เนื้อเพลง Thank You คำอ่านไทย Jamelia

[Verse 1:]
( [ เฝิซ วัน : ])
The fights, those nights
(เดอะ ไฟท , โฑส ไนท)
I tried to pretend it don’t hurt
(ไอ ทไร ทู พริเทนด ดิท ด้อนท์ เฮิท)
The way, I prayed
(เดอะ เว , ไอ พเร)
Someday that you would love me
(ซัมเดย์ แดท ยู เวิด ลัฝ มี)
Really, completely
(ริแอ็ลลิ , ค็อมพลีทลี)
Just how I wanted it to be
(จัซท เฮา ไอ ว็อนท ดิท ทู บี)
But no, so wrong
(บัท โน , โซ ร็อง)
Can’t believe I stayed with you so long
(แค็นท บิลีฝ ไอ ซเท วิฑ ยู โซ ล็อง)

[B-Chorus:]
([ บี โครัซ : ])
You hit, you spit, you split, ever-y bit of me, yeah
(ยู ฮิท , ยู ซพิท , ยู ซพลิท , เอฝเออะ วาย บิท อ็อฝ มี , เย่)
You stole, you broke, you’re cold
(ยู ซโทล , ยู บโรค , ยัวร์ โคลด)
You’re such a joke to me, yeah
(ยัวร์ ซัช อะ โจค ทู มี , เย่)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
For every last bruise you gave me
(ฟอ เอฝริ ลาซท บรูส ยู เกฝ มี)
For every time I sat in tears
(ฟอ เอฝริ ไทม ไอ แซ็ท อิน เทีย)
For the million ways you hurt me
(ฟอ เดอะ มีลยัน เว ยู เฮิท มี)
I just wanna tell you this
(ไอ จัซท วอนนา เท็ล ยู ดีซ)
You broke my world, made me strong
(ยู บโรค มาย เวิลด , เมด มี ซทร็อง)
Thank you
(แธ็งค ยู)
Messed up my dreams, made me strong
(เม็ซ อัพ มาย ดรีม , เมด มี ซทร็อง)
Thank you
(แธ็งค ยู)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
My head, near dead
(มาย เฮ็ด , เนีย เด็ด)
Just the way you wanted it
(จัซท เดอะ เว ยู ว็อนท ดิท)
My soul, stone cold
(มาย โซล , ซโทน โคลด)
Cos I was under you’re control
(คอซ ซาย วอส อันเดอะ ยัวร์ ค็อนทโรล)
So young, so dumb
(โซ ยัง , โซ ดัม)
Knew just how to make me succumb
(นยู จัซท เฮา ทู เมค มี ซัคคัม)
But I understand
(บัท ไอ อันเดิซแทนด)
To make yourself feel like a man
(ทู เมค ยุรเซลฟ ฟีล ไลค เก แม็น)

[B-Chorus:]
([ บี โครัซ : ])
You hit, you spit, you split, ever-y bit of me, yeah
(ยู ฮิท , ยู ซพิท , ยู ซพลิท , เอฝเออะ วาย บิท อ็อฝ มี , เย่)
You stole, you broke, you’re cold
(ยู ซโทล , ยู บโรค , ยัวร์ โคลด)
You’re such a joke to me, yeah
(ยัวร์ ซัช อะ โจค ทู มี , เย่)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
For every last bruise you gave me
(ฟอ เอฝริ ลาซท บรูส ยู เกฝ มี)
For every time I sat in tears
(ฟอ เอฝริ ไทม ไอ แซ็ท อิน เทีย)
For the million ways you hurt me
(ฟอ เดอะ มีลยัน เว ยู เฮิท มี)
I just wanna tell you this
(ไอ จัซท วอนนา เท็ล ยู ดีซ)
You broke my world, made me strong
(ยู บโรค มาย เวิลด , เมด มี ซทร็อง)
Thank you
(แธ็งค ยู)
Messed up my dreams, made me strong
(เม็ซ อัพ มาย ดรีม , เมด มี ซทร็อง)
Thank you
(แธ็งค ยู)

[Middle eight:]
([ มิ๊ดเดิ้ล เอท : ])
You coulda had it all babe
(ยู คอดา แฮ็ด ดิท ออล เบบ)
It coulda been so right
(อิท คอดา บีน โซ ไรท)
I woulda given you everything
(ไอ วู๊ดดา กีฝเอ็น ยู เอ๊วี่ติง)
Morning through night
(มอนิง ธรู ไนท)
Yeah, you taught me some lessons
(เย่ , ยู ทอท มี ซัม เล๊ซซั่น)
Those are my blessings
(โฑส อาร์ มาย บเลซซิง)
That won’t happen again
(แดท ว็อนท แฮพเพ็น อะเกน)
Thank you
(แธ็งค ยู)

[Chorus till end]
([ โครัซ ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thank You คำอ่านไทย Jamelia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น