เนื้อเพลง Barrowland Ballroom คำอ่านไทย Amy Macdonald

Oh the lights outside they’re as bright as the sun
( โอ เดอะ ไลท เอาทไซด เดรว แอ็ส ไบร๊ท แอ็ส เดอะ ซัน)
They’re much brighter than anyone
(เดรว มัช ไบท์เดอ แฑ็น เอนอิวัน)
Oh the girls in the queue yes they’re waiting for you
(โอ เดอะ เกิล ซิน เดอะ คยู เย็ซ เดรว เวททิง ฟอ ยู)
Well they’re waiting for their song to be sung
(เว็ล เดรว เวททิง ฟอ แด ซ็อง ทู บี ซัง)
And when the night turns to day and all the people go away
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ไนท เทิน ทู เด แอ็นด ออล เดอะ พี๊เพิ่ล โก อะเว)
It’s not the same, tell me who’s to blame?
(อิทซ น็อท เดอะ เซม , เท็ล มี ฮู ทู บเลม)
And when the stars shine so bright on the cold December night
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ซทา ไฌน โซ ไบร๊ท ออน เดอะ โคลด ดิเซมเบอะ ไนท)
I wish that I was on the stage
(ไอ วิฌ แดท ไอ วอส ออน เดอะ ซเทจ)

Oh won’t you take a ride with me
(โอ ว็อนท ยู เทค เก ไรด วิฑ มี)
Through the Barrowland history
(ธรู เดอะ Barrowland ฮีซโทะริ)
And I’ll sing you a song or two
(แอ็นด แอล ซิง ยู อะ ซ็อง ออ ทู)
People they may stop and stare but baby I just don’t care
(พี๊เพิ่ล เด เม ซท็อพ แอ็นด ซแท บัท เบบิ ไอ จัซท ด้อนท์ แค)
It’s only me and you
(อิทซ โอ๊นลี่ มี แอ็นด ยู)
And the drink and dance and drugs you know
(แอ็นด เดอะ ดริงค แอ็นด ดานซ แอ็นด ดรัก ยู โน)
It’s all part of the show we go to
(อิทซ ซอร์ พาท อ็อฝ เดอะ โฌ วี โก ทู)
Maybe I should tell you
(เมบี ไอ เชิด เท็ล ยู)
That people they may stop and stare but baby I just don’t care
(แดท พี๊เพิ่ล เด เม ซท็อพ แอ็นด ซแท บัท เบบิ ไอ จัซท ด้อนท์ แค)
Tonight, it’s only me and you
(ทุไนท , อิทซ โอ๊นลี่ มี แอ็นด ยู)

Oh nothing beats the feeling of the high Barrowland ceiling
(โอ นัธอิง บีท เดอะ ฟีลอิง อ็อฝ เดอะ ไฮ Barrowland ซีลอิง)
When the band start to play
(ฮเว็น เดอะ แบ็นด ซทาท ทู พเล)
Won’t you buy me a drink and I’ll tell her what I think if she gets in my way
(ว็อนท ยู ไบ มี อะ ดริงค แอ็นด แอล เท็ล เฮอ ว็อท ไอ ธิงค อิฟ ชี เก็ท ซิน มาย เว)
And when the night turns to day and all the people go away
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ไนท เทิน ทู เด แอ็นด ออล เดอะ พี๊เพิ่ล โก อะเว)
It’s not the same, tell me who’s to blame?
(อิทซ น็อท เดอะ เซม , เท็ล มี ฮู ทู บเลม)
And when the stars shine so bright on the cold December night
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ซทา ไฌน โซ ไบร๊ท ออน เดอะ โคลด ดิเซมเบอะ ไนท)
I wish that I was on the stage
(ไอ วิฌ แดท ไอ วอส ออน เดอะ ซเทจ)

Oh won’t you take a ride with me
(โอ ว็อนท ยู เทค เก ไรด วิฑ มี)
Through the Barrowland history
(ธรู เดอะ Barrowland ฮีซโทะริ)
And I’ll sing you a song or two
(แอ็นด แอล ซิง ยู อะ ซ็อง ออ ทู)
People they may stop and stare but baby I just don’t care
(พี๊เพิ่ล เด เม ซท็อพ แอ็นด ซแท บัท เบบิ ไอ จัซท ด้อนท์ แค)
It’s only me and you
(อิทซ โอ๊นลี่ มี แอ็นด ยู)
And the drink and dance and drugs you know
(แอ็นด เดอะ ดริงค แอ็นด ดานซ แอ็นด ดรัก ยู โน)
It’s all part of the show we go to
(อิทซ ซอร์ พาท อ็อฝ เดอะ โฌ วี โก ทู)
Maybe I should tell you
(เมบี ไอ เชิด เท็ล ยู)
That people they may stop and stare but baby I just don’t care
(แดท พี๊เพิ่ล เด เม ซท็อพ แอ็นด ซแท บัท เบบิ ไอ จัซท ด้อนท์ แค)
Tonight, it’s only me and you
(ทุไนท , อิทซ โอ๊นลี่ มี แอ็นด ยู)

And when the night turns to day and the lights they fade away
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ไนท เทิน ทู เด แอ็นด เดอะ ไลท เด เฝด อะเว)
I wish that love and life would pass me by
(ไอ วิฌ แดท ลัฝ แอ็นด ไลฟ เวิด เพซ มี ไบ)
And when the band stops a song because there’s something going on
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ แบ็นด ซท็อพ ซา ซ็อง บิคอส แดร์ ซัมติง โกอิ้ง ออน)
Well there is magic in the air I swear
(เว็ล แดร์ อีส แมจอิค อิน ดิ แอ ไอ ซแว)
And I wish that I saw Bowie, playing on that stage
(แอ็นด ดาย วิฌ แดท ไอ ซอ โบอิ , พเลนิ่ง ออน แดท ซเทจ)
I wish that I saw something, to make me come of age
(ไอ วิฌ แดท ไอ ซอ ซัมติง , ทู เมค มี คัม อ็อฝ เอจ)

Oh won’t you take a ride with me
(โอ ว็อนท ยู เทค เก ไรด วิฑ มี)
Through the Barrowland history
(ธรู เดอะ Barrowland ฮีซโทะริ)
And I’ll sing you a song or two
(แอ็นด แอล ซิง ยู อะ ซ็อง ออ ทู)
People they may stop and stare but baby I just don’t care
(พี๊เพิ่ล เด เม ซท็อพ แอ็นด ซแท บัท เบบิ ไอ จัซท ด้อนท์ แค)
It’s only me and you
(อิทซ โอ๊นลี่ มี แอ็นด ยู)
And the drink and dance and drugs you know
(แอ็นด เดอะ ดริงค แอ็นด ดานซ แอ็นด ดรัก ยู โน)
It’s all part of the show we go to
(อิทซ ซอร์ พาท อ็อฝ เดอะ โฌ วี โก ทู)
Maybe I should tell you
(เมบี ไอ เชิด เท็ล ยู)
That people they may stop and stare but baby I just don’t care
(แดท พี๊เพิ่ล เด เม ซท็อพ แอ็นด ซแท บัท เบบิ ไอ จัซท ด้อนท์ แค)
Tonight, it’s only me and you
(ทุไนท , อิทซ โอ๊นลี่ มี แอ็นด ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Barrowland Ballroom คำอ่านไทย Amy Macdonald

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น