะ ชานซ)
And no one even knew
(แอ็นด โน วัน อีเฝ็น นยู)
It was really only you
(อิท วอส ริแอ็ลลิ โอ๊นลี่ ยู)

So dance, f*cker, dance
(โซ ดานซ , เอฟ *cker , ดานซ)
I never had a chance
(ไอ เนฝเวอะ แฮ็ด อะ ชานซ)
It was really only you
(อิท วอส ริแอ็ลลิ โอ๊นลี่ ยู)

With a thousand lies
(วิฑ อะ เธาแส็น ไล)
And a good disguise
(แอ็นด อะ เกิด ดิซไกส)
Hit ’em right between the eyes
(ฮิท เอ็ม ไรท บีทวิน ดิ ไอ)
Hit ’em right between the eyes
(ฮิท เอ็ม ไรท บีทวิน ดิ ไอ)
When you walk away
(ฮเว็น ยู วอค อะเว)
Nothing more to say
(นัธอิง โม ทู เซ)
See the lightning in your eyes
(ซี เดอะ ไลทนิง อิน ยุร ไอ)
See ’em running for their lives
(ซี เอ็ม รันนิง ฟอ แด ไลฝ)

Clever alibis
(คเลฝเออะ แอลอิไบ)
Lord of the flies
(ลอด อ็อฝ เดอะ ไฟล์)
Hit ’em right between the eyes
(ฮิท เอ็ม ไรท บีทวิน ดิ ไอ)
Hit ’em right between the eyes
(ฮิท เอ็ม ไรท บีทวิน ดิ ไอ)
When you walk away
(ฮเว็น ยู วอค อะเว)
Nothing more to say
(นัธอิง โม ทู เซ)
See the lightning in your eyes
(ซี เดอะ ไลทนิง อิน ยุร ไอ)
See ’em running for their lives
(ซี เอ็ม รันนิง ฟอ แด ไลฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’re Gonna Go Far, Kid คำอ่านไทย The Offspring

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น