เนื้อเพลง Ghosts คำอ่านไทย Michael Jackson

There’s a ghost down in the hall
( แดร์ ซา โกซท เดาน อิน เดอะ ฮอล)
There’s a ghoul under the bed
(แดร์ ซา กูล อันเดอะ เดอะ เบ็ด)
There’s something in the walls
(แดร์ ซัมติง อิน เดอะ วอล)
There’s blood up on the stairs
(แดร์ บลัด อัพ ออน เดอะ ซแท)
And it’s floating through the room
(แอ็นด อิทซ ฟโลทอิง ธรู เดอะ รุม)
And there’s nothing I can see
(แอ็นด แดร์ นัธอิง ไอ แค็น ซี)
And I know that that’s the truth
(แอ็นด ดาย โน แดท แด๊ท เดอะ ทรูธ)
Because now it’s onto me.
(บิคอส เนา อิทซ ออนทู มี)

I don’t understand it Hey!
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ดิท เฮ !)
I don’t understand it! Aaow!
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ดิท ! อาว !)

There’s a tappin’ in the floor
(แดร์ ซา tappin อิน เดอะ ฟโล)
There’s a creak behind the door
(แดร์ ซา ครีค บิไฮนด เดอะ โด)
There’s a rocking in the chair
(แดร์ ซา รอคกิง อิน เดอะ แช)
But there’s no-one sitting there
(บัท แดร์ โน วัน ซีททิง แดร์)
There’s a ghostly smell around
(แดร์ ซา โกซทลิ ซเม็ล อะเรานด)
But nobody to be found
(บัท โนบอดี้ ทู บี เฟานด)
And a coughin’ and a yawnin’
(แอ็นด อะ coughin แอ็นด อะ yawnin)
Where a restless soul is going
(ฮแว อะ เรซทเล็ซ โซล อีส โกอิ้ง)

Don’t understand it Hey!
(ด้อนท์ อันเดิซแทนด ดิท เฮ !)
Don’t understand it Hey.
(ด้อนท์ อันเดิซแทนด ดิท เฮ)

And who gave you the right to shake my family?
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู เฌค มาย แฟมอิลิ)
And who gave you the right to shake my baby,
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู เฌค มาย เบบิ ,)
She needs me
(ชี นีด มี)
And who gave you the right to shake my family tree?
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู เฌค มาย แฟมอิลิ ทรี)
You put a knife in my back
(ยู พัท ดา ไนฟ อิน มาย แบ็ค)
Shot an arrow in me!
(ฌ็อท แอน แอโร อิน มี !)
Tell me are you the ghost of jealousy
(เท็ล มี อาร์ ยู เดอะ โกซท อ็อฝ เจลอะซิ)
The ghost of jealousy
(เดอะ โกซท อ็อฝ เจลอะซิ)

There’s a tappin in the floor
(แดร์ ซา tappin อิน เดอะ ฟโล)
There’s a creak behind the door
(แดร์ ซา ครีค บิไฮนด เดอะ โด)
There’s a rocking in the chair
(แดร์ ซา รอคกิง อิน เดอะ แช)
But nobody’s sitting there
(บัท โนบอดี้ ซีททิง แดร์)
There’s a ghostly smell around
(แดร์ ซา โกซทลิ ซเม็ล อะเรานด)
But nobody to be found
(บัท โนบอดี้ ทู บี เฟานด)
And a coughin’ and a yawnin’
(แอ็นด อะ coughin แอ็นด อะ yawnin)
Where a restless soul is going
(ฮแว อะ เรซทเล็ซ โซล อีส โกอิ้ง)

Don’t understand it! Yeah Yeah!
(ด้อนท์ อันเดิซแทนด ดิท ! เย่ เย่ !)
Don’t understand it!
(ด้อนท์ อันเดิซแทนด ดิท !)
Your just a dog gone! Aaow!
(ยุร จัซท ดา ด็อก กอน ! อาว !)

And who gave you the right to scare my family?
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู ซแค มาย แฟมอิลิ)
And who gave you the right to scare my baby,
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู ซแค มาย เบบิ ,)
She needs me
(ชี นีด มี)
And who gave you the right to shake my family tree?
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู เฌค มาย แฟมอิลิ ทรี)
And who gave you the right to take intrusion,
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู เทค อินเท๊อชั่น ,)
To see me?
(ทู ซี มี)

And who gave you the right to shake my family?
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู เฌค มาย แฟมอิลิ)
And who gave you the right to hurt my baby,
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู เฮิท มาย เบบิ ,)
She needs me
(ชี นีด มี)
And who gave you the right to shake my family tree?
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู เฌค มาย แฟมอิลิ ทรี)
You put a knife in my back,
(ยู พัท ดา ไนฟ อิน มาย แบ็ค ,)
Shot an arrow in me!
(ฌ็อท แอน แอโร อิน มี !)

Tell me are you the ghost of jealousy
(เท็ล มี อาร์ ยู เดอะ โกซท อ็อฝ เจลอะซิ)
A s*ckin’ ghost of jealousy
(อะ เอส *ckin โกซท อ็อฝ เจลอะซิ)
Aaow!
(อาว !)

And who gave you the right to shake my family?
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู เฌค มาย แฟมอิลิ)
And who gave you the right to shake my baby,
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู เฌค มาย เบบิ ,)
She needs me
(ชี นีด มี)
And who gave you the right to shake my family tree?
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู เฌค มาย แฟมอิลิ ทรี)
And who gave you the right to take,
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู เทค ,)
Intrusion to see me?
(อินเท๊อชั่น ทู ซี มี)

And who gave you the right to hurt my family?
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู เฮิท มาย แฟมอิลิ)
And who gave you the right to hurt my baby,
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู เฮิท มาย เบบิ ,)
She needs me
(ชี นีด มี)
And who gave you the right to shake my family tree?
(แอ็นด ฮู เกฝ ยู เดอะ ไรท ทู เฌค มาย แฟมอิลิ ทรี)
You put a knife in my back
(ยู พัท ดา ไนฟ อิน มาย แบ็ค)
Shot an arrow in me!
(ฌ็อท แอน แอโร อิน มี !)

Tell me are you the ghost of jealousy
(เท็ล มี อาร์ ยู เดอะ โกซท อ็อฝ เจลอะซิ)
The ghost of jealousy.
(เดอะ โกซท อ็อฝ เจลอะซิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghosts คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น