เนื้อเพลง Get Back in My Life คำอ่านไทย Maroon 5

You are relentless
( ยู อาร์ ริเลนทเล็ซ)
I am defenceless
(ไอ แอ็ม ดิเฟนซเล็ซ)
Why did you knock me down tonight?
(ฮไว ดิด ยู น็อค มี เดาน ทุไนท)
You beat me senseless
(ยู บีท มี เซนซเล็ซ)
I just don’t get this
(ไอ จัซท ด้อนท์ เก็ท ดีซ)
How many times do I have to try?
(เฮา เมนอิ ไทม ดู ไอ แฮ็ฝ ทู ทไร)

Your whisper, so clear
(ยุร ฮวีซเพอะ , โซ คเลีย)
The world disappeared
(เดอะ เวิลด ดิแซ็พเพีย)
I’ve fallen to the darkness
(แอฝ ฟอลเล็น ทู เดอะ ดาคเน็ซ)
It’s impossible to express
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู เอ็คซพเรซ)
I move, confused
(ไอ มูฝ , ค็อนฟยูส)
I’m wrapped up, I’ve sinned
(แอม แร็พท อัพ , แอฝ แซนชฺ)
So tired I’ll never be free
(โซ ไทร แอล เนฝเวอะ บี ฟรี)
Oh I don’t fight the feeling
(โอ ไอ ด้อนท์ ไฟท เดอะ ฟีลอิง)

Get back in my life
(เก็ท แบ็ค อิน มาย ไลฟ)
Come knock on my door
(คัม น็อค ออน มาย โด)
What I’m looking for
(ว็อท แอม ลุคอิง ฟอ)
I think you should know
(ไอ ธิงค ยู เชิด โน)
You started up fine
(ยู ซทาท อัพ ไฟน)
Put me to the floor
(พัท มี ทู เดอะ ฟโล)
Please don’t resist anymore
(พลีส ด้อนท์ ริสีซท แอนนี่มอ)
I’ll never leave you alone
(แอล เนฝเวอะ ลีฝ ยู อะโลน)

Oh yeah
(โอ เย่)

You reprimanded
(ยู เรพริมานด)
You’re so dramatic
(ยัวร์ โซ ดระแมทอิค)
But I’ve got time
(บัท แอฝ ก็อท ไทม)
I don’t mind at all
(ไอ ด้อนท์ ไมนด แอ็ท ดอร์)
You’re picture-perfect
(ยัวร์ พีคเชอะ เพ๊อร์เฟ็คท)
Completely worth it
(ค็อมพลีทลี เวิธ อิท)
You’ve got my back against the wall
(ยู๊ฟ ก็อท มาย แบ็ค อะเกนซท เดอะ วอล)
Yeah
(เย่)

Your whisper, so clear
(ยุร ฮวีซเพอะ , โซ คเลีย)
The world disappeared
(เดอะ เวิลด ดิแซ็พเพีย)
I’ve fallen to the darkness
(แอฝ ฟอลเล็น ทู เดอะ ดาคเน็ซ)
It’s impossible to express
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู เอ็คซพเรซ)
I move, confused
(ไอ มูฝ , ค็อนฟยูส)
I’m wrapped up, I’ve sinned
(แอม แร็พท อัพ , แอฝ แซนชฺ)
So tired I’ll never be free, yeah
(โซ ไทร แอล เนฝเวอะ บี ฟรี , เย่)
Oh I don’t fight the feeling
(โอ ไอ ด้อนท์ ไฟท เดอะ ฟีลอิง)

Get back in my life
(เก็ท แบ็ค อิน มาย ไลฟ)
Come knock on my door
(คัม น็อค ออน มาย โด)
What I’m looking for
(ว็อท แอม ลุคอิง ฟอ)
I think you should know
(ไอ ธิงค ยู เชิด โน)
You started up fine
(ยู ซทาท อัพ ไฟน)
Put me to the floor
(พัท มี ทู เดอะ ฟโล)
Please don’t resist anymore
(พลีส ด้อนท์ ริสีซท แอนนี่มอ)
I’ll never leave you alone
(แอล เนฝเวอะ ลีฝ ยู อะโลน)

And can you feel it coming?
(แอ็นด แค็น ยู ฟีล อิท คัมอิง)
I’m screaming, scratching, crawling
(แอม ซครีมอิง , scratchings , คอลลิง)
And we know it ’cause I’m always
(แอ็นด วี โน อิท คอส แอม ออลเว)
Coming back to you, coming back to you
(คัมอิง แบ็ค ทู ยู , คัมอิง แบ็ค ทู ยู)
And you know how much I miss it
(แอ็นด ยู โน เฮา มัช ไอ มิซ ซิท)
And you know I can’t resist it
(แอ็นด ยู โน ไอ แค็นท ริสีซท ดิธ)
See your lips and just come running
(ซี ยุร ลิพ แซน จัซท คัม รันนิง)
Round back to you, round back to you
(เรานด แบ็ค ทู ยู , เรานด แบ็ค ทู ยู)

Get back in my life
(เก็ท แบ็ค อิน มาย ไลฟ)
Come knock on my door
(คัม น็อค ออน มาย โด)
What I’m looking for
(ว็อท แอม ลุคอิง ฟอ)
I think you should know
(ไอ ธิงค ยู เชิด โน)
You started up fine
(ยู ซทาท อัพ ไฟน)
Put me to the floor
(พัท มี ทู เดอะ ฟโล)
I can’t do this anymore
(ไอ แค็นท ดู ดีซ แอนนี่มอ)
I’ll never leave you alone
(แอล เนฝเวอะ ลีฝ ยู อะโลน)

Get back in my life
(เก็ท แบ็ค อิน มาย ไลฟ)
Ooooh come on now
(อู้ คัมมอน เนา)
Yeah
(เย่)
Oh
(โอ)
I’ll never leave you alone
(แอล เนฝเวอะ ลีฝ ยู อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Back in My Life คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น