เนื้อเพลง We’ve Got It Goin’ on คำอ่านไทย Backstreet Boys

Everybody Groove To The Music
( เอวี่บอดี้ กรูฝ ทู เดอะ มยูสิค)
Everybody Jam
(เอวี่บอดี้ แจ็ม)

We’ve Been Waiting So Long
(หวีบ บีน เวททิง โซ ล็อง)
Just Can’t Hold It Back No More
(จัซท แค็นท โฮลด ดิท แบ็ค โน โม)
Creepin’ Up And Down Now
(คลีพปิน อัพ แอ็นด เดาน เนา)
It’s Time For Me To Let It Go
(อิทซ ไทม ฟอ มี ทู เล็ท ดิธ โก)
If You Really Wanna See
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา ซี)
What We Can Do For You
(ว็อท วี แค็น ดู ฟอ ยู)
Send The Crazy Wildin’ Static
(เซ็นด เดอะ คเรสิ วิวดิน ซแททอิค)
Sing It
(ซิง อิท)

Chorus
(โครัซ)
Jam On ’cause Backstreet’s Got It
(แจ็ม ออน คอส แบคสตีท ก็อท ดิธ)
Come On Now Everybody
(คัมมอน เนา เอวี่บอดี้)
We’ve Got It Going On For Years
(หวีบ ก็อท ดิธ โกอิ้ง ออน ฟอ เยีย)
2x
(2x)

We’ve Got It Going On For Years 2x
(หวีบ ก็อท ดิธ โกอิ้ง ออน ฟอ เยีย 2x)

Well I’m Creepin’ Up On Your Left
(เว็ล แอม คลีพปิน อัพ ออน ยุร เล็ฟท)
Straight Up Funky When I Get With Ya
(ซทเรท อัพ ฟังคิ ฮเว็น นาย เก็ท วิฑ ยา)
I Get Ruthless When I Get Wet
(ไอ เก็ท รูธเล็ซ ฮเว็น นาย เก็ท เว็ท)
Keep The Party Packed In My Corner
(คีพ เดอะ พาทิ แพ็ค อิน มาย คอเนอะ)
Tough Like Granite To Keep The Crowd Hype
(ทั๊ฟ ไลค กแรนอิท ทู คีพ เดอะ คเราด เฮฝ)
Get Up On This Just To Get Right
(เก็ท อัพ ออน ดีซ จัซท ทู เก็ท ไรท)
What You Want Is What You’re Gonna Get
(ว็อท ยู ว็อนท อีส ว็อท ยัวร์ กอนนะ เก็ท)
Backstreet’s Got The Special Effect Uh
(แบคสตีท ก็อท เดอะ ซเพฌแอ็ล เอ็ฟเฟคท อา)

If You Really Wanna See
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา ซี)
What We Can Do For You
(ว็อท วี แค็น ดู ฟอ ยู)
I’ll Send The Crazy Wildin’ Static
(แอล เซ็นด เดอะ คเรสิ วิวดิน ซแททอิค)
Sing It
(ซิง อิท)

Chorus
(โครัซ)

We’ve Got It Going On For Years 2x
(หวีบ ก็อท ดิธ โกอิ้ง ออน ฟอ เยีย 2x)

Bridge
(บริจ)
We’ve Been Waiting So Long
(หวีบ บีน เวททิง โซ ล็อง)
Just Can’t Hold It Back No More
(จัซท แค็นท โฮลด ดิท แบ็ค โน โม)
Creepin’ Up And Down Now
(คลีพปิน อัพ แอ็นด เดาน เนา)
It’s Time For Me To Let It Go 2x
(อิทซ ไทม ฟอ มี ทู เล็ท ดิธ โก 2x)

Chorus
(โครัซ)

We’ve Got It Going On
(หวีบ ก็อท ดิธ โกอิ้ง ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We’ve Got It Goin’ on คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น