เนื้อเพลง Gravel Pit คำอ่านไทย Wu-Tang Clan feat Paulissa Morgan

[RZA]:
( [ RZA ] :)
1, 2, 1, 2, yo check this out
(วัน , ทู , วัน , ทู , โย เช็ค ดีซ เอ้า)
It’s the jump off right now
(อิทซ เดอะ จัมพ ออฟฟ ไรท เนา)
I want everybody, to put your work down
(ไอ ว็อนท เอวี่บอดี้ , ทู พัท ยุร เวิค เดาน)
Put your guns down
(พัท ยุร กัน เดาน)
And report to the pit, the gravel pit
(แอ็นด ริโพท ทู เดอะ พิท , เดอะ กแรฝเอ็ล พิท)
Leave your problems at home
(ลีฝ ยุร พรอบเล็ม แอ็ท โฮม)
Leave your children at home
(ลีฝ ยุร ชีลดเร็น แอ็ท โฮม)
We gon’ take it back underground
(วี ก็อน เทค อิท แบ็ค อันเดิกเรานด)
I be Bobby Boulders
(ไอ บี บอบบิ โบลเดอะ)
Wu-Tang Clan on yo’ mind one time
(Wu ทาง คแล็น ออน โย ไมนด วัน ไทม)
It’s the jump off, so just jump of my n*gga….
(อิทซ เดอะ จัมพ ออฟฟ , โซ จัซท จัมพ อ็อฝ มาย เอ็น *gga)

[Chous – Paulissa Morgan]:
([ เชว Paulissa มอร์แกน] :)
Check out my gravel pit
(เช็ค เอ้า มาย กแรฝเอ็ล พิท)
A mystery unraveling
(อะ มีซเทอะริ อันราฝวลิง)
Wu-Tang is the CD that I travel with
(Wu ทาง อีส เดอะ ซีดี แดท ไอ ทแรฝแอ็ล วิฑ)
Don’t go against the grain if you can’t handle it
(ด้อนท์ โก อะเกนซท เดอะ กเรน อิฟ ยู แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)

[Method Man]:
([ เมธอัด แม็น ] :)
Ha, holla cross from the land of the lost
(ฮา , ฮอลละ คร็อซ ฟร็อม เดอะ แล็นด อ็อฝ เดอะ ล็อซท)
Behold the pale horse, off course [off course]
(บิโฮลด เดอะ เพล ฮอซ , ออฟฟ โคซ [ ออฟฟ โคซ ])
Follow me, Wu-Tang gotta be
(ฟอลโล มี , Wu ทาง กอททะ บี)
The best thing since stocks in Clark Wallabees
(เดอะ เบ็ซท ธิง ซินซ ซท็อค ซิน ครัก Wallabees)
African killer bees black watch [black watch]
(แอฟริแค็น คีลเลอะ บี บแล็ค ว็อช [ บแล็ค ว็อช ])
On your radio, blowin’ out yo’ watts
(ออน ยุร เรดิโอ , โบลวิน เอ้า โย ว็อท)
From Park Hill, to house on haunted hill
(ฟร็อม พาค ฮิล , ทู เฮาซ ออน ฮอนท ฮิล)
Every time you walk by your back get a chill
(เอฝริ ไทม ยู วอค ไบ ยุร แบ็ค เก็ท ดา ชิล)
Let’s peel, who want to talk rap skills
(เล็ท พีล , ฮู ว็อนท ทู ทอค แร็พ ซคิล)
I spit like a semi-automatic to the grill
(ไอ ซพิท ไลค เก เซมอิ ออโทะแมทอิค ทู เดอะ กริลล์)
Elbow grease, and elbow room
(เอลโบ กรีซ , แอ็นด เอลโบ รุม)
Baby play me, baby fall down, go boom
(เบบิ พเล มี , เบบิ ฟอล เดาน , โก บูม)
Party people gather ’round, count down to Apocalypse [3, 2, 1…]
(พาทิ พี๊เพิ่ล แกฑเออะ เรานด , เคานท เดาน ทู อะพอคอะลิพซ [ ที , ทู , วัน ])

[U-God]:
([ ยู ก็อด ] :)
I’m the kid with the golden arms
(แอม เดอะ คิด วิฑ เดอะ โกลเด็น อาม)

[Method Man]:
([ เมธอัด แม็น ] :)
And I’m the motherf*ckin’ hot nicks [ahhh] pass the blunt
(แอ็นด แอม เดอะ motherf*ckin ฮ็อท นิค [ อาห์ ] เพซ เดอะ บลันท)
My n*gga don’t front
(มาย เอ็น *gga ด้อนท์ ฟรันท)
You had it for a minute but it seem like a month
(ยู แฮ็ด ดิท ฟอ รา มินยูท บัท ดิธ ซีม ไลค เก มันธ)
Now I’m chokin’, smokin’, hopin’
(เนา แอม โชคกิน , สโมกิน , โฮพปิน)
I don’t croakin’, from overdosin’….
(ไอ ด้อนท์ croakin , ฟร็อม overdosin)
Hey kid [walk straight as a I….]
(เฮ คิด [ วอค ซทเรท แอ็ส ซา ไอ ])
Wu and Meth got you open [open], let’s ride
(Wu แอ็นด เมตสฺ ก็อท ยู โอเพ็น [ โอเพ็น ] , เล็ท ไรด)
Can’t stand n*ggas that floss too much
(แค็นท ซแท็นด เอ็น *ggas แดท ฟล็อซ ทู มัช)
Can’t stand Bentleys they cost too much
(แค็นท ซแท็นด เบนลี่ เด ค็อซท ทู มัช)
Kid wanna get up then kid get touched
(คิด วอนนา เก็ท อัพ เด็น คิด เก็ท ทั๊ช)
Kid wanna stick up then kid get stuck
(คิด วอนนา ซทิค อัพ เด็น คิด เก็ท ซทัค)
I’m the one that called you bluff
(แอม ดิ วัน แดท คอล ยู บลัฟ)
When your boy tried to act tough…
(ฮเว็น ยุร บอย ทไร ทู แอ็คท ทั๊ฟ)
Remember what Old Dirty said, ” I’ll f*ck yo’ ass up ”
(ริเมมเบอะ ว็อท โอลด เดอทิ เซ็ด , ” แอล เอฟ *ck โย อาซ อัพ “)
Now listen
(เนา ลิ๊สซึ่น)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Method Man]:
([ เมธอัด แม็น ] :)
Back, back and forth and forth
(แบ็ค , แบ็ค แอ็นด โฟธ แอ็นด โฟธ)
Back, back and forth and forth
(แบ็ค , แบ็ค แอ็นด โฟธ แอ็นด โฟธ)
Back, back and forth and forth
(แบ็ค , แบ็ค แอ็นด โฟธ แอ็นด โฟธ)
As we go…
(แอ็ส วี โก)
Back, back and forth and forth
(แบ็ค , แบ็ค แอ็นด โฟธ แอ็นด โฟธ)
Back, back and forth and forth
(แบ็ค , แบ็ค แอ็นด โฟธ แอ็นด โฟธ)
Back, back and forth and forth
(แบ็ค , แบ็ค แอ็นด โฟธ แอ็นด โฟธ)
As we go…
(แอ็ส วี โก)

[Ghostface Killa]:
([ Ghostface คิวลา ] :)
E with the English, extinguish styles extremist
(อี วิฑ ดิ อีงกลิฌ , เอ็คซทีงกวิฌ ซไทล เอ็คซทรีมอิซท)
Bald head beamers run wild
(บอลด เฮ็ด บีเมอร์ รัน ไวลด)
It’s the kid with the gold cup
(อิทซ เดอะ คิด วิฑ เดอะ โกลด คัพ)
Stepped out like what
(สตอปชฺ เอ้า ไลค ว็อท)
What’s poppin’, and ya’ll n*ggas dobo
(ว็อท พอพปิน , แอ็นด ยอล เอ็น *ggas dobo)
Blastin’ shae shae, chocolate shorty
(แบลซจิน shae shae , ชอคโอะลิท ชอร์ทดิง)
Rick color mocks, rock those all day
(ริค คัลเออะ ม็อค , ร็อค โฑส ออล เด)
1960 sh*t I’m Goldie
(1960 ฌะ *ที แอม Goldie)
That’s right motherf*cker, don’t hold me
(แด๊ท ไรท motherf*cker , ด้อนท์ โฮลด มี)
The world’s greatest, Las Vegas, paid as rock
(เดอะ เวิลด เกสเดด , ลาส ฝีกะ , เพลด แอ็ส ร็อค)
Skin painted on my face look ageless
(ซคิน เพนท ออน มาย เฟซ ลุค เอจเล็ซ)
Perfect combos, Ghost bang out condos
(เพ๊อร์เฟ็คท คอมโบ , โกซท แบ็ง เอ้า คอนโด)
Jeff from Hamo, ex three bangos
(เจฟ ฟร็อม Hamo , เอ็คซ ธรี bangos)
Bancos, stank hos in plain clothes
(Bancos , ซแท็งค โฮซ ซิน พเลน คโลฑ)
Change those, bang those, same old, same old
(เชนจ โฑส , แบ็ง โฑส , เซม โอลด , เซม โอลด)

[Raekwon]:
([ Raekwon ] :)
Yeah ya’ll, straight up this the jump off right here
(เย่ ยอล , ซทเรท อัพ ดีซ เดอะ จัมพ ออฟฟ ไรท เฮียร)
The gravel pit, word up represent, rock the boulders
(เดอะ กแรฝเอ็ล พิท , เวิด อัพ เรพริเสนท , ร็อค เดอะ โบลเดอะ)
All my rich gangsta style killers, ya’ll know what time it is
(ออล มาย ริช แก๊งซดา ซไทล คีลเลอะ , ยอล โน ว็อท ไทม อิท อีส)
Shorty do your thing, get up on that sh*t right now, boo
(ชอร์ทดิง ดู ยุร ธิง , เก็ท อัพ ออน แดท ฌะ *ที ไรท เนา , บู)
Do you, that’s what I’m talkin’ ’bout
(ดู ยู , แด๊ท ว็อท แอม ทอคกิ่น เบาท)

[U-God]:
([ ยู ก็อด ] :)
Yo, step to my groove, move like this
(โย , ซเท็พ ทู มาย กรูฝ , มูฝ ไลค ดีซ)
When we shoot the gift of course it’s ruthless
(ฮเว็น วี ฌูท เดอะ กิฟท อ็อฝ โคซ อิทซ รูธเล็ซ)
Grab the mic with no excuses
(กแร็บ เดอะ ไมคะ วิฑ โน เอ็คซคยูซ)
In a sec, grab the tecs and loot this
(อิน อะ เซค, กแร็บ เดอะ tecs แซน ลูท ดีซ)
Executin’, shakin’ all sets, and I’m breakin’ all hecks
(Executin , เชคกินออล เซ็ท , แอ็นด แอม เบรกกิ้น ออล แฮค)
I’m takin’ all bets, move all best, who want the dram’ next
(แอม ทอคกิ่น ออล เบ็ท , มูฝ ออล เบ็ซท , ฮู ว็อนท เดอะ ดแร็ม เน็คซท)
You all stank, we got the bigger bank
(ยู ออล ซแท็งค , วี ก็อท เดอะ บี๊กเกอร์ แบ็งค)
Bigger shank to fill your tank
(บี๊กเกอร์ แฌ็งค ทู ฟิล ยุร แท็งค)
Still the same kill you for real, while you crank
(ซทิล เดอะ เซม คิล ยู ฟอ ริแอ็ล , ฮไวล ยู คแร็งค)
Slide, do or die, fry to bake
(ซไลด , ดู ออ ได , ฟไร ทู เบค)
Admire the greats, on fire with a heart of hate
(แอ็ดไมร เดอะ กเรท , ออน ไฟร วิฑ อะ ฮาท อ็อฝ เฮท)
Bitter shark, every part I take, heavy darts that quake
(บีทเทอะ ฌาค , เอฝริ พาท ไอ เทค , เฮฝอิ ดาท แดท คเวค)
It’s okay, all fakes, get caught by the dropkicks
(อิทซ โอเค , ออล เฟค , เก็ท คอท ไบ เดอะ dropkicks)
You know the thrill, yes it’s Park Hill
(ยู โน เดอะ ธริล , เย็ซ อิทซ พาค ฮิล)
Yo we hit ’em with the hot grits….
(โย วี ฮิท เอ็ม วิฑ เดอะ ฮ็อท กริท)
On the go, check the flow, sayin’ Wu don’t rock sh*t…
(ออน เดอะ โก , เช็ค เดอะ ฟโล , เซย์อิน Wu ด้อนท์ ร็อค ฌะ *ที)
Stop quick, hold the gossip, stop sweatin’ my pockets
(ซท็อพ ควิค , โฮลด เดอะ กอซซิบ , ซท็อพ สเวเดน มาย พอคเค็ท)
I hear the hot sh*t
(ไอ เฮีย เดอะ ฮ็อท ฌะ *ที)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Paulissa Morgan]:
([ Paulissa มอร์แกน] :)
You don’t have to move a mountain
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู มูฝ อะ เมานทิน)
Just give the strength to climb
(จัซท กิฝ เดอะ ซทเร็งธ ทู คไลม)
Oh Lord, don’t take away my sun tonight
(โอ ลอด , ด้อนท์ เทค อะเว มาย ซัน ทุไนท)
And leave me the other side
(แอ็นด ลีฝ มี ดิ อัฑเออะ ไซด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gravel Pit คำอ่านไทย Wu-Tang Clan feat Paulissa Morgan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น