เนื้อเพลง Fly คำอ่านไทย Celine Dion

Fly Fly Little Wing
( ฟไล ฟไล ลิ๊ทเทิ่ล วิง)
Fly Beyond Imagining
(ฟไล บิยอนด เอมมาจินนิ่ง)
The Softest Cloud The Whitest Dove
(เดอะ Softest คเลาด เดอะ ไวเดด ดัฝ)
Upon The Wind Of Heaven’s Love
(อุพอน เดอะ วินด อ็อฝ เฮฝเอ็น ลัฝ)
Past The Planets And The Stars
(พาซท เดอะ พแลนเอ็ท แซน เดอะ ซทา)
Leave This Lonely World Of Ours
(ลีฝ ดีซ โลนลิ เวิลด อ็อฝ เอ๊า)
Escape The Sorrow And The Pain
(เอ็ซเคพ เดอะ ซอโร แอ็นด เดอะ เพน)
And Fly Again
(แอ็นด ฟไล อะเกน)

Fly Fly Precious One
(ฟไล ฟไล พเรฌอัซ วัน)
Your Endless Journey Has Begun
(ยุร เอ็นเล็ซ เจอนิ แฮ็ส บิกัน)
Take Your Gentle Happiness
(เทค ยุร เจ๊นเทิ่ล แฮพพิเน็ซ)
Far Too Beautiful For This
(ฟา ทู บยูทิฟุล ฟอ ดีซ)
Cross Over To The Other Shore
(คร็อซ โอเฝอะ ทู ดิ อัฑเออะ โฌ)
There Is Peace Forever More
(แดร์ อีส พีซ เฟาะเรฝเออะ โม)
But Hold This Mem’ry Bittersweet
(บัท โฮลด ดีซ Memry บิทเดอร์สวีท)
Until We Meet
(อันทีล วี มีท)

Fly Fly Do Not Fear
(ฟไล ฟไล ดู น็อท เฟีย)
Don’t Waste A Breath Don’t Shed A Tear
(ด้อนท์ เวซท อะ บเร็ธ ด้อนท์ ชี อะ เทีย)
Your Heart Is Pure Your Soul Is Free
(ยุร ฮาท อีส พยูร ยุร โซล อีส ฟรี)
Be On Your Way Don’t Wait For Me
(บี ออน ยุร เว ด้อนท์ เวท ฟอ มี)
Above The Universe You’ll Climb
(อะบัฝ ดิ ยูนิเฝิซ โยว คไลม)
On Beyond The Hands Of Time
(ออน บิยอนด เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ไทม)
The Moon Will Rise The Sun Will Set
(เดอะ มูน วิล ไรส เดอะ ซัน วิล เซ็ท)
But I Won’t Forget
(บัท ไอ ว็อนท เฟาะเกท)

Fly Fly Little Wing
(ฟไล ฟไล ลิ๊ทเทิ่ล วิง)
Fly Where Only Angels Sing
(ฟไล ฮแว โอ๊นลี่ เอนเจล ซิง)
Fly Away The Time Is Right
(ฟไล อะเว เดอะ ไทม อีส ไรท)
Do Now Find The Light
(ดู เนา ไฟนด เดอะ ไลท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น