เนื้อเพลง The Stranger คำอ่านไทย Billy Joel

Well we all have a face
( เว็ล วี ออล แฮ็ฝ อะ เฟซ)
That we hide away forever
(แดท วี ไฮด อะเว เฟาะเรฝเออะ)
And we take them out and
(แอ็นด วี เทค เฑ็ม เอ้า แอ็นด)
Show ourselves
(โฌ เอารเซลฝส)
When everyone has gone
(ฮเว็น เอ๊วี่วัน แฮ็ส กอน)
Some are satin some are steel
(ซัม อาร์ แซทอิน ซัม อาร์ ซทีล)
Some are silk and some are leather
(ซัม อาร์ ซิลค แอ็นด ซัม อาร์ เลฑเออะ)
They’re the faces of the stranger
(เดรว เดอะ เฟซ อ็อฝ เดอะ ซทเรนเจอะ)

But we love to try them on
(บัท วี ลัฝ ทู ทไร เฑ็ม ออน)
Well we all fall in love
(เว็ล วี ออล ฟอล อิน ลัฝ)
But we disregard the danger
(บัท วี ดิซริกาด เดอะ เดนเจอะ)
Though we share so many secrets
(โธ วี แฌ โซ เมนอิ ซีคเร็ท)
There are some we never tell
(แดร์ อาร์ ซัม วี เนฝเวอะ เท็ล)
Why were you so surprised
(ฮไว เวอ ยู โซ เซิพไรส)
That you never saw the stranger
(แดท ยู เนฝเวอะ ซอ เดอะ ซทเรนเจอะ)

Did you ever let your lover see
(ดิด ยู เอฝเออะ เล็ท ยุร ลัฝเออะ ซี)
The stranger in yourself?
(เดอะ ซทเรนเจอะ อิน ยุรเซลฟ)
Don’t be afraid to try again
(ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู ทไร อะเกน)
Everone goes south
(Everone โกซ เซาธ)
Every now and then
(เอฝริ เนา แอ็นด เด็น)
You’ve done it, why can’t
(ยู๊ฟ ดัน อิท , ฮไว แค็นท)
Someone else?
(ซัมวัน เอ็ลซ)
You should know by now
(ยู เชิด โน ไบ เนา)
You’ve been there yourself
(ยู๊ฟ บีน แดร์ ยุรเซลฟ)

Once I used to believe
(วันซ ไอ ยูซ ทู บิลีฝ)
I was such a great romancer
(ไอ วอส ซัช อะ กเรท โระแมนเซอะ)
Then I came home to a woman
(เด็น นาย เคม โฮม ทู อะ วูมเอิน)
That I could not recognize
(แดท ไอ เคิด น็อท เรคอ็อกไนส)
When I pressed her for a reason
(ฮเว็น นาย พเร็ซ เฮอ ฟอ รา รี๊ซั่น)
She refused to even answer
(ชี เรฟยุซ ทู อีเฝ็น อานเซอะ)
It was then I felt the stranger
(อิท วอส เด็น นาย เฟ็ลท เดอะ ซทเรนเจอะ)
Kick me right between the eyes
(คิด มี ไรท บีทวิน ดิ ไอ)

Well we all fall in love
(เว็ล วี ออล ฟอล อิน ลัฝ)
But we disregard the danger
(บัท วี ดิซริกาด เดอะ เดนเจอะ)
Though we share so many secrets
(โธ วี แฌ โซ เมนอิ ซีคเร็ท)
There are some we never tell
(แดร์ อาร์ ซัม วี เนฝเวอะ เท็ล)
Why were you so surprised
(ฮไว เวอ ยู โซ เซิพไรส)
That you never saw the stranger
(แดท ยู เนฝเวอะ ซอ เดอะ ซทเรนเจอะ)
Did you ever let your lover see
(ดิด ยู เอฝเออะ เล็ท ยุร ลัฝเออะ ซี)
The stranger in yourself?
(เดอะ ซทเรนเจอะ อิน ยุรเซลฟ)

Don’t be afraid to try again
(ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู ทไร อะเกน)
Everyone goes south
(เอ๊วี่วัน โกซ เซาธ)
Every now and then
(เอฝริ เนา แอ็นด เด็น)
You’ve done it why can’t
(ยู๊ฟ ดัน อิท ฮไว แค็นท)
Someone else?
(ซัมวัน เอ็ลซ)
You should know by now
(ยู เชิด โน ไบ เนา)
You’ve been there yourself
(ยู๊ฟ บีน แดร์ ยุรเซลฟ)

You may never understand
(ยู เม เนฝเวอะ อันเดิซแทนด)
How the stranger is inspired
(เฮา เดอะ ซทเรนเจอะ อีส อินซไพร)
But he isn’t always evil
(บัท ฮี อีสซึ่น ออลเว อี๊วิ้ว)
And he isn’t always wrong
(แอ็นด ฮี อีสซึ่น ออลเว ร็อง)
Though you drown in good intentions
(โธ ยู ดเราน อิน เกิด อินเทนฌัน)
You will never quench the fire
(ยู วิล เนฝเวอะ คเว็นช เดอะ ไฟร)
You’ll give in to your desire
(โยว กิฝ อิน ทู ยุร ดิไสร)
When the stranger comes along.
(ฮเว็น เดอะ ซทเรนเจอะ คัม อะลอง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Stranger คำอ่านไทย Billy Joel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น