เนื้อเพลง Tell Me What We’re Gonna Do Now คำอ่านไทย Joss Stone

Yes, we have arrived
( เย็ซ , วี แฮ็ฝ แอะไรฝ)
Joss Stone
(จอซ ซโทน)
Uh huh
(อา ฮู)
It’s for the world world world world
(อิทซ ฟอ เดอะ เวิลด เวิลด เวิลด เวิลด)
Uh
(อา)

You don’t have to make your mind up
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เมค ยุร ไมนด อัพ)
I just wanna take my time with you
(ไอ จัซท วอนนา เทค มาย ไทม วิฑ ยู)
yeah
(เย่)
If that’s alright
(อิฟ แด๊ท ออลไร๊ท)
it’s alright it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท อิทซ ออลไร๊ท)
Oh forgive me if I get to shy but
(โอ เฟาะกีฝ มี อิฟ ฟาย เก็ท ทู ไฌ บัท)
maybe you’re the reason why
(เมบี ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น ฮไว)
I’m feelin’ b*tterflies
(แอม ฟีลิน บี *tterflies)
I feel it too
(ไอ ฟีล อิท ทู)
Somethin’ bout the look in your eyes
(ซัมติน เบาท เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ)
Oooh it just makes me feel so right
(อู้ อิท จัซท เมค มี ฟีล โซ ไรท)

Well you’re my boy
(เว็ล ยัวร์ มาย บอย)
You’re my joy
(ยัวร์ มาย จอย)
You’re my dream
(ยัวร์ มาย ดรีม)
I’m for ya
(แอม ฟอ ยา)
I adore your everything that I need
(ไอ อะโด ยุร เอ๊วี่ติง แดท ไอ นีด)
I love how you love me
(ไอ ลัฝ เฮา ยู ลัฝ มี)
If I’m made for you
(อิฟ แอม เมด ฟอ ยู)
you’re made for me
(ยัวร์ เมด ฟอ มี)
It’s too good to be
(อิทซ ทู เกิด ทู บี)
So tell me what we’re gonna do now
(โซ เท็ล มี ว็อท เวีย กอนนะ ดู เนา)

Funny how my world keeps spinnin’
(ฟันนิ เฮา มาย เวิลด คีพ สปินนิน)
sometimes you can be so silly
(ซัมไทม์ ยู แค็น บี โซ ซีลลิ)
You know just how to make me laugh
(ยู โน จัซท เฮา ทู เมค มี ลาฟ)
Yeah
(เย่)
You’re skin is so lovely
(ยัวร์ ซคิน อีส โซ ลัฝลิ)
When you touch me
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี)
I know that you got my back
(ไอ โน แดท ยู ก็อท มาย แบ็ค)
Sure do, yes I do
(ฌุร ดู , เย็ซ ซาย ดู)
I feel so safe when you hold me
(ไอ ฟีล โซ เซฟ ฮเว็น ยู โฮลด มี)
It’s like you know me
(อิทซ ไลค ยู โน มี)

Well you’re my boy
(เว็ล ยัวร์ มาย บอย)
You’re my joy
(ยัวร์ มาย จอย)
You’re my dream
(ยัวร์ มาย ดรีม)
I’m for ya
(แอม ฟอ ยา)
I adore your everything that I need
(ไอ อะโด ยุร เอ๊วี่ติง แดท ไอ นีด)
I love how you love me
(ไอ ลัฝ เฮา ยู ลัฝ มี)
If I’m made for you
(อิฟ แอม เมด ฟอ ยู)

you’re made for me
(ยัวร์ เมด ฟอ มี)
It’s too good to be
(อิทซ ทู เกิด ทู บี)
So tell me what we’re gonna do now
(โซ เท็ล มี ว็อท เวีย กอนนะ ดู เนา)

Oh right now
(โอ ไรท เนา)
See baby I love how you make me smile
(ซี เบบิ ไอ ลัฝ เฮา ยู เมค มี ซไมล)
Don’t leave
(ด้อนท์ ลีฝ)
Please stay awhile
(พลีส ซเท อะฮไวล)
Let’s make this happen
(เล็ท เมค ดีซ แฮพเพ็น)
I don’t care how
(ไอ ด้อนท์ แค เฮา)

Right now lets stay in the present
(ไรท เนา เล็ท ซเท อิน เดอะ เพร๊สเซ่นท)
Can’t worry bout tomorrow cause today is a blessin
(แค็นท เวอริ เบาท ทุมอโร คอส ทุเด อีส ซา เบสซิน)
The world in a state of aggression
(เดอะ เวิลด อิน อะ ซเทท อ็อฝ แอ็กเรฌอัน)
I find calm in you
(ไอ ไฟนด คาม อิน ยู)
I see my mom in you
(ไอ ซี มาย มัม อิน ยู)
It’s like a feelin’ in a n*ggas stomach
(อิทซ ไลค เก ฟีลิน อิน อะ เอ็น *ggas ซทัมแอ็ค)
when you want it so bad
(ฮเว็น ยู ว็อนท ดิธ โซ แบ็ด)
If you keep keepin’ it fresh
(อิฟ ยู คีพ คริพปิน หนิด ฟเร็ฌ)
it ain’t gonna go bad
(อิท เอน กอนนะ โก แบ็ด)
I been through the valley of love
(ไอ บีน ธรู เดอะ แฝลลิ อ็อฝ ลัฝ)
Rolled the shores of cali
(โรล เดอะ โฌ อ็อฝ กาลี)
just to find peace of mind
(จัซท ทู ไฟนด พีซ อ็อฝ ไมนด)
Lookin’ to the sky
(ลุคกิน ทู เดอะ ซไค)
askin’ for at least a sign
(แอสกิน ฟอ แรท ลีซท ดา ไซน)
Beautiful you came at such a decent time
(บยูทิฟุล ยู เคม แอ็ท ซัช อะ ดีเซ็นท ไทม)
when we combine
(ฮเว็น วี คอมไบน)
it’s like good food and wine
(อิทซ ไลค เกิด ฟูด แอ็นด ไวน)
Flavorful yet refined
(Flavorful เย็ท ริไฟน)
you remind me of the divine
(ยู ริไมนด มี อ็อฝ เดอะ ดิไฝน)
So easy
(โซ อีสอิ)
Love can be lost and then found, like Stevie
(ลัฝ แค็น บี ล็อซท แอ็นด เด็น เฟานด , ไลค สตีฝวี่)
I just love havin’ you around
(ไอ จัซท ลัฝ เฮฝวิน ยู อะเรานด)
you wearin’ a gown
(ยู เวียริน อะ เกาน)
I’m wearin’ a crown
(แอม เวียริน อะ คเราน)
pound for pound
(เพานด ฟอ เพานด)
we the freshest couple in town
(วี เดอะ freshest คั๊พเพิ่ล อิน ทาวน์)

Well you’re my boy
(เว็ล ยัวร์ มาย บอย)
You’re my joy
(ยัวร์ มาย จอย)
You’re my dream
(ยัวร์ มาย ดรีม)
I’m for ya
(แอม ฟอ ยา)
I adore your everything that I need
(ไอ อะโด ยุร เอ๊วี่ติง แดท ไอ นีด)
I love how you love me
(ไอ ลัฝ เฮา ยู ลัฝ มี)
If I’m made for you
(อิฟ แอม เมด ฟอ ยู)
you’re made for me
(ยัวร์ เมด ฟอ มี)
It’s too good to be
(อิทซ ทู เกิด ทู บี)
Tell me what we’re gonna do
(เท็ล มี ว็อท เวีย กอนนะ ดู)
tell me what we’re gonna do now
(เท็ล มี ว็อท เวีย กอนนะ ดู เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tell Me What We’re Gonna Do Now คำอ่านไทย Joss Stone

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น