เนื้อเพลง T-Shirt & Panties คำอ่านไทย Adina Howard feat Jamie Foxx

[Phone Dialing]
( [ โฟน Dialings ])
[Phone Ring]
([ โฟน ริง ])
[Adina:] Hello
([ Adina : ] เฮ็ลโล)
[Jamie:] Yo, what’s up this is Jamie, what you doing?
([ เจมี่ : ] โย , ว็อท อัพ ดีซ ซิส เจมี่ , ว็อท ยู ดูอิง)
[Adina:] I was just thinking about you
([ Adina : ] ไอ วอส จัซท ติ้งกิง อะเบาท ยู)
[Jamie:] Yeah, I was thinking about you too.
([ เจมี่ : ] เย่ , ไอ วอส ติ้งกิง อะเบาท ยู ทู)
I just got one question to ask you though?
(ไอ จัซท ก็อท วัน คเวซชัน ทู อาซค ยู โธ)
[Adina:] what’s that?
([ Adina : ] ว็อท แดท)
[Jamie:] what do you have on right now?
([ เจมี่ : ] ว็อท ดู ยู แฮ็ฝ ออน ไรท เนา)

[chorus]
([ โครัซ ])
T-shirt & my panties on
(ที เฌิท & มาย แพนดีสฺ ออน)
T-shirt & my panties on
(ที เฌิท & มาย แพนดีสฺ ออน)
T-shirt & my panties on
(ที เฌิท & มาย แพนดีสฺ ออน)
T-shirt & my panties, got my t-shirt & my panties on
(ที เฌิท & มาย แพนดีสฺ , ก็อท มาย ที เฌิท & มาย แพนดีสฺ ออน)

[Adina]
([ Adina ])
Picture this, I’m in my bed, body’s hot, soak ‘n wet.
(พีคเชอะ ดีซ , แอม อิน มาย เบ็ด , บอดอิ ฮ็อท , โซค เอ็น เว็ท)
Thinking bout the things I like to do [I like to do]
(ติ้งกิง เบาท เดอะ ธิง ซาย ไลค ทู ดู [ ไอ ไลค ทู ดู ])
I’m open wide when it comes to freakin you [freakin you].
(แอม โอเพ็น ไวด ฮเว็น หนิด คัม ทู ฟริกคินยู [ ฟริกคินยู ])
Imagine me, [imagine me] wet as can be, between my legs,
(อิแมจอิน มี , [ อิแมจอิน มี ] เว็ท แอ็ส แค็น บี , บีทวิน มาย เล็ก ,)
You tasting me [tasting me] boy when you get here ya know my
(ยู เทสติง มี [ เทสติง มี ] บอย ฮเว็น ยู เก็ท เฮียร ยา โน มาย)
Love will over flow and you ain’t got to worry bout my clothes cause I got my
(ลัฝ วิล โอเฝอะ ฟโล แอ็นด ยู เอน ก็อท ทู เวอริ เบาท มาย คโลฑ คอส ไอ ก็อท มาย)

[chorus x2]
([ โครัซ x2 ])
T-shirt & my panties on
(ที เฌิท & มาย แพนดีสฺ ออน)
[just how ya like it]
([ จัซท เฮา ยา ไลค อิท ])
T-shirt & my panties on
(ที เฌิท & มาย แพนดีสฺ ออน)
[waiting for you]
([ เวททิง ฟอ ยู ])
T-shirt & my panties on
(ที เฌิท & มาย แพนดีสฺ ออน)
[you can’t deny it]
([ ยู แค็นท ดิไน อิท ])
T-shirt & my panites, got my T-shirt & my panties on
(ที เฌิท & มาย panites , ก็อท มาย ที เฌิท & มาย แพนดีสฺ ออน)

[Adina]
([ Adina ])
Don’t be susprised when you come inside, saddle up and be prepared to ride,
(ด้อนท์ บี susprised ฮเว็น ยู คัม อีนไซด , แซดดล อัพ แอ็นด บี พริแพ ทู ไรด ,)
Up and down, back and forth,
(อัพ แอ็นด เดาน , แบ็ค แอ็นด โฟธ ,)
Can you feel me, baby why don’t you just, take your time, tonight you’re mine,
(แค็น ยู ฟีล มี , เบบิ ฮไว ด้อนท์ ยู จัซท , เทค ยุร ไทม , ทุไนท ยัวร์ ไมน ,)
Gonna turn around, hit it from behind,
(กอนนะ เทิน อะเรานด , ฮิท ดิธ ฟร็อม บิไฮนด ,)
Boy now that you’re here you know my love will over flow
(บอย เนา แดท ยัวร์ เฮียร ยู โน มาย ลัฝ วิล โอเฝอะ ฟโล)
And you ain’t got to worry bout my clothes, cause I got my
(แอ็นด ยู เอน ก็อท ทู เวอริ เบาท มาย คโลฑ , คอส ไอ ก็อท มาย)

[chorus x3]
([ โครัซ x3 ])
T-shirt & my panties on
(ที เฌิท & มาย แพนดีสฺ ออน)
[just how you like it]
([ จัซท เฮา ยู ไลค อิท ])
T-shirt & my panties on
(ที เฌิท & มาย แพนดีสฺ ออน)
[waiting for you]
([ เวททิง ฟอ ยู ])
T-shirt & my panties on
(ที เฌิท & มาย แพนดีสฺ ออน)
[you can’t deny it]
([ ยู แค็นท ดิไน อิท ])
T-shirt & my panties, got my T-shirt & my panties on
(ที เฌิท & มาย แพนดีสฺ , ก็อท มาย ที เฌิท & มาย แพนดีสฺ ออน)

Don’t you know, I’m feeling kinda sexy,
(ด้อนท์ ยู โน , แอม ฟีลอิง กินดา เซคซิ ,)
Now that we are all alone, baby can we do the nasty,
(เนา แดท วี อาร์ ออล อะโลน , เบบิ แค็น วี ดู เดอะ นาซทิ ,)
In the privacy of our own home, baby come a little closer,
(อิน เดอะ พไรฝะซิ อ็อฝ เอ๊า โอน โฮม , เบบิ คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์ ,)
I unplugged all the telephones, because tonight is special,
(ไอ unplugged ออล เดอะ เทลอิโฟน , บิคอส ทุไนท อีส ซเพฌแอ็ล ,)
I got my T-shirt and panties on
(ไอ ก็อท มาย ที เฌิท แอ็นด แพนดีสฺ ออน)

[T] [Shirt] [I’m] [Waiting for you] [Pan][Tees]
([ ที ] [ เฌิท ] [ แอม ] [ เวททิง ฟอ ยู ] [ แพน ] [ ที ])
[I’m] [Waiting for you] [T][Shirt]
([ แอม ] [ เวททิง ฟอ ยู ] [ ที ] [ เฌิท ])
[I’m] [Waiting for you] [Pan][Tees]
([ แอม ] [ เวททิง ฟอ ยู ] [ แพน ] [ ที ])
[I’m] [Waiting for you]
([ แอม ] [ เวททิง ฟอ ยู ])

[chorus x1]
([ โครัซ x1 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง T-Shirt & Panties คำอ่านไทย Adina Howard feat Jamie Foxx

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น