เนื้อเพลง You’re My Mate คำอ่านไทย Right Said Fred

I’ll tell you what I think
( แอล เท็ล ยู ว็อท ไอ ธิงค)
I think she’s a cow
(ไอ ธิงค ชี ซา เคา)
She’s let you down too many times now
(ชี เล็ท ยู เดาน ทู เมนอิ ไทม เนา)
Let’s go for a drink forget it for now
(เล็ท โก ฟอ รา ดริงค เฟาะเกท ดิธ ฟอ เนา)
Put it behind you I think it’s your round
(พัท ดิธ บิไฮนด ยู ไอ ธิงค อิทซ ยุร เรานด)
Coz you’re my mate and I will stand by you
(คอซ ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)
You’re my mate and I will stand by you
(ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)
And in the face of things that could hurt you
(แอ็นด อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ ธิง แดท เคิด เฮิท ยู)
You’re my mate and I will stand bye you
(ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)

Coz you’re my mate and I will stand by you
(คอซ ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)
You’re my mate and I will stand by you
(ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)
And in the face of things that could hurt you
(แอ็นด อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ ธิง แดท เคิด เฮิท ยู)
You’re my mate and I will stand bye you
(ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)

Coz you’re my mate
(คอซ ยัวร์ มาย เมท)

I’ll tell you what I think
(แอล เท็ล ยู ว็อท ไอ ธิงค)
I think he’s a pain
(ไอ ธิงค อีส ซา เพน)
He ain’t got a car but he drives you insane
(ฮี เอน ก็อท ดา คา บัท ฮี ดไรฝ ยู อินเซน)
Let’s go for a drink and sink a few
(เล็ท โก ฟอ รา ดริงค แอ็นด ซิงค กา ฟยู)
Enough about him let’s talk about you
(อินัฟ อะเบาท ฮิม เล็ท ทอค อะเบาท ยู)

Coz you’re my mate and I will stand by you
(คอซ ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)
You’re my mate and I will stand by you
(ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)

Coz you’re my mate and I will stand by you
(คอซ ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)
You’re my mate and I will stand by you
(ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)
And in the face of things that could hurt you
(แอ็นด อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ ธิง แดท เคิด เฮิท ยู)
You’re my mate and I will stand bye you
(ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)

Coz you’re my mate
(คอซ ยัวร์ มาย เมท)

All I wanna do is get drunk here with you
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เก็ท ดรังค เฮียร วิฑ ยู)
All I wanna do is get drunk here with you
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เก็ท ดรังค เฮียร วิฑ ยู)
All I wanna do is get drunk here with you
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เก็ท ดรังค เฮียร วิฑ ยู)
All I wanna do is get drunk here with you
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เก็ท ดรังค เฮียร วิฑ ยู)

Coz you’re my mate and I will stand by you
(คอซ ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)
You’re my mate and I will stand by you
(ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)
And in the face of things that could hurt you
(แอ็นด อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ ธิง แดท เคิด เฮิท ยู)
You’re my mate and I will stand bye you
(ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)

Coz you’re my mate and I will stand by you
(คอซ ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)
You’re my mate and I will stand by you
(ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)
And in the face of things that could hurt you
(แอ็นด อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ ธิง แดท เคิด เฮิท ยู)
You’re my mate and I will stand bye you
(ยัวร์ มาย เมท แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ไบ ยู)

Coz you’re my mate
(คอซ ยัวร์ มาย เมท)
Coz you’re my mate
(คอซ ยัวร์ มาย เมท)
Coz you’re my mate
(คอซ ยัวร์ มาย เมท)
Coz you’re my mate
(คอซ ยัวร์ มาย เมท)
Coz you’re my mate
(คอซ ยัวร์ มาย เมท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’re My Mate คำอ่านไทย Right Said Fred

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น