เนื้อเพลง Like A Friend คำอ่านไทย Blue

I never had anybody treat me quite like you do
( ไอ เนฝเวอะ แฮ็ด เอนอิบอดิ ทรีท มี คไวท ไลค ยู ดู)
I love your honesty
(ไอ ลัฝ ยุร ออนเอ็ซทิ)
We met, we clicked, we shared a vibe that was true
(วี เม็ท , วี คลิค , วี เชย์ อะ วายพฺ แดท วอส ทรู)
And it was plain to see, it was plain to see.
(แอ็นด ดิท วอส พเลน ทู ซี , อิท วอส พเลน ทู ซี)
Oh yeh
(โอ เย้)

I did not want to face the truth
(ไอ ดิด น็อท ว็อนท ทู เฟซ เดอะ ทรูธ)
You said you had a man
(ยู เซ็ด ยู แฮ็ด อะ แม็น)
And you were so in love with him and nobody else
(แอ็นด ยู เวอ โซ อิน ลัฝ วิฑ ฮิม แอ็นด โนบอดี้ เอ็ลซ)

What do you do when someone don’t love you
(ว็อท ดู ยู ดู ฮเว็น ซัมวัน ด้อนท์ ลัฝ ยู)
They show you all their feelings like you’re a friend
(เด โฌ ยู ออล แด ฟีลอิง ไลค ยัวร์ อะ ฟเร็นด)
Like you’re a friend
(ไลค ยัวร์ อะ ฟเร็นด)
What do you say when things don’t go your way
(ว็อท ดู ยู เซ ฮเว็น ธิง ด้อนท์ โก ยุร เว)
And you’re frozen in a picture like you’re a friend
(แอ็นด ยัวร์ โฟ๊เซน อิน อะ พีคเชอะ ไลค ยัวร์ อะ ฟเร็นด)
Like you’re a friend
(ไลค ยัวร์ อะ ฟเร็นด)

I don’t want to be your friend, no way.
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ยุร ฟเร็นด , โน เว)

When I was trapped I was dependant on you
(ฮเว็น นาย วอส แทร๊พ ดาย วอส ดิเพนแด็นท ออน ยู)
And there was no escape
(แอ็นด แดร์ วอส โน เอ็ซเคพ)
I was a fool to think that I was the one
(ไอ วอส ซา ฟูล ทู ธิงค แดท ไอ วอส ดิ วัน)
I let you criticize everything I done, no no
(ไอ เล็ท ยู ครีทอิไซส เอ๊วี่ติง ไอ ดัน , โน โน)

I did not want to face the truth
(ไอ ดิด น็อท ว็อนท ทู เฟซ เดอะ ทรูธ)
You said you had a man
(ยู เซ็ด ยู แฮ็ด อะ แม็น)
And you were so in love with him and nobody else
(แอ็นด ยู เวอ โซ อิน ลัฝ วิฑ ฮิม แอ็นด โนบอดี้ เอ็ลซ)

What do you do when someone don’t love you
(ว็อท ดู ยู ดู ฮเว็น ซัมวัน ด้อนท์ ลัฝ ยู)
They show you all their feelings like you’re a friend
(เด โฌ ยู ออล แด ฟีลอิง ไลค ยัวร์ อะ ฟเร็นด)
Like you’re a friend
(ไลค ยัวร์ อะ ฟเร็นด)
What do you say when things don’t go your way
(ว็อท ดู ยู เซ ฮเว็น ธิง ด้อนท์ โก ยุร เว)
And you’re frozen in a picture like you’re a friend
(แอ็นด ยัวร์ โฟ๊เซน อิน อะ พีคเชอะ ไลค ยัวร์ อะ ฟเร็นด)
Like you’re a friend
(ไลค ยัวร์ อะ ฟเร็นด)

But I know I can’t have you
(บัท ไอ โน ไอ แค็นท แฮ็ฝ ยู)
And I can’t live without you
(แอ็นด ดาย แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
But I guess I can’t have it my way
(บัท ไอ เก็ซ ซาย แค็นท แฮ็ฝ อิท มาย เว)
For the lovin’ you’re not feeling
(ฟอ เดอะ ลัฝวิน ยัวร์ น็อท ฟีลอิง)
My heart is still breathing
(มาย ฮาท อีส ซทิล บรีสดิง)
Girl how can you treat me this way?
(เกิล เฮา แค็น ยู ทรีท มี ดีซ เว)

What do you do when someone don’t love you
(ว็อท ดู ยู ดู ฮเว็น ซัมวัน ด้อนท์ ลัฝ ยู)
They show you all their feelings like you’re a friend
(เด โฌ ยู ออล แด ฟีลอิง ไลค ยัวร์ อะ ฟเร็นด)
Like you’re a friend
(ไลค ยัวร์ อะ ฟเร็นด)
What do you say when things don’t go your way and
(ว็อท ดู ยู เซ ฮเว็น ธิง ด้อนท์ โก ยุร เว แอ็นด)
You’re frozen in a picture like you’re a friend
(ยัวร์ โฟ๊เซน อิน อะ พีคเชอะ ไลค ยัวร์ อะ ฟเร็นด)
Like you’re a friend
(ไลค ยัวร์ อะ ฟเร็นด)

Just like a friend…No No
(จัซท ไลค เก ฟเร็นด โน โน)

No more friends.
(โน โม ฟเร็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like A Friend คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น