เนื้อเพลง La La La คำอ่านไทย Naughty Boy feat Sam Smith

[2x]
( [ 2x ])
La la, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)
La la na na, la la la la la na na na na na
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)

Hush, don’t speak
(ฮัฌ , ด้อนท์ ซพีค)
When you spit your venom, keep it shut I hate it
(ฮเว็น ยู ซพิท ยุร เฝนอัม , คีพ อิท ฌัท ไอ เฮท อิท)
When you hiss and preach
(ฮเว็น ยู ฮิส แซน พรีช)
About your new messiah ’cause your theories catch fire
(อะเบาท ยุร นยู เมซซายอา คอส ยุร theories แค็ช ไฟร)

I can’t find your silver lining
(ไอ แค็นท ไฟนด ยุร ซีลเฝอะ ไลนอิง)
I don’t mean to judge
(ไอ ด้อนท์ มีน ทู จัจ)
But when you read your speech, it’s tiring
(บัท ฮเว็น ยู เร็ด ยุร ซพีช , อิทซ ไทเออะริง)
Enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ)

I’m covering my ears like a kid
(แอม คัฝเออะริง มาย เอีย ไลค เก คิด)
When your words mean nothing, I go la la la
(ฮเว็น ยุร เวิด มีน นัธอิง , ไอ โก ลา ลา ลา)
I’m turning up the volume when you speak
(แอม เทินนิง อัพ เดอะ ฝอลยุม ฮเว็น ยู ซพีค)
Cause if my heart can’t stop it,
(คอส อิฟ มาย ฮาท แค็นท ซท็อพ อิท ,)
I find a way to block it, I go
(ไอ ไฟนด อะ เว ทู บล็อค อิท , ไอ โก)
La la, la la la la la na na na na na
(ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)
La la na na, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)
I find a way to block it, I go
(ไอ ไฟนด อะ เว ทู บล็อค อิท , ไอ โก)
La la na na, la la la la la na na na na na [2x]
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา [ 2x ])

If our love is running out of time
(อิฟ เอ๊า ลัฝ อีส รันนิง เอ้า อ็อฝ ไทม)
I won’t count the hours, rather be a coward
(ไอ ว็อนท เคานท เดอะ เอาร , ราฑเออะ บี อะ เคาเอิด)
When our worlds collide
(ฮเว็น เอ๊า เวิลด ค็อลไลด)
I’m gonna drown you out before I lose my mind
(แอม กอนนะ ดเราน ยู เอ้า บิโฟ ไอ ลูส มาย ไมนด)

I can’t find your silver lining
(ไอ แค็นท ไฟนด ยุร ซีลเฝอะ ไลนอิง)
I don’t mean to judge
(ไอ ด้อนท์ มีน ทู จัจ)
But when you read your speech, it’s tiring
(บัท ฮเว็น ยู เร็ด ยุร ซพีช , อิทซ ไทเออะริง)
Enough is enough
(อินัฟ อีส อินัฟ)

I’m covering my ears like a kid
(แอม คัฝเออะริง มาย เอีย ไลค เก คิด)
When your words mean nothing, I go la la la
(ฮเว็น ยุร เวิด มีน นัธอิง , ไอ โก ลา ลา ลา)
I’m turning up the volume when you speak
(แอม เทินนิง อัพ เดอะ ฝอลยุม ฮเว็น ยู ซพีค)
Cause if my heart can’t stop it,
(คอส อิฟ มาย ฮาท แค็นท ซท็อพ อิท ,)
I find a way to block it, I go
(ไอ ไฟนด อะ เว ทู บล็อค อิท , ไอ โก)
La la, la la la la la na na na na na
(ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)
La la na na, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)
I find a way to block it, I go
(ไอ ไฟนด อะ เว ทู บล็อค อิท , ไอ โก)
La la, la la la la la na na na na na
(ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)
La la na na, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)
I find a way to block it, oh
(ไอ ไฟนด อะ เว ทู บล็อค อิท , โอ)
La la, la la la la la na na na na na
(ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)
La la na na, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)
I find a way to block it, I go
(ไอ ไฟนด อะ เว ทู บล็อค อิท , ไอ โก)
La la na na, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)
La la na na, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)

I’m covering my ears like a kid
(แอม คัฝเออะริง มาย เอีย ไลค เก คิด)
When your words mean nothing, I go la la la
(ฮเว็น ยุร เวิด มีน นัธอิง , ไอ โก ลา ลา ลา)
I’m turning up the volume when you speak
(แอม เทินนิง อัพ เดอะ ฝอลยุม ฮเว็น ยู ซพีค)
Cause if my heart can’t stop it,
(คอส อิฟ มาย ฮาท แค็นท ซท็อพ อิท ,)
I find a way to block it, I go
(ไอ ไฟนด อะ เว ทู บล็อค อิท , ไอ โก)

I’m covering my ears like a kid
(แอม คัฝเออะริง มาย เอีย ไลค เก คิด)
When your words mean nothing, I go la la la
(ฮเว็น ยุร เวิด มีน นัธอิง , ไอ โก ลา ลา ลา)
I’m turning up the volume when you speak
(แอม เทินนิง อัพ เดอะ ฝอลยุม ฮเว็น ยู ซพีค)
Cause if my heart can’t stop it,
(คอส อิฟ มาย ฮาท แค็นท ซท็อพ อิท ,)
I find a way to block it, I go
(ไอ ไฟนด อะ เว ทู บล็อค อิท , ไอ โก)
La la, la la la la la na na na na na
(ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)
La la na na, la la la la la na na na na na
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)
La la na na, la la la la la na na na na na
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)
La la na na, la la la la la na na na na na
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง La La La คำอ่านไทย Naughty Boy feat Sam Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น