เนื้อเพลง Wherever You Go คำอ่านไทย Voices of Theory

Since you left me, my life ain’t been the same
( ซินซ ยู เล็ฟท มี , มาย ไลฟ เอน บีน เดอะ เซม)
I’m useless without your life, I’m calling, crying, out your name
(แอม ยูสเหลด วิเฑาท ยุร ไลฟ , แอม คอลลิง , คไรอิง , เอ้า ยุร เนม)
but when I look around, your love’s no where to be found
(บัท ฮเว็น นาย ลุค อะเรานด , ยุร ลัฝ โน ฮแว ทู บี เฟานด)
please come back to me, you know you’re my everything
(พลีส คัม แบ็ค ทู มี , ยู โน ยัวร์ มาย เอ๊วี่ติง)
who will love me, who will care
(ฮู วิล ลัฝ มี , ฮู วิล แค)
who will be there when I need someone for me
(ฮู วิล บี แดร์ ฮเว็น นาย นีด ซัมวัน ฟอ มี)
who will be there to dry my eyes when I go down on my knees
(ฮู วิล บี แดร์ ทู ดไร มาย ไอ ฮเว็น นาย โก เดาน ออน มาย นี)
i need you to say
(ไอ นีด ยู ทู เซ)

CHORUS
(โครัซ)
Wherever you go, whatever you do
(ฮแวเรฝเออะ ยู โก , ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
you know I’m waiting, you know I’ll never leave
(ยู โน แอม เวททิง , ยู โน แอล เนฝเวอะ ลีฝ)
whatever it takes, whatever’s at stake, just know I love you
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท เทค , ฮว็อทเอฝเออะ แอ็ท ซเทค , จัซท โน ไอ ลัฝ ยู)
and know I’ll be right here
(แอ็นด โน แอล บี ไรท เฮียร)
and no matter what it takes, I’ll be waiting here for you, always
(แอ็นด โน แมทเทอะ ว็อท ดิธ เทค , แอล บี เวททิง เฮียร ฟอ ยู , ออลเว)

Good-bye is such a hard thing to say
(เกิด ไบ อีส ซัช อะ ฮาด ธิง ทู เซ)
when your all I know, when you’re my everything
(ฮเว็น ยุร ออล ไอ โน , ฮเว็น ยัวร์ มาย เอ๊วี่ติง)
and who will stay, and care for me
(แอ็นด ฮู วิล ซเท , แอ็นด แค ฟอ มี)
when you’re gone, I’ll be all alone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน , แอล บี ออล อะโลน)
who will call and comfort [who will call and comfort me]
(ฮู วิล คอล แอ็นด คัมเฟิท [ ฮู วิล คอล แอ็นด คัมเฟิท มี ])
and fulfill my needs [and fulfill my needs]
(แอ็นด ฟุลฟีล มาย นีด [ แอ็นด ฟุลฟีล มาย นีด ])
who will love me, who will care
(ฮู วิล ลัฝ มี , ฮู วิล แค)
who will be there when I need someone for me
(ฮู วิล บี แดร์ ฮเว็น นาย นีด ซัมวัน ฟอ มี)
who will be there to dry my eyes when I go down on my knees
(ฮู วิล บี แดร์ ทู ดไร มาย ไอ ฮเว็น นาย โก เดาน ออน มาย นี)
i need you to say
(ไอ นีด ยู ทู เซ)

CHORUS
(โครัซ)

All my life I’ve been waiting for someone like you [all my life I’ve been
(ออล มาย ไลฟ แอฝ บีน เวททิง ฟอ ซัมวัน ไลค ยู [ ออล มาย ไลฟ แอฝ บีน)
waiting for someone like you][all my love’s for you]
(เวททิง ฟอ ซัมวัน ไลค ยู ] [ ออล มาย ลัฝ ฟอ ยู ])
So please don’t say it’s over [dont say it’s over], tell me this can’t be true
(โซ พลีส ด้อนท์ เซ อิทซ โอเฝอะ [ ด้อนท์ เซ อิทซ โอเฝอะ ] , เท็ล มี ดีซ แค็นท บี ทรู)
[it just cant be true][our love is real girl]
([ อิท จัซท แค็นท บี ทรู ] [ เอ๊า ลัฝ อีส ริแอ็ล เกิล ])
Please dont leave me [don’t leave me], dont walk away [dont walk away], you
(พลีส ด้อนท์ ลีฝ มี [ ด้อนท์ ลีฝ มี ] , ด้อนท์ วอค อะเว [ ด้อนท์ วอค อะเว ] , ยู)
know your love is something i can’t do without [I can’t do without you baby]
(โน ยุร ลัฝ อีส ซัมติง ไอ แค็นท ดู วิเฑาท [ ไอ แค็นท ดู วิเฑาท ยู เบบิ ])
so whatever it takes [whatever it takes] , or how my heart breaks [how my
(โซ ฮว็อทเอฝเออะ อิท เทค [ ฮว็อทเอฝเออะ อิท เทค ] , ออ เฮา มาย ฮาท บเรค [ เฮา มาย)
heart breaks], you know I’ll always be around
(ฮาท บเรค ] , ยู โน แอล ออลเว บี อะเรานด)

CHORUS
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wherever You Go คำอ่านไทย Voices of Theory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น