เนื้อเพลง Love Is All คำอ่านไทย Marc Anthony

when you hold me like this
( ฮเว็น ยู โฮลด มี ไลค ดีซ)
so many memories fill my eyes
(โซ เมนอิ เมรโมรี ฟิล มาย ไอ)
the first time we kissed
(เดอะ เฟิซท ไทม วี คิซ)
the times we nearly said good-bye
(เดอะ ไทม วี เนียลิ เซ็ด เกิด ไบ)
but still here we are
(บัท ซทิล เฮียร วี อาร์)
tested and tried and still true
(เท็ซท แอ็นด ทไร แอ็นด ซทิล ทรู)
and stronger than we ever knew
(แอ็นด สตองเกอร์ แฑ็น วี เอฝเออะ นยู)
[chorus:]
([ โครัซ : ])
love is all
(ลัฝ อีส ซอร์)
the laughter and the tears that fall
(เดอะ ลาฟเทอะ แอ็นด เดอะ เทีย แดท ฟอล)
the mundane and the magical
(เดอะ มันเดน แอ็นด เดอะ แมจอิแค็ล)
love is all
(ลัฝ อีส ซอร์)
all is love
(ออล อีส ลัฝ)
the careless word, the healing touch
(เดอะ แคเล็ซ เวิด , เดอะ ฮิวลิง ทั๊ช)
the getting and the getting of
(เดอะ เกดดดิ้ง แอ็นด เดอะ เกดดดิ้ง อ็อฝ)
all is love
(ออล อีส ลัฝ)
there’s a me you’ve always known
(แดร์ ซา มี ยู๊ฟ ออลเว โนน)
the me that’s a stranger still
(เดอะ มี แด๊ท ซา ซทเรนเจอะ ซทิล)
the you that feels like home
(เดอะ ยู แดท ฟีล ไลค โฮม)
and the you that never will
(แอ็นด เดอะ ยู แดท เนฝเวอะ วิล)
but still here we lie
(บัท ซทิล เฮียร วี ไล)
tender and trusting and true
(เทนเดอะ แอ็นด ทรัซทิง แอ็นด ทรู)
with everything that we’ve been through
(วิฑ เอ๊วี่ติง แดท หวีบ บีน ธรู)
[repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])
all the glory
(ออล เดอะ กโลริ)
all the pain
(ออล เดอะ เพน)
all the passion
(ออล เดอะ แพฌอัน)
that turns into ashes
(แดท เทิน อีนทุ แอสเชรด)
only to rise again
(โอ๊นลี่ ทู ไรส อะเกน)
[repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Is All คำอ่านไทย Marc Anthony

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น