เนื้อเพลง Belated คำอ่านไทย New Found Glory

I never felt so bad
( ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท โซ แบ็ด)
In my entire life
(อิน มาย เอ็นไทร ไลฟ)
But this time I did it to myself
(บัท ดีซ ไทม ไอ ดิด ดิท ทู ไมเซลฟ)
What do you expect from me?
(ว็อท ดู ยู เอ็คซเพคท ฟร็อม มี)
I did it
(ไอ ดิด ดิท)
So what do you expect from me
(โซ ว็อท ดู ยู เอ็คซเพคท ฟร็อม มี)

Let go of my hand
(เล็ท โก อ็อฝ มาย แฮ็นด)
Is it time to go?
(อีส ซิท ไทม ทู โก)
I’m not ready to turn my back on you yet
(แอม น็อท เรดอิ ทู เทิน มาย แบ็ค ออน ยู เย็ท)
I’m not going to let you down
(แอม น็อท โกอิ้ง ทู เล็ท ยู เดาน)

Let you down
(เล็ท ยู เดาน)

September came so quickly
(เซ็พเทมเบอะ เคม โซ ควีคลิ)
I want to prepare
(ไอ ว็อนท ทู พริแพ)
I didn’t mean to miss your birthday
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู มิซ ยุร เบริ์ดเดย์)
What do you expect from me?
(ว็อท ดู ยู เอ็คซเพคท ฟร็อม มี)
I did it
(ไอ ดิด ดิท)
So what do you expect from me
(โซ ว็อท ดู ยู เอ็คซเพคท ฟร็อม มี)

Why don’t you
(ฮไว ด้อนท์ ยู)

Let go of my hand
(เล็ท โก อ็อฝ มาย แฮ็นด)
Is it time to go?
(อีส ซิท ไทม ทู โก)
I’m not ready to turn my back on you yet
(แอม น็อท เรดอิ ทู เทิน มาย แบ็ค ออน ยู เย็ท)
I’m not going to let you down
(แอม น็อท โกอิ้ง ทู เล็ท ยู เดาน)

Bridges will fall from under us
(บริจ วิล ฟอล ฟร็อม อันเดอะ อัซ)
But we all strong
(บัท วี ออล ซทร็อง)
We’ll [we’ll] get through this
(เว็ล [ เว็ล ] เก็ท ธรู ดีซ)
The end will open up [end will open up]
(ดิ เอ็นด วิล โอเพ็น อัพ [ เอ็นด วิล โอเพ็น อัพ ])
And try to pull up us in
(แอ็นด ทไร ทู พุล อัพ อัซ ซิน)
But we’ll [we’ll] get through this
(บัท เว็ล [ เว็ล ] เก็ท ธรู ดีซ)
Get through this
(เก็ท ธรู ดีซ)

So why don’t you
(โซ ฮไว ด้อนท์ ยู)

Let go of my hand
(เล็ท โก อ็อฝ มาย แฮ็นด)
Is it time to go?
(อีส ซิท ไทม ทู โก)
I’m not ready to turn my back on you yet
(แอม น็อท เรดอิ ทู เทิน มาย แบ็ค ออน ยู เย็ท)
I’m not going to let you down
(แอม น็อท โกอิ้ง ทู เล็ท ยู เดาน)

Let you down
(เล็ท ยู เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Belated คำอ่านไทย New Found Glory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น