เนื้อเพลง U-Turn คำอ่านไทย Usher

Yeah, ay yo
( เย่ , ไอ โย)
2000 it’s us
(2000 อิทซ อัซ)
Yo, it’s time to U-Turn
(โย , อิทซ ไทม ทู ยู เทิน)
Ya heard me?
(ยา เฮิด มี)
You’re either with us – or against us, yo
(ยัวร์ อีเฑอะ วิฑ อัซ ออ อะเกนซท อัซ , โย)

It’s been some years now
(อิทซ บีน ซัม เยีย เนา)
Since we hit the floor to get down
(ซินซ วี ฮิท เดอะ ฟโล ทู เก็ท เดาน)
We always had a step to go with the sound
(วี ออลเว แฮ็ด อะ ซเท็พ ทู โก วิฑ เดอะ เซานด)
Now everybody wanna sit around, drink and ball
(เนา เอวี่บอดี้ วอนนา ซิท อะเรานด , ดริงค แอ็นด บอล)
Remember, the snake
(ริเมมเบอะ , เดอะ ซเนค)
And how the floor used to clear
(แอ็นด เฮา เดอะ ฟโล ยูซ ทู คเลีย)
And everybody would break
(แอ็นด เอวี่บอดี้ เวิด บเรค)
What’s crunk now used to be called getting to it
(ว็อท ครัก เนา ยูซ ทู บี คอล เกดดดิ้ง ทู อิท)
We’re bringing it all back
(เวีย บริงกิง อิท ดอร์ แบ็ค)
This is how we do it, just
(ดีซ ซิส เฮา วี ดู อิท , จัซท)

Put your hands up, bend your knees
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เบ็นด ยุร นี)
Bounce around in a circle, get down with me
(เบานซ อะเรานด อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล , เก็ท เดาน วิฑ มี)
Oh come on, come on
(โอ คัมมอน , คัมมอน)
It’s not hard to learn
(อิทซ น็อท ฮาด ทู เลิน)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
It’s called the U-Turn
(อิทซ คอล ดิ ยู เทิน)

Put your hands up, bend your knees
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เบ็นด ยุร นี)
Bounce around in a circle, get down with me
(เบานซ อะเรานด อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล , เก็ท เดาน วิฑ มี)
Oh come on, come on
(โอ คัมมอน , คัมมอน)
It’s not hard to learn
(อิทซ น็อท ฮาด ทู เลิน)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
It’s called the U-Turn
(อิทซ คอล ดิ ยู เทิน)

In the 80s, fresh was the talk
(อิน เดอะ 80s , ฟเร็ฌ วอส เดอะ ทอค)
MJ had everybody doing the moonwalk
(MJ แฮ็ด เอวี่บอดี้ ดูอิง เดอะ มูนวอค)
In the 90s, I had a high flat top
(อิน เดอะ 90s , ไอ แฮ็ด อะ ไฮ ฟแล็ท ท็อพ)
Doing the wop, Pee Wee to the Reebok
(ดูอิง เดอะ wop , พี วี ทู เดอะ ลีบอค)
I can’t forget about my high school days
(ไอ แค็นท เฟาะเกท อะเบาท มาย ไฮ ซคูล เด)
The sound was Bobby Brown
(เดอะ เซานด วอส บอบบิ บเราน)
The dance was the running man
(เดอะ ดานซ วอส เดอะ รันนิง แม็น)
Now everybody wanna push Bentley’s
(เนา เอวี่บอดี้ วอนนา พุฌ เบนลี่)
The year is 2 – everybody do the U-Turn
(เดอะ เยีย อีส ทู เอวี่บอดี้ ดู ดิ ยู เทิน)

Put your hands up, bend your knees
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เบ็นด ยุร นี)
Bounce around in a circle, get down with me
(เบานซ อะเรานด อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล , เก็ท เดาน วิฑ มี)
Oh come on, come on
(โอ คัมมอน , คัมมอน)
It’s not hard to learn
(อิทซ น็อท ฮาด ทู เลิน)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
It’s called the U-Turn
(อิทซ คอล ดิ ยู เทิน)

Put your hands up, bend your knees
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เบ็นด ยุร นี)
Bounce around in a circle, get down with me
(เบานซ อะเรานด อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล , เก็ท เดาน วิฑ มี)
Oh come on, come on
(โอ คัมมอน , คัมมอน)
It’s not hard to learn
(อิทซ น็อท ฮาด ทู เลิน)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
It’s called the U-Turn
(อิทซ คอล ดิ ยู เทิน)

All you need to do is let go
(ออล ยู นีด ทู ดู อีส เล็ท โก)
Let the tempo take over you
(เล็ท เดอะ เทมโพ เทค โอเฝอะ ยู)
I came to have a good time
(ไอ เคม ทู แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม)
Let the rhythm deep iside your soul
(เล็ท เดอะ ริธึ่ม ดีพ iside ยุร โซล)
Let it lead you to the floor, whoa
(เล็ท ดิธ เล็ด ยู ทู เดอะ ฟโล , โว้ว)

Put your hands up, bend your knees
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เบ็นด ยุร นี)
Bounce around in a circle, get down with me
(เบานซ อะเรานด อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล , เก็ท เดาน วิฑ มี)
Oh come on, come on
(โอ คัมมอน , คัมมอน)
It’s not hard to learn
(อิทซ น็อท ฮาด ทู เลิน)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
It’s called the U-Turn
(อิทซ คอล ดิ ยู เทิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U-Turn คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น