เนื้อเพลง Something’s Missing คำอ่านไทย John Mayer

I’m not alone, I wish I was
( แอม น็อท อะโลน , ไอ วิฌ ไอ วอส)
cause than I’d know, I’m down becauseกญ
(คอส แฑ็น อาย โน , แอม เดาน becauseกญ)
I couldn’t find, a friend around
(ไอ คูดซึ่น ไฟนด , อะ ฟเร็นด อะเรานด)
to love me like, they do right now
(ทู ลัฝ มี ไลค , เด ดู ไรท เนา)
they do right nowกญ..
(เด ดู ไรท nowกญ)

And all is well, I can’t complain
(แอ็นด ออล อีส เว็ล , ไอ แค็นท ค็อมพเลน)
well okay, I guess I could
(เว็ล โอเค , ไอ เก็ซ ซาย เคิด)
I got my place, I got my name
(ไอ ก็อท มาย พเลซ , ไอ ก็อท มาย เนม)
I chase my tail, all the same
(ไอ เชซ มาย เทล , ออล เดอะ เซม)

and I cant think about what’s keepin’ me down
(แอ็นด ดาย แค็นท ธิงค อะเบาท ว็อท คริพปิน มี เดาน)
Something’s missing,
(ซัมติง มีซซิง ,)
and I don’t know how to fix it
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน เฮา ทู ฟิคซ อิท)
Something’s missing,
(ซัมติง มีซซิง ,)
and I don’t know what it is, no I don’t know what it is
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส , โน ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส)
I don’t knowกญ.
(ไอ ด้อนท์ knowกญ)

And it all comes, it doesn’t last
(แอ็นด ดิท ออล คัม , อิท ดัสอินท ลาซท)
It just walks in, with a bad you lash
(อิท จัซท วอค ซิน , วิฑ อะ แบ็ด ยู แล็ฌ)
And you never know, when it starts
(แอ็นด ยู เนฝเวอะ โน , ฮเว็น หนิด ซทาท)
until this fog inside the glass around your summer heart
(อันทีล ดีซ ฟ็อก อีนไซด เดอะ กลัซ อะเรานด ยุร ซัมเมอะ ฮาท)

Can’t put my finger on what’s keeping me down
(แค็นท พัท มาย ฟีงเกอะ ออน ว็อท คีพอิง มี เดาน)
Something’s missing,
(ซัมติง มีซซิง ,)
and I don’t know how to fix it
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน เฮา ทู ฟิคซ อิท)
Something’s missing
(ซัมติง มีซซิง)
and I don’t know what it is, no I don’t know what it is
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส , โน ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส)

I can’t be sure that this state of mine, is not of my own desire
(ไอ แค็นท บี ฌุร แดท ดีซ ซเทท อ็อฝ ไมน , อีส น็อท อ็อฝ มาย โอน ดิไสร)
I wish there was an over the counter test, for loneliness, for loneliness
(ไอ วิฌ แดร์ วอส แอน โอเฝอะ เดอะ เคานเทอะ เท็ซท , ฟอ โลนลิเน็ซ , ฟอ โลนลิเน็ซ)
like this
(ไลค ดีซ)

Something’s missing,
(ซัมติง มีซซิง ,)
and I don’t know how to fix it
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน เฮา ทู ฟิคซ อิท)
Something’s missing,
(ซัมติง มีซซิง ,)
and I don’t know what it is, no I don’t know what it is
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส , โน ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส)

Friends check, Money check
(ฟเร็นด เช็ค , มันอิ เช็ค)
good times check, guitar check
(เกิด ไทม เช็ค , กิทา เช็ค)
all check, all of you, check
(ออล เช็ค , ออล อ็อฝ ยู , เช็ค)
everyone, check
(เอ๊วี่วัน , เช็ค)
havin’ fun
(เฮฝวิน ฟัน)

And I don’t know what it is, no I don’t know what it is at allกญ
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส , โน ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส แอ็ท allกญ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something’s Missing คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น