เนื้อเพลง Venice Queen คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Does it go from east to west
( โด ซิท โก ฟร็อม อีซท ทู เว็ซท)
Body free and a body less
(บอดอิ ฟรี แอ็นด อะ บอดอิ เลซ)
Come again just to start a fresh
(คัม อะเกน จัซท ทู ซทาท ดา ฟเร็ฌ)
Once again to find a home
(วันซ อะเกน ทู ไฟนด อะ โฮม)
In the moment of the meantime
(อิน เดอะ โมเม็นท อ็อฝ เดอะ มีนไทม์)

Dropping in coming through the mesh
(ดรอพพิงส อิน คัมอิง ธรู เดอะ เม็ฌ)
Checking in just to get it blessed
(เช็คติ้ง อิน จัซท ทู เก็ท ดิธ บเล็ซ)
Hard to leave when it’s picturesque
(ฮาด ทู ลีฝ ฮเว็น อิทซ พิคเชอะเรซค)
Find a form that’s free the roam
(ไฟนด อะ ฟอม แด๊ท ฟรี เดอะ โรม)
Where you coming from
(ฮแว ยู คัมอิง ฟร็อม)
Where you going
(ฮแว ยู โกอิ้ง)

Do it all then it all again
(ดู อิท ดอร์ เด็น หนิด ออล อะเกน)
Make it up and you make a friend
(เมค อิท อัพ แอ็นด ยู เมค เก ฟเร็นด)
Paddle on just around the bend
(แพ๊ดเดิ้ล ออน จัซท อะเรานด เดอะ เบ็นด)
Find a place where you can see
(ไฟนด อะ พเลซ ฮแว ยู แค็น ซี)
All the mamas and the papas
(ออล เดอะ มามะ แซน เดอะ พะพา)

Take a chance on a recommend
(เทค เก ชานซ ออน อะ เรค็อมเมนด)
Hard as hell just to comprehend
(ฮาด แอ็ส เฮ็ล จัซท ทู คอมพริเฮนด)
Disbelief that I do suspend
(ดิซบิลิฟ แดท ไอ ดู ซัซเพนด)
Easy now to find a breeze
(อีสอิ เนา ทู ไฟนด อะ บรีส)
Where you come from
(ฮแว ยู คัม ฟร็อม)
Where you going
(ฮแว ยู โกอิ้ง)

We all want to tell her
(วี ออล ว็อนท ทู เท็ล เฮอ)
Tell her that we love her
(เท็ล เฮอ แดท วี ลัฝ เฮอ)
Venice gets a queen
(เฝนอิซ เก็ท ซา ควีน)
Best i’ve ever seen
(เบ็ซท แอฝ เอฝเออะ ซีน)
We all want to kiss her
(วี ออล ว็อนท ทู คิซ เฮอ)
Tell her that we miss her
(เท็ล เฮอ แดท วี มิซ เฮอ)
Venice gets a queen
(เฝนอิซ เก็ท ซา ควีน)
Best i’ve ever
(เบ็ซท แอฝ เอฝเออะ)

I know you said you don’t believe
(ไอ โน ยู เซ็ด ยู ด้อนท์ บิลีฝ)
In god do you still disagree
(อิน ก็อด ดู ยู ซทิล ดิซักริ)
Now that it’s time for you to leave
(เนา แดท อิทซ ไทม ฟอ ยู ทู ลีฝ)
G.L.O.R.I.A
(จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ)
Is love my friend
(อีส ลัฝ มาย ฟเร็นด)

Your stylish mess of silver hair
(ยุร ซไทลอิฌ เมซ อ็อฝ ซีลเฝอะ แฮ)
A woman of your kind is rare
(อะ วูมเอิน อ็อฝ ยุร ไคนด อีส แร)
Your uniform returns to air
(ยุร ยูนิฟอม ริเทิน ทู แอ)
G.L.O.R.I.A
(จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ)
Is love my friend
(อีส ลัฝ มาย ฟเร็นด)

And now it’s time for you to go
(แอ็นด เนา อิทซ ไทม ฟอ ยู ทู โก)
You taught me most of what I know
(ยู ทอท มี โมซท อ็อฝ ว็อท ไอ โน)
Where would I be without you Glo
(ฮแว เวิด ดาย บี วิเฑาท ยู Glo)
G.L.O.R.I.A
(จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ)
Is love my friend
(อีส ลัฝ มาย ฟเร็นด)

I see you standing by the see
(ไอ ซี ยู ซแทนดิง ไบ เดอะ ซี)
The waves you made will always be
(เดอะ เวฝ ยู เมด วิล ออลเว บี)
A kiss goodbye forever you leave
(อะ คิซ กู๊ดบาย เฟาะเรฝเออะ ยู ลีฝ)
G.L.O.R.I.A
(จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ)
Is love my friend
(อีส ลัฝ มาย ฟเร็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Venice Queen คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น