เนื้อเพลง Yesterday When I Was Young คำอ่านไทย Marc Almond

Yesterday when i was young
( เยซเทอะดิ ฮเว็น นาย วอส ยัง)
The taste of life was sweet as rain upon my tongue
(เดอะ เทซท อ็อฝ ไลฟ วอส สวี้ท แอ็ส เรน อุพอน มาย ทัง)
I teased at life as if it were a foolish game
(ไอ ทีส แอ็ท ไลฟ แอ็ส อิฟ อิท เวอ อะ ฟูลอิฌ เกม)
The way the evening breeze may tease the candle flame
(เดอะ เว ดิ อีฝนิง บรีส เม ทีส เดอะ แค๊นเดิ้ล ฟเลม)
A thousand dreams i dreamed
(อะ เธาแส็น ดรีม ซาย ดรีม)
The splendid things i planned
(เดอะ ซพเลนดิด ธิง ซาย แพลน)
I always built alas on weak and shifting sand
(ไอ ออลเว บิลท อะลาซ ออน วีค แอ็นด เชฟติง แซ็นด)
I lived by night and shunned the naked light of day
(ไอ ไลฝ ไบ ไนท แอ็นด shunned เดอะ เนคิด ไลท อ็อฝ เด)
And only now i see how the years ran away
(แอ็นด โอ๊นลี่ เนา ไอ ซี เฮา เดอะ เยีย แร็น อะเว)
Yesterday when i was young
(เยซเทอะดิ ฮเว็น นาย วอส ยัง)
So many drinking songs were waiting to be sung
(โซ เมนอิ ดริงคิง ซ็อง เวอ เวททิง ทู บี ซัง)
So many wayward pleasures lay in store for me
(โซ เมนอิ เวเวิด พเลฉเออะ เล อิน ซโท ฟอ มี)
And so much pain my dazzled eyes refused to see
(แอ็นด โซ มัช เพน มาย dazzled ไอ เรฟยุซ ทู ซี)
I ran so fast that time and youth at last ran out
(ไอ แร็น โซ ฟัซท แดท ไทม แอ็นด ยูธ แอ็ท ลาซท แร็น เอ้า)
I never stopped to think what life was all about
(ไอ เนฝเวอะ สต๊อปพฺ ทู ธิงค ว็อท ไลฟ วอส ซอร์ อะเบาท)
And every conversation i can now recall
(แอ็นด เอฝริ คอนเฝอะเซฌัน นาย แค็น เนา ริคอล)
Concerned itself with me, me, me and nothing else at all
(ค็อนเซิน อิทเซลฟ วิฑ มี , มี , มี แอ็นด นัธอิง เอ็ลซ แอ็ท ดอร์)
Yesterday the moon was blue
(เยซเทอะดิ เดอะ มูน วอส บลู)
And every crazy day brought something new to do
(แอ็นด เอฝริ คเรสิ เด บรอท ซัมติง นยู ทู ดู)
I used my magic age as if it were a wand
(ไอ ยูซ มาย แมจอิค เอจ แอ็ส อิฟ อิท เวอ อะ ว็อนด)
That never saw the waste and emptiness beyond
(แดท เนฝเวอะ ซอ เดอะ เวซท แอ็นด เอมทิเน็ซ บิยอนด)
The game of love i played with arrogance and pride
(เดอะ เกม อ็อฝ ลัฝ ไอ พเล วิฑ แอโระแก็นซ แอ็นด พไรด)
And every flame i lit too quickly quickly died
(แอ็นด เอฝริ ฟเลม ไอ ลิท ทู ควีคลิ ควีคลิ ได)
The friends i made all seemed somehow drift away
(เดอะ ฟเร็นด ซาย เมด ออล ซีมี ซัมฮาว ดริฟท อะเว)
And only i am left on stage to end the play
(แอ็นด โอ๊นลี่ ไอ แอ็ม เล็ฟท ออน ซเทจ ทู เอ็นด เดอะ พเล)
There are so many songs in me that won’t be sung
(แดร์ อาร์ โซ เมนอิ ซ็อง ซิน มี แดท ว็อนท บี ซัง)
I feel the bitter taste of tears upon my tongue
(ไอ ฟีล เดอะ บีทเทอะ เทซท อ็อฝ เทีย อุพอน มาย ทัง)
The time has come for me to pay
(เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ฟอ มี ทู เพ)
For yesterday….when i was young, young, young,……young
(ฟอ เยซเทอะดิ ฮเว็น นาย วอส ยัง , ยัง , ยัง , ยัง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yesterday When I Was Young คำอ่านไทย Marc Almond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น