เนื้อเพลง Pain คำอ่านไทย Three Days Grace

Pain, without love
( เพน , วิเฑาท ลัฝ)
Pain, I can’t get enough
(เพน , ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)
Pain, I like it rough
(เพน , ไอ ไลค อิท รัฟ)
Cause I’d rather feel pain than nothing at all
(คอส อาย ราฑเออะ ฟีล เพน แฑ็น นัธอิง แอ็ท ดอร์)

You’re sick of feeling down
(ยัวร์ ซิค อ็อฝ ฟีลอิง เดาน)
You’re not the only one
(ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
I’ll take you by the hand
(แอล เทค ยู ไบ เดอะ แฮ็นด)
And I’ll show you a world that you can understand
(แอ็นด แอล โฌ ยู อะ เวิลด แดท ยู แค็น อันเดิซแทนด)
This life is filled with hurt
(ดีซ ไลฟ อีส ฟิล วิฑ เฮิท)
When happiness doesn’t work
(ฮเว็น แฮพพิเน็ซ ดัสอินท เวิค)
Trust me and take my hand
(ทรัซท มี แอ็นด เทค มาย แฮ็นด)
When the lights go out you will understand
(ฮเว็น เดอะ ไลท โก เอ้า ยู วิล อันเดิซแทนด)

Pain, without love
(เพน , วิเฑาท ลัฝ)
Paint, I can’t get enough
(เพนท , ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)
Pain, I like rough
(เพน , ไอ ไลค รัฟ)
Cause I’d rather feel pain than nothing at all
(คอส อาย ราฑเออะ ฟีล เพน แฑ็น นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Pain, without love
(เพน , วิเฑาท ลัฝ)
Pain, I can’t get enough
(เพน , ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)
Pain, I like rough
(เพน , ไอ ไลค รัฟ)
Cause I’d rather feel pain than nothing at all
(คอส อาย ราฑเออะ ฟีล เพน แฑ็น นัธอิง แอ็ท ดอร์)

Anger and agony
(แองเกอะ แอ็นด แอกโอะนิ)
Are better than misery
(อาร์ เบทเทอะ แฑ็น มีสริ)
Trust me I’ve got a plan
(ทรัซท มี แอฝ ก็อท ดา แพล็น)
When the lights go off you will understand
(ฮเว็น เดอะ ไลท โก ออฟฟ ยู วิล อันเดิซแทนด)

Pain, without love
(เพน , วิเฑาท ลัฝ)
Pain, I can’t get enough
(เพน , ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)
Pain, I like rough
(เพน , ไอ ไลค รัฟ)
Cause I’d rather feel pain than nothing at all
(คอส อาย ราฑเออะ ฟีล เพน แฑ็น นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Pain, without love
(เพน , วิเฑาท ลัฝ)
Pain, I can’t get enough
(เพน , ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)
Pain, I like rough
(เพน , ไอ ไลค รัฟ)
Cause I’d rather feel pain than nothing
(คอส อาย ราฑเออะ ฟีล เพน แฑ็น นัธอิง)
Rather feel pain
(ราฑเออะ ฟีล เพน)

I know [I know I know I know I know]
(ไอ โน [ ไอ โน ไอ โน ไอ โน ไอ โน ])
That you’re wounded
(แดท ยัวร์ วูนด)
You know [You know you know you know you know]
(ยู โน [ ยู โน ยู โน ยู โน ยู โน ])
That I’m here to save you
(แดท แอม เฮียร ทู เซฝ ยู)
You know [You know you know you know you know]
(ยู โน [ ยู โน ยู โน ยู โน ยู โน ])
I’m always here for you
(แอม ออลเว เฮียร ฟอ ยู)
I know [I know I know I know I know]
(ไอ โน [ ไอ โน ไอ โน ไอ โน ไอ โน ])
That you’ll thank me later
(แดท โยว แธ็งค มี เลทเออะ)

Pain, without love
(เพน , วิเฑาท ลัฝ)
Pain, can’t get enough
(เพน , แค็นท เก็ท อินัฟ)
Pain, I like rough
(เพน , ไอ ไลค รัฟ)
Cause I’d rather feel pain than nothing at all
(คอส อาย ราฑเออะ ฟีล เพน แฑ็น นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Pain, without love
(เพน , วิเฑาท ลัฝ)
Pain, I can’t get enough
(เพน , ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)
Pain, I like rough
(เพน , ไอ ไลค รัฟ)
Cause I’d rather feel pain than nothing at all
(คอส อาย ราฑเออะ ฟีล เพน แฑ็น นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Pain, without love
(เพน , วิเฑาท ลัฝ)
Pain, I can’t get enough
(เพน , ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)
Pain, I like rough
(เพน , ไอ ไลค รัฟ)
Cause I’d rather feel pain than nothing at all
(คอส อาย ราฑเออะ ฟีล เพน แฑ็น นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Rather feel pain than nothing at all
(ราฑเออะ ฟีล เพน แฑ็น นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Rather feel pain
(ราฑเออะ ฟีล เพน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pain คำอ่านไทย Three Days Grace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น