เนื้อเพลง Nasty B**** คำอ่านไทย Trina feat Money Mark

[Trina]
( [ ทรีน่า ])
Get involved with a n*gga
(เก็ท อินฝอลฝ วิฑ อะ เอ็น *gga)
Slob on a n*gga
(สลอบ ออน อะ เอ็น *gga)
Take all his dough and then I dodge a n*gga
(เทค ออล ฮิส โด แอ็นด เด็น นาย ด็อจ อะ เอ็น *gga)
Cuz I’m a nasty b*tch, I leave a n*gga dead broke
(คัซ แอม มา นาซทิ บี *tch , ไอ ลีฝ อะ เอ็น *gga เด็ด บโรค)
Snatch ya bread and cop a brand new coat
(ซแน็ช ยา บเร็ด แอ็นด ค็อพ อะ บแร็นด นยู โคท)
I’m da jazzy type
(แอม ดา แจสสิ ไทพ)
And I’ll only let you eat it if you ask me right
(แอ็นด แอล โอ๊นลี่ เล็ท ยู อีท ดิธ อิฟ ยู อาซค มี ไรท)
My coochie mad tight
(มาย คู๊ดฉี่ แม็ด ไทท)
Well more juice than a ?? when you peel the skin
(เว็ล โม จูซ แฑ็น อะ ฮเว็น ยู พีล เดอะ ซคิน)
But yo ain’t no fun if your tongue ain’t in
(บัท โย เอน โน ฟัน อิฟ ยุร ทัง เอน อิน)
WHOO now this is where the madness start
(ฮู เนา ดีซ ซิส ฮแว เดอะ แมดเน็ซ ซทาท)
So n*gga f*ck me with your tongue til ya lick my heart
(โซ เอ็น *gga เอฟ *ck มี วิฑ ยุร ทัง ทิล ยา ลิค มาย ฮาท)
I gotta body like a coke bottle watch me walk
(ไอ กอททะ บอดอิ ไลค เก โคค บ๊อทเทิ่ล ว็อช มี วอค)
So n*gga work your mouth and don’t talk
(โซ เอ็น *gga เวิค ยุร เมาธ แอ็นด ด้อนท์ ทอค)
OK
(โอเค)

[Chorus: [Money Mark & Trina]]
([ โครัซ : [ มันอิ ม๊าร์ค & ทรีน่า ] ])

Whoa like gay
(โว้ว ไลค เก)
Must say
(มัซท เซ)
I dont sweat
(ไอ ด้อนท์ ซเว็ท)
No tired ass n*gga I sign my own check
(โน ไทร อาซ เอ็น *gga ไอ ไซน มาย โอน เช็ค)
I’m the Diamond Princess duthces of ??
(แอม เดอะ ไดมันด พรีนเซ็ซ duthces อ็อฝ)
P*ssy stay tighter and wetter that all ya’lls
(พี *ssy ซเท ไทท์เดอ แอ็นด เว๊ดเดอ แดท ดอร์ ยอล)

You nasty b*tch you nasty [Uh huh]
(ยู นาซทิ บี *tch ยู นาซทิ [ อา ฮู ])
You nasty b*tch you nasty [UUUH huh]
(ยู นาซทิ บี *tch ยู นาซทิ [ UUUH ฮู ])
You nasty b*tch you nasty [What]
(ยู นาซทิ บี *tch ยู นาซทิ [ ว็อท ])
Trina you so nasty
(ทรีน่า ยู โซ นาซทิ)
You nasty b*tch you nasty [Uh huh]
(ยู นาซทิ บี *tch ยู นาซทิ [ อา ฮู ])
You nasty b*tch you nasty [UUUH huh]
(ยู นาซทิ บี *tch ยู นาซทิ [ UUUH ฮู ])
You nasty b*tch you nasty [What]
(ยู นาซทิ บี *tch ยู นาซทิ [ ว็อท ])
Trina why you so dirty
(ทรีน่า ฮไว ยู โซ เดอทิ)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Uh! Phat back wit a real slim waist [What’s wrong]
(อา ! แฟททฺ แบ็ค วิท ดา ริแอ็ล ซลิม เวซท [ ว็อท ร็อง ])
Cant talk with a p*ssy in ya face then
(แค็นท ทอค วิฑ อะ พี *ssy อิน ยา เฟซ เด็น)
ULULULUL Keep me sprung with the tongue like
(ULULULUL คีพ มี ซพรัง วิฑ เดอะ ทัง ไลค)
ULULULUL Make me cum til Im numb
(ULULULUL เมค มี คัม ทิล แอม นัม)
Oh Yes! Rub my chest
(โอ เย็ซ ! รับ มาย เช็ซท)
Make me wet
(เมค มี เว็ท)
Doggy style and do it just like that
(ดอกกิ ซไทล แอ็นด ดู อิท จัซท ไลค แดท)
And lick the sweat it taste just so sweet
(แอ็นด ลิค เดอะ ซเว็ท ดิธ เทซท จัซท โซ สวี้ท)
When I pop my cock and make ya drop to da beat like
(ฮเว็น นาย พ็อพ มาย ค็อค แอ็นด เมค ยา ดร็อพ ทู ดา บีท ไลค)
DU DU DU Nasty B*tch
(ดื ดื ดื นาซทิ บี *tch)
Make a n*gga sell his d*ck just to buy me sh*t
(เมค เก เอ็น *gga เซ็ล ฮิส d*ck จัซท ทู ไบ มี ฌะ *ที)
And just to keep me lookin raw Imma find his sh*t
(แอ็นด จัซท ทู คีพ มี ลุคกิน รอ แอมมา ไฟนด ฮิส ฌะ *ที)
And if you wit me girlfriends the shake ya hine to dis
(แอ็นด อิฟ ยู วิท มี เกลิลเฟรน เดอะ เฌค ยา hine ทู ดิซ)
OK
(โอเค)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Mark] Du du du
([ ม๊าร์ค ] ดื ดื ดื)
[Trina] Back dis ass up
([ ทรีน่า ] แบ็ค ดิซ อาซ อัพ)
[Mark] Du du du
([ ม๊าร์ค ] ดื ดื ดื)
[Trina] Back dis ass up
([ ทรีน่า ] แบ็ค ดิซ อาซ อัพ)
[Mark] Du du du
([ ม๊าร์ค ] ดื ดื ดื)
[Trina] Back dis ass up
([ ทรีน่า ] แบ็ค ดิซ อาซ อัพ)
[Mark] Du du du
([ ม๊าร์ค ] ดื ดื ดื)
[Trina] Back dis ass up
([ ทรีน่า ] แบ็ค ดิซ อาซ อัพ)
Back dis ass up [repeat 4x’s]
(แบ็ค ดิซ อาซ อัพ [ ริพีท 4xs ])
C’mon C’mon C’mon
(ซีมอน ซีมอน ซีมอน)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Broke ass n*gga’s can’t roll with
(บโรค อาซ เอ็น *ggas แค็นท โรล วิฑ)
And even rich n*gga’s can’t get a hold
(แอ็นด อีเฝ็น ริช เอ็น *ggas แค็นท เก็ท ดา โฮลด)
Neva back up f*ck game long and strong
(นีฝวา แบ็ค อัพ เอฟ *ck เกม ล็อง แอ็นด ซทร็อง)
Coochie so good bring a pappy home
(คู๊ดฉี่ โซ เกิด บริง อะ pappy โฮม)
OK
(โอเค)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nasty B**** คำอ่านไทย Trina feat Money Mark

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น