เนื้อเพลง Follow Me คำอ่านไทย Usher

What we gon’ do now [oh lord, try some if u like it]
( ว็อท วี ก็อน ดู เนา [ โอ ลอด , ทไร ซัม อิฟ ยู ไลค อิท ])
Is slow it down on tha flo [you know you like that]
(อีส ซโล อิท เดาน ออน ท่า โฟล [ ยู โน ยู ไลค แดท ])
[try some if you like that]
([ ทไร ซัม อิฟ ยู ไลค แดท ])
Uh oh
(อา โอ)
Uh oh, yeah
(อา โอ , เย่)

When you look from outside
(ฮเว็น ยู ลุค ฟร็อม เอาทไซด)
All you see is videos and shows [yeah]
(ออล ยู ซี อีส ฝีดอิโอ แซน โฌ [ เย่ ])
But there’s more to my life than people could ever know [uh huh]
(บัท แดร์ โม ทู มาย ไลฟ แฑ็น พี๊เพิ่ล เคิด เอฝเออะ โน [ อา ฮู ])
Sometimes I gotta smile [smile]
(ซัมไทม์ ซาย กอททะ ซไมล [ ซไมล ])
When I don’t feel like smiling
(ฮเว็น นาย ด้อนท์ ฟีล ไลค ซไมลอิง)
Sit back and ride [ride]
(ซิท แบ็ค แอ็นด ไรด [ ไรด ])
When I feel like driving
(ฮเว็น นาย ฟีล ไลค ดรายวิง)
Nobody understands but you girl [fo sho]
(โนบอดี้ อันเดิซแทนด บัท ยู เกิล [ โฟ โช ])
I can always be myself with you girl
(ไอ แค็น ออลเว บี ไมเซลฟ วิฑ ยู เกิล)
That’s why I’m singing
(แด๊ท ฮไว แอม ซิงกิง)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Ooooh I can’t believe it
(อู้ ไอ แค็นท บิลีฝ อิท)
You came just in time with what I needed
(ยู เคม จัซท อิน ไทม วิฑ ว็อท ไอ นีด)
Ain’t nuttin’ like the other girls I meet everyday
(เอน นัทดินไลค ดิ อัฑเออะ เกิล ซาย มีท เอวี่เดย์)
You stay down like them girls from around the way
(ยู ซเท เดาน ไลค เฑ็ม เกิล ฟร็อม อะเรานด เดอะ เว)

Uh oh
(อา โอ)
That’s why I had to say
(แด๊ท ฮไว ไอ แฮ็ด ทู เซ)
Come follow me, come follow me, come follow me
(คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี)
Thats why I had to say
(แด๊ท ฮไว ไอ แฮ็ด ทู เซ)
Come follow me, come follow me, come follow me [uh oh]
(คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี [ อา โอ ])
Thats why I had to say
(แด๊ท ฮไว ไอ แฮ็ด ทู เซ)
Come follow me, come follow me, come follow me now
(คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี เนา)
Right now
(ไรท เนา)

Since you been in my life
(ซินซ ยู บีน อิน มาย ไลฟ)
When I’m away from you I hurry home, aww yeah [aww yeah, I hurry home]
(ฮเว็น แอม อะเว ฟร็อม ยู ไอ เฮอริ โฮม , อาวว เย่ [ อาวว เย่ , ไอ เฮอริ โฮม ])
You live in my mind so I never feel like I’m alone, yeah [alone]
(ยู ไลฝ อิน มาย ไมนด โซ ไอ เนฝเวอะ ฟีล ไลค แอม อะโลน , เย่ [ อะโลน ])
Sometimes I gotta go [go]
(ซัมไทม์ ซาย กอททะ โก [ โก ])
Where I don’t feel like going
(ฮแว ไอ ด้อนท์ ฟีล ไลค โกอิ้ง)
And when it gets too fast [fast]
(แอ็นด ฮเว็น หนิด เก็ท ทู ฟัซท [ ฟัซท ])
And I feel like slowing down [slowing down]
(แอ็นด ดาย ฟีล ไลค สโลวิง เดาน [ สโลวิง เดาน ])
No one understands but you
(โน วัน อันเดิซแทนด บัท ยู)
That’s why I only see myself with you
(แด๊ท ฮไว ไอ โอ๊นลี่ ซี ไมเซลฟ วิฑ ยู)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])
Ooooh I can’t believe it
(อู้ ไอ แค็นท บิลีฝ อิท)
You came just in time with what I needed
(ยู เคม จัซท อิน ไทม วิฑ ว็อท ไอ นีด)
Ain’t nuttin’ like the other girls I meet everyday
(เอน นัทดินไลค ดิ อัฑเออะ เกิล ซาย มีท เอวี่เดย์)
You stay down like them girls from around the way
(ยู ซเท เดาน ไลค เฑ็ม เกิล ฟร็อม อะเรานด เดอะ เว)

Come follow me, come follow me, come follow me [come now]
(คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี [ คัม เนา ])
Come follow me, come follow me, come follow me [girl come follow me now]
(คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี [ เกิล คัม ฟอลโล มี เนา ])
Come follow me, come follow me, come follow me now [oooh]
(คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี เนา [ อู้ ])
Right now [right now]
(ไรท เนา [ ไรท เนา ])

You’ve been there for me and i’ll [so i’ll]
(ยู๊ฟ บีน แดร์ ฟอ มี แอ็นด แอล [ โซ แอล ])
I’ll be there for you girl
(แอล บี แดร์ ฟอ ยู เกิล)

[Chorus x 3]
([ โครัซ เอ๊กซฺ ที ])
Ooooh I can’t believe it
(อู้ ไอ แค็นท บิลีฝ อิท)
You came just in time with what I needed
(ยู เคม จัซท อิน ไทม วิฑ ว็อท ไอ นีด)
Ain’t nuttin’ like the other girls I meet everyday
(เอน นัทดินไลค ดิ อัฑเออะ เกิล ซาย มีท เอวี่เดย์)
You stay down like them girls from around the way
(ยู ซเท เดาน ไลค เฑ็ม เกิล ฟร็อม อะเรานด เดอะ เว)

[Fade]
([ เฝด ])
Come follow me, come follow me, come follow me [what we gon’ do now]
(คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี [ ว็อท วี ก็อน ดู เนา ])
Come follow me, come follow me, come follow me [is slow it down on tha flo]
(คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี [ อีส ซโล อิท เดาน ออน ท่า โฟล ])
Come follow me, come follow me, come follow me now
(คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี , คัม ฟอลโล มี เนา)
Right now
(ไรท เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Follow Me คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น