เนื้อเพลง Bawitdaba คำอ่านไทย Kid Rock

Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
( Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)
Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)
Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)
Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)

My name is Kid
(มาย เนม อีส คิด)

Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)
Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)
Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)
Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)

And this is for the questions
(แอ็นด ดีซ ซิส ฟอ เดอะ คเวซชัน)
That don’t have any answers
(แดท ด้อนท์ แฮ็ฝ เอนอิ อานเซอะ)
The midnight glancers
(เดอะ มิดไนท์ glancers)
And the topless dancers
(แอ็นด เดอะ ทอพพิดสฺ แดนเซอร์)
The gander freaks
(เดอะ แกนเดอะ ฟรีค)
Car packed with speakers
(คา แพ็ค วิฑ ซพีคเออะ)
The G’s with the 40’s
(เดอะ จีส วิฑ เดอะ 40s)
And the chicks with beepers
(แอ็นด เดอะ ชิค วิฑ บีเพอ)

The northern lights
(เดอะ นอเฑิน ไลท)
And the southern comfort
(แอ็นด เดอะ ซัฑเอิน คัมเฟิท)
And it don’t even matter
(แอ็นด ดิท ด้อนท์ อีเฝ็น แมทเทอะ)
If their veins are punctured
(อิฟ แด เฝน แซร์ พังเชอะ)
All the crackheads
(ออล เดอะ แครกเฮดสฺ)
The critics, the cynics
(เดอะ ครีทอิค , เดอะ ซีนอิค)
And all my heroes
(แอ็นด ออล มาย อีโร)
In the methadone clynics
(อิน เดอะ methadone clynics)

All you bastards in the I.R.S
(ออล ยู แบซเทิด ซิน ดิ ไอ อาร์ เอส)
For the crooked cops
(ฟอ เดอะ ครุค ค็อพ)
And the cluttered desks
(แอ็นด เดอะ คลัทเทอะ เด็ซค)
For the shots of jack
(ฟอ เดอะ ฌ็อท อ็อฝ แจ็ค)
And the caps of meth
(แอ็นด เดอะ แค็พ อ็อฝ เมตสฺ)
Half pints of love
(ฮาล์ฟ ไพนท อ็อฝ ลัฝ)
And the fifth’s of stress
(แอ็นด เดอะ ฟิฟธ อ็อฝ ซทเร็ซ)

For the hookers all trickin’ out in Hollywood
(ฟอ เดอะ ฮุคเคอ ซอร์ ทริคกินเอ้า อิน ฮอลิวูด)
And for my hoods
(แอ็นด ฟอ มาย ฮุด)
Of the world misunderstood
(อ็อฝ เดอะ เวิลด มิซันเดิซทูด)
I said it’s all good
(ไอ เซ็ด อิทซ ซอร์ เกิด)
It’s all in fun
(อิทซ ซอร์ อิน ฟัน)
Now get in the pit
(เนา เก็ท อิน เดอะ พิท)
And try love someone!
(แอ็นด ทไร ลัฝ ซัมวัน !)

Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)
Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)
Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)

For the time bombs tickin’
(ฟอ เดอะ ไทม บ็อม ทิคเคน)
And the heads they hang
(แอ็นด เดอะ เฮ็ด เด แฮ็ง)
All the gangs gettin’ money
(ออล เดอะ แก็ง เกดดิน มันอิ)
And all the heads they bang-bang
(แอ็นด ออล เดอะ เฮ็ด เด แบ็ง แบ็ง)
Wild mustangs
(ไวลด มัซแท็ง)
The porno flicks
(เดอะ โพรโน ฟลิค)
All my homies in the county
(ออล มาย โฮมี ซิน เดอะ เคานทิ)
In cellblock six
(อิน cellblock ซิคซ)

The grits where there ain’t
(เดอะ กริท ฮแว แดร์ เอน)
enough eggs to cook
(อินัฟ เอ็ก ทู คุ๊ค)
And for D.B. Cooper
(แอ็นด ฟอ ดี บี คูพเออะ)
And the money he took
(แอ็นด เดอะ มันอิ ฮี ทุค)
You can look for answers
(ยู แค็น ลุค ฟอ อานเซอะ)
But that ain’t fun
(บัท แดท เอน ฟัน)
Now get in the pit
(เนา เก็ท อิน เดอะ พิท)
And try to love someone!
(แอ็นด ทไร ทู ลัฝ ซัมวัน !)

Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)
Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)
Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)
Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)

What
(ว็อท)
Come on
(คัมมอน)
Love Love
(ลัฝ ลัฝ)
And for the hate
(แอ็นด ฟอ เดอะ เฮท)
And for the peace
(แอ็นด ฟอ เดอะ พีซ)
War
(วอ)
Come On
(คัมมอน)

Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)
Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)
Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)
Bawitdaba-da bang-da bang-diggy-diggy-diggy
(Bawitdaba ดา แบ็ง ดา แบ็ง ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้)
Said the boogie-said up jump the boogie
(เซ็ด เดอะ บูกี เซ็ด อัพ จัมพ เดอะ บูกี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bawitdaba คำอ่านไทย Kid Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น