เนื้อเพลง It’s Hard To Say Goodbye คำอ่านไทย Celine Dion feat Paul Anka

There’s something in your eyes that’s far too revealing
( แดร์ ซัมติง อิน ยุร ไอ แด๊ท ฟา ทู รีวิวลิง)
Why must it be like this a love without feelin’
(ฮไว มัซท ดิธ บี ไลค ดีซ ซา ลัฝ วิเฑาท ฟีลิน)
Something is wrong with you I know
(ซัมติง อีส ร็อง วิฑ ยู ไอ โน)
I see it in your eyes
(ไอ ซี อิท อิน ยุร ไอ)
Believe me when I say
(บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ)
It’s gonna be okay
(อิทซ กอนนะ บี โอเค)

I told you from the start I won’t be demanding
(ไอ โทลด ยู ฟร็อม เดอะ ซทาท ไอ ว็อนท บี ดีแมนดิง)
I won’t be demanding
(ไอ ว็อนท บี ดีแมนดิง)
If you have a change of heart I’ll be understanding
(อิฟ ยู แฮ็ฝ อะ เชนจ อ็อฝ ฮาท แอล บี อันเดิซแทนดิง)
I’ll be understanding
(แอล บี อันเดิซแทนดิง)
When love becomes a broken heart and dreams begin to die
(ฮเว็น ลัฝ บิคัม ซา บโรเค็น ฮาท แอ็นด ดรีม บีกีน ทู ได)
Believe me when I say
(บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ)
We’ll work it out some way
(เว็ล เวิค อิท เอ้า ซัม เว)

I’ll never try to hold you back
(แอล เนฝเวอะ ทไร ทู โฮลด ยู แบ็ค)
I wouldn’t try controlling you
(ไอ วูดดึ่น ทไร คันโทรลริ่ง ยู)
If it’s what you want
(อิฟ อิทซ ว็อท ยู ว็อนท)
It’s what I want
(อิทซ ว็อท ไอ ว็อนท)
I want what’s best for you
(ไอ ว็อนท ว็อท เบ็ซท ฟอ ยู)
And if there’s something else that you’re looking for
(แอ็นด อิฟ แดร์ ซัมติง เอ็ลซ แดท ยัวร์ ลุคอิง ฟอ)
I’ll be the first to help you try
(แอล บี เดอะ เฟิซท ทู เฮ็ลพ ยู ทไร)
Believe me when I say
(บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ)
It’s hard to say goodbye
(อิทซ ฮาด ทู เซ กู๊ดบาย)

We’ve lost that loving touch we used to feel so much
(หวีบ ล็อซท แดท ลัฝอิง ทั๊ช วี ยูซ ทู ฟีล โซ มัช)
I try to hide the truth that’s in my eyes
(ไอ ทไร ทู ไฮด เดอะ ทรูธ แด๊ท ซิน มาย ไอ)
The love without feeling
(เดอะ ลัฝ วิเฑาท ฟีลอิง)
But when I feel we’re not in love, I know I’m losing you
(บัท ฮเว็น นาย ฟีล เวีย น็อท อิน ลัฝ , ไอ โน แอม โรซิง ยู)
Believe when I say
(บิลีฝ ฮเว็น นาย เซ)
We’ll work it out some way
(เว็ล เวิค อิท เอ้า ซัม เว)

I’ll never try to hold you back
(แอล เนฝเวอะ ทไร ทู โฮลด ยู แบ็ค)
I wouldn’t try controlling you
(ไอ วูดดึ่น ทไร คันโทรลริ่ง ยู)
If it’s what you want
(อิฟ อิทซ ว็อท ยู ว็อนท)
It’s what I want
(อิทซ ว็อท ไอ ว็อนท)
I want what’s best for you
(ไอ ว็อนท ว็อท เบ็ซท ฟอ ยู)
And if there’s something else that you’re looking for
(แอ็นด อิฟ แดร์ ซัมติง เอ็ลซ แดท ยัวร์ ลุคอิง ฟอ)
I’ll be the first to help you try
(แอล บี เดอะ เฟิซท ทู เฮ็ลพ ยู ทไร)
Believe me when I say
(บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ)
It’s hard to say goodbye
(อิทซ ฮาด ทู เซ กู๊ดบาย)

Don’t say goodbye
(ด้อนท์ เซ กู๊ดบาย)

If it’s what you want
(อิฟ อิทซ ว็อท ยู ว็อนท)
It’s what I want
(อิทซ ว็อท ไอ ว็อนท)
I want what’s best for you
(ไอ ว็อนท ว็อท เบ็ซท ฟอ ยู)

I’ll never try to hold you back
(แอล เนฝเวอะ ทไร ทู โฮลด ยู แบ็ค)
I wouldn’t try controlling you
(ไอ วูดดึ่น ทไร คันโทรลริ่ง ยู)
If it’s what you want
(อิฟ อิทซ ว็อท ยู ว็อนท)
It’s what I want
(อิทซ ว็อท ไอ ว็อนท)
I want what’s best for you
(ไอ ว็อนท ว็อท เบ็ซท ฟอ ยู)
And if there’s something else that you’re looking for
(แอ็นด อิฟ แดร์ ซัมติง เอ็ลซ แดท ยัวร์ ลุคอิง ฟอ)
I’ll be the first to help you try
(แอล บี เดอะ เฟิซท ทู เฮ็ลพ ยู ทไร)
Believe me when I say
(บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ)
It’s hard to say goodbye
(อิทซ ฮาด ทู เซ กู๊ดบาย)

I’ll never try to hold you back
(แอล เนฝเวอะ ทไร ทู โฮลด ยู แบ็ค)
I wouldn’t try controlling you
(ไอ วูดดึ่น ทไร คันโทรลริ่ง ยู)
If it’s what you want
(อิฟ อิทซ ว็อท ยู ว็อนท)
It’s what I want
(อิทซ ว็อท ไอ ว็อนท)
I want what’s best for you
(ไอ ว็อนท ว็อท เบ็ซท ฟอ ยู)
And if there’s something else that you’re looking for
(แอ็นด อิฟ แดร์ ซัมติง เอ็ลซ แดท ยัวร์ ลุคอิง ฟอ)
I’ll be the first to help you try
(แอล บี เดอะ เฟิซท ทู เฮ็ลพ ยู ทไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Hard To Say Goodbye คำอ่านไทย Celine Dion feat Paul Anka

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น