เนื้อเพลง Fall คำอ่านไทย Justin Bieber

Well let me tell you a story
( เว็ล เล็ท มี เท็ล ยู อะ ซโทริ)
About a girl and a boy
(อะเบาท ดา เกิล แอ็นด อะ บอย)
He fell in love with his best friend
(ฮี เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ ฮิส เบ็ซท ฟเร็นด)
When she’s around, he feels nothing but joy
(ฮเว็น ชี อะเรานด , ฮี ฟีล นัธอิง บัท จอย)
But she was already broken, and it made her blind
(บัท ชี วอส ออลเรดอิ บโรเค็น , แอ็นด ดิท เมด เฮอ บไลนด)
But she could never believe that love would ever treat her right
(บัท ชี เคิด เนฝเวอะ บิลีฝ แดท ลัฝ เวิด เอฝเออะ ทรีท เฮอ ไรท)
Did you know that I loved you or were you not aware?
(ดิด ยู โน แดท ไอ ลัฝ ยู ออ เวอ ยู น็อท อะแว)
You’re the smile on my face
(ยัวร์ เดอะ ซไมล ออน มาย เฟซ)
And I ain’t going nowhere
(แอ็นด ดาย เอน โกอิ้ง โนแวร์)
I’m here to make you happy, I’m here to see you smile
(แอม เฮียร ทู เมค ยู แฮพพิ , แอม เฮียร ทู ซี ยู ซไมล)
I’ve been wanting to tell you this for a long while
(แอฝ บีน วอนทิง ทู เท็ล ยู ดีซ ฟอ รา ล็อง ฮไวล)

Who’s gonna make you fall in love
(ฮู กอนนะ เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)
I know you got your wall wrapped all the way around your heart
(ไอ โน ยู ก็อท ยุร วอล แร็พท ออล เดอะ เว อะเรานด ยุร ฮาท)
Don’t have to be scared at all, oh my love
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี ซคา แอ็ท ดอร์ , โอ มาย ลัฝ)
But you can’t fly unless you let yourself,
(บัท ยู แค็นท ฟไล อันเลซ ยู เล็ท ยุรเซลฟ ,)
You can’t fly unless you let yourself fall
(ยู แค็นท ฟไล อันเลซ ยู เล็ท ยุรเซลฟ ฟอล)

Well I can tell you’re afraid of what this might do
(เว็ล ไอ แค็น เท็ล ยัวร์ อัฟเรด อ็อฝ ว็อท ดีซ ไมท ดู)
Cause we got such an amazing friendship and that you don’t wanna lose
(คอส วี ก็อท ซัช แอน อะเมสอิง ฟเร็นฌิพ แอ็นด แดท ยู ด้อนท์ วอนนา ลูส)
Well I don’t wanna lose it either
(เว็ล ไอ ด้อนท์ วอนนา ลูส อิท อีเฑอะ)
I don’t think I can stay sitting around while you’re hurting babe
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น ซเท ซีททิง อะเรานด ฮไวล ยัวร์ เฮอดิง เบบ)
So take my hand
(โซ เทค มาย แฮ็นด)
Well did you know you’re an angel who forgot how to fly?
(เว็ล ดิด ยู โน ยัวร์ แอน เอนเจล ฮู เฟาะกอท เฮา ทู ฟไล)
Did you know that it breaks my heart everytime to see you cry
(ดิด ยู โน แดท ดิธ บเรค มาย ฮาท เอ๊รี่ไทม์ ทู ซี ยู คไร)
Cause I know that it pains if he’s gone everytime he move over on the shoulder you crying
(คอส ไอ โน แดท ดิธ เพน อิฟ อีส กอน เอ๊รี่ไทม์ ฮี มูฝ โอเฝอะ ออน เดอะ โฌลเดอะ ยู คไรอิง)
And I hope by the time that I’m done with this song that I figure out
(แอ็นด ดาย โฮพ ไบ เดอะ ไทม แดท แอม ดัน วิฑ ดีซ ซ็อง แดท ไอ ฟีกยุร เอ้า)

Who’s gonna make you fall in love
(ฮู กอนนะ เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)
I know you got your wall wrapped all the way around your heart
(ไอ โน ยู ก็อท ยุร วอล แร็พท ออล เดอะ เว อะเรานด ยุร ฮาท)
Don’t have to be scared at all, oh my love
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี ซคา แอ็ท ดอร์ , โอ มาย ลัฝ)
But you can’t fly unless you let yourself,
(บัท ยู แค็นท ฟไล อันเลซ ยู เล็ท ยุรเซลฟ ,)
You can’t fly unless you let yourself fall
(ยู แค็นท ฟไล อันเลซ ยู เล็ท ยุรเซลฟ ฟอล)

I will catch you if you fall
(ไอ วิล แค็ช ยู อิฟ ยู ฟอล)
I will catch you if you fall
(ไอ วิล แค็ช ยู อิฟ ยู ฟอล)
I will catch you if you fall
(ไอ วิล แค็ช ยู อิฟ ยู ฟอล)
But if you spread your wings
(บัท อิฟ ยู ซพเร็ด ยุร วิง)
You can fly away with me
(ยู แค็น ฟไล อะเว วิฑ มี)
But you can’t fly unless you let your…
(บัท ยู แค็นท ฟไล อันเลซ ยู เล็ท ยุร)
You can’t fly unless you let yourself fall
(ยู แค็นท ฟไล อันเลซ ยู เล็ท ยุรเซลฟ ฟอล)

Who’s gonna make you fall in love
(ฮู กอนนะ เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)
I know you got your wall wrapped all the way around your heart
(ไอ โน ยู ก็อท ยุร วอล แร็พท ออล เดอะ เว อะเรานด ยุร ฮาท)
Don’t have to be scared at all, oh my love
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี ซคา แอ็ท ดอร์ , โอ มาย ลัฝ)
But you can’t fly unless you let yourself,
(บัท ยู แค็นท ฟไล อันเลซ ยู เล็ท ยุรเซลฟ ,)
You can’t fly unless you let yourself fall,
(ยู แค็นท ฟไล อันเลซ ยู เล็ท ยุรเซลฟ ฟอล ,)

So fall in love
(โซ ฟอล อิน ลัฝ)
I know you got your wall wrapped all the way around your heart
(ไอ โน ยู ก็อท ยุร วอล แร็พท ออล เดอะ เว อะเรานด ยุร ฮาท)
Don’t have to be scared at all, oh my love
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี ซคา แอ็ท ดอร์ , โอ มาย ลัฝ)
But you can’t fly unless you let yourself,
(บัท ยู แค็นท ฟไล อันเลซ ยู เล็ท ยุรเซลฟ ,)
You can’t fly unless you let yourself fall
(ยู แค็นท ฟไล อันเลซ ยู เล็ท ยุรเซลฟ ฟอล)

I will catch you if you fall
(ไอ วิล แค็ช ยู อิฟ ยู ฟอล)
I will catch you if you fall
(ไอ วิล แค็ช ยู อิฟ ยู ฟอล)
I will catch you if you fall
(ไอ วิล แค็ช ยู อิฟ ยู ฟอล)

If you spread your wings
(อิฟ ยู ซพเร็ด ยุร วิง)
You can fly away with me
(ยู แค็น ฟไล อะเว วิฑ มี)
But you can’t fly unless you let your… let yourself fall
(บัท ยู แค็นท ฟไล อันเลซ ยู เล็ท ยุร เล็ท ยุรเซลฟ ฟอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fall คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น