เนื้อเพลง I Did It for You คำอ่านไทย Charice

Hmmm….
( ฮึม)

Hmmm….
(ฮึม)

Minutes turn to hours
(มินยูท เทิน ทู เอาร)
Hours turn to days
(เอาร เทิน ทู เด)
Knew what I had to do
(นยู ว็อท ไอ แฮ็ด ทู ดู)
Couldn’t find the words to say
(คูดซึ่น ไฟนด เดอะ เวิด ทู เซ)
Had the perfect story
(แฮ็ด เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ซโทริ)
Stories have an end
(สตอยสฺ แฮ็ฝ แอน เอ็นด)
Had to turn the page cause
(แฮ็ด ทู เทิน เดอะ เพจ คอส)
To keep you was a sin oh
(ทู คีพ ยู วอส ซา ซิน โอ)

You know I loved you with
(ยู โน ไอ ลัฝ ยู วิฑ)
[Everything that I had]
([ เอ๊วี่ติง แดท ไอ แฮ็ด ])
But what you needed I
(บัท ว็อท ยู นีด ดาย)
{Couldn’t be, held you back]
({คูดซึ่น บี , เฮ็ลด ยู แบ็ค ])
I cared enough about you
(ไอ คา อินัฟ อะเบาท ยู)
To give you the chance
(ทู กิฝ ยู เดอะ ชานซ)
To find someone who care
(ทู ไฟนด ซัมวัน ฮู แค)

I broke your heart
(ไอ บโรค ยุร ฮาท)
[I did it for you]
([ ไอ ดิด ดิท ฟอ ยู ])
Tore us apart
(โท อัซ อะพาท)
[I did it for you]
([ ไอ ดิด ดิท ฟอ ยู ])
Just walked away
(จัซท วอค อะเว)
[I did it for you] Oh
([ ไอ ดิด ดิท ฟอ ยู ] โอ)
For you
(ฟอ ยู)

You wouldn’t want my everything
(ยู วูดดึ่น ว็อนท มาย เอ๊วี่ติง)
[did it for you]
([ ดิด ดิท ฟอ ยู ])
Someone you knew that I couldn’t be
(ซัมวัน ยู นยู แดท ไอ คูดซึ่น บี)
[did it for you]
([ ดิด ดิท ฟอ ยู ])
Why don’t you ever understand me
(ฮไว ด้อนท์ ยู เอฝเออะ อันเดิซแทนด มี)
But its true, its true
(บัท อิทซ ทรู , อิทซ ทรู)
I did it for you, for you
(ไอ ดิด ดิท ฟอ ยู , ฟอ ยู)

I could say I’m sorry
(ไอ เคิด เซ แอม ซอริ)
Wouldn’t mean a thing
(วูดดึ่น มีน อะ ธิง)
Tell you what you want to hear
(เท็ล ยู ว็อท ยู ว็อนท ทู เฮีย)
Baby what you wanted wasn’t for me
(เบบิ ว็อท ยู ว็อนท วอสซึ้น ฟอ มี)
Held you by a string
(เฮ็ลด ยู ไบ อะ ซทริง)
Had to cut you loose
(แฮ็ด ทู คัท ยู ลูซ)
Cause forever something we can’t be
(คอส เฟาะเรฝเออะ ซัมติง วี แค็นท บี)

You know I loved you with
(ยู โน ไอ ลัฝ ยู วิฑ)
[Everything that I had]
([ เอ๊วี่ติง แดท ไอ แฮ็ด ])
But what you needed I
(บัท ว็อท ยู นีด ดาย)
{Couldn’t be, held you back]
({คูดซึ่น บี , เฮ็ลด ยู แบ็ค ])
I cared enough about you
(ไอ คา อินัฟ อะเบาท ยู)
To give you the chance
(ทู กิฝ ยู เดอะ ชานซ)
To find someone who care
(ทู ไฟนด ซัมวัน ฮู แค)

I broke your heart
(ไอ บโรค ยุร ฮาท)
[I did it for you]
([ ไอ ดิด ดิท ฟอ ยู ])
Tore us apart
(โท อัซ อะพาท)
[I did it for you]
([ ไอ ดิด ดิท ฟอ ยู ])
Just walked away
(จัซท วอค อะเว)
[I did it for you] Oh
([ ไอ ดิด ดิท ฟอ ยู ] โอ)
For you
(ฟอ ยู)

You wouldn’t want my everything
(ยู วูดดึ่น ว็อนท มาย เอ๊วี่ติง)
[did it for you]
([ ดิด ดิท ฟอ ยู ])
Someone you knew that I couldn’t be
(ซัมวัน ยู นยู แดท ไอ คูดซึ่น บี)
[did it for you]
([ ดิด ดิท ฟอ ยู ])
Why don’t you ever understand me
(ฮไว ด้อนท์ ยู เอฝเออะ อันเดิซแทนด มี)
But its true, its true
(บัท อิทซ ทรู , อิทซ ทรู)
I did it for you
(ไอ ดิด ดิท ฟอ ยู)

They say the ones that you love
(เด เซ ดิ วัน แดท ยู ลัฝ)
Are the ones you hurt the most
(อาร์ ดิ วัน ยู เฮิท เดอะ โมซท)
For all the pain that I’ve caused you
(ฟอ ออล เดอะ เพน แดท แอฝ แคสซฺ ยู)
Baby I’m sorry
(เบบิ แอม ซอริ)

I did it for you~
(ไอ ดิด ดิท ฟอ you~)
[I did it for you]
([ ไอ ดิด ดิท ฟอ ยู ])
Tore us apart
(โท อัซ อะพาท)
I’m so sorry babe
(แอม โซ ซอริ เบบ)
[did it for you]
([ ดิด ดิท ฟอ ยู ])
Just walked away
(จัซท วอค อะเว)
I did it for you, for you
(ไอ ดิด ดิท ฟอ ยู , ฟอ ยู)

You wouldn’t wanted my everything, everything
(ยู วูดดึ่น ว็อนท มาย เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)
[did it for you]
([ ดิด ดิท ฟอ ยู ])
Someone you knew that I couldn’t be
(ซัมวัน ยู นยู แดท ไอ คูดซึ่น บี)
[did it for you]
([ ดิด ดิท ฟอ ยู ])
Why don’t you ever understand me
(ฮไว ด้อนท์ ยู เอฝเออะ อันเดิซแทนด มี)
But its true, its true
(บัท อิทซ ทรู , อิทซ ทรู)
I did it for you, for you
(ไอ ดิด ดิท ฟอ ยู , ฟอ ยู)

Hmmm….
(ฮึม)

Hmmm….
(ฮึม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Did It for You คำอ่านไทย Charice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น