เนื้อเพลง How Many Hours คำอ่านไทย Michael Learns to Rock

Mothers giving birth to a little son
( ม๊าเธ่อร์ กีฝวิง เบิธ ทู อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัน)
crying in the rain of falling bombs
(คไรอิง อิน เดอะ เรน อ็อฝ ฟ๊อลิง บ็อม)
Father he is young but deep and wise
(ฟาเฑอะ ฮี อีส ยัง บัท ดีพ แอ็นด ไวส)
You see the fighter inside his eyes
(ยู ซี เดอะ ไฟทเออะ อีนไซด ฮิส ไอ)

Hold me cover my sight
(โฮลด มี คัฝเออะ มาย ไซท)
This is no paradise
(ดีซ ซิส โน แพระไดส)
Donดt show me
(Donดt โฌ มี)
the evil sides of the world
(ดิ อี๊วิ้ว ไซด อ็อฝ เดอะ เวิลด)

How many hours and how many days
(เฮา เมนอิ เอาร แซน เฮา เมนอิ เด)
love is just slipping away
(ลัฝ อีส จัซท สลิพปิง อะเว)
How many seasons and how many years
(เฮา เมนอิ ซี๊ซั่น แซน เฮา เมนอิ เยีย)
in tears
(อิน เทีย)
How many centuries and how many lives
(เฮา เมนอิ เซ็นจูรี่ แซน เฮา เมนอิ ไลฝ)
in fear
(อิน เฟีย)

People selling flowers like nothingดs going on
(พี๊เพิ่ล เซลลิง ฟเลาเออะ ไลค nothingดs โกอิ้ง ออน)
turning their backs on a world gone wrong
(เทินนิง แด แบ็ค ออน อะ เวิลด กอน ร็อง)
Children play around I guess they found some wheels
(ชีลดเร็น พเล อะเรานด ดาย เก็ซ เด เฟานด ซัม ฮวีล)
You see them running down the naked fields
(ยู ซี เฑ็ม รันนิง เดาน เดอะ เนคิด ฟีลด)
Hold me cover my sight
(โฮลด มี คัฝเออะ มาย ไซท)
This is no paradise
(ดีซ ซิส โน แพระไดส)
Donดt show me
(Donดt โฌ มี)
the evil sides of the world
(ดิ อี๊วิ้ว ไซด อ็อฝ เดอะ เวิลด)

How many hours and how many days
(เฮา เมนอิ เอาร แซน เฮา เมนอิ เด)
love is just slipping away
(ลัฝ อีส จัซท สลิพปิง อะเว)
How many seasons and how many years
(เฮา เมนอิ ซี๊ซั่น แซน เฮา เมนอิ เยีย)
in tears
(อิน เทีย)
How many centuries and how many lives
(เฮา เมนอิ เซ็นจูรี่ แซน เฮา เมนอิ ไลฝ)
in fear
(อิน เฟีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Many Hours คำอ่านไทย Michael Learns to Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น