เนื้อเพลง Rain King คำอ่านไทย Counting Crows

When I think of heaven
( ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ เฮฝเอ็น)
Deliver me in a black-winged bird
(ดิลีฝเออะ มี อิน อะ บแล็ค วิง เบิด)
I think of flying down into a sea of pens and feathers
(ไอ ธิงค อ็อฝ ฟไลอิง เดาน อีนทุ อะ ซี อ็อฝ เพ็น แซน เฟฑเออะ)
And all other instruments of faith and sex and God
(แอ็นด ออล อัฑเออะ อีนสทรุเม็นท อ็อฝ เฟธ แอ็นด เซ็คซ แอ็นด ก็อด)
In the belly of a black-winged bird.
(อิน เดอะ เบลลิ อ็อฝ อะ บแล็ค วิง เบิด)
Don’t try to feed me
(ด้อนท์ ทไร ทู ฟี มี)
I’ve been here before
(แอฝ บีน เฮียร บิโฟ)
And I deserve a little more
(แอ็นด ดาย ดิเสิฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)
[chorus]
([ โครัซ ])
I belong in the service of the Queen
(ไอ บิลอง อิน เดอะ เซอฝิซ อ็อฝ เดอะ ควีน)
I belong anywhere but in between
(ไอ บิลอง เอนอิฮแว บัท อิน บีทวิน)
She’s been crying and I’ve been thinking
(ชี บีน คไรอิง แอ็นด แอฝ บีน ติ้งกิง)
And I am the Rain King
(แอ็นด ดาย แอ็ม เดอะ เรน คิง)
[verse]
([ เฝิซ ])
And I said mama, mama, mama, why am I so alone
(แอ็นด ดาย เซ็ด มามะ , มามะ , มามะ , ฮไว แอ็ม ไอ โซ อะโลน)
I can’t go outside
(ไอ แค็นท โก เอาทไซด)
I’m scared I might not make it home
(แอม ซคา ดาย ไมท น็อท เมค อิท โฮม)
I’m alive, I’m alive
(แอม อะไลฝ , แอม อะไลฝ)
But I’m sinking in
(บัท แอม ซีงคิง อิน)
If there’s anyone at home at your place, darling
(อิฟ แดร์ เอนอิวัน แอ็ท โฮม แอ็ท ยุร พเลซ , ดาลิง)
Why don’t you invite me in?
(ฮไว ด้อนท์ ยู อินไฝท มี อิน)
Don’t try to bleed me
(ด้อนท์ ทไร ทู บลีด มี)
I’ve been there before
(แอฝ บีน แดร์ บิโฟ)
And I deserve a little more
(แอ็นด ดาย ดิเสิฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)
[chorus]
([ โครัซ ])
I belong in the service of the Queen
(ไอ บิลอง อิน เดอะ เซอฝิซ อ็อฝ เดอะ ควีน)
I belong anywhere but in between
(ไอ บิลอง เอนอิฮแว บัท อิน บีทวิน)
She’s been lying and I’ve been sinking
(ชี บีน ลายยิง แอ็นด แอฝ บีน ซีงคิง)
And I am the Rain King
(แอ็นด ดาย แอ็ม เดอะ เรน คิง)
[bridge]
([ บริจ ])
Hey, I only want the same as anyone
(เฮ , ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท เดอะ เซม แอ็ส เอนอิวัน)
Henderson is waiting for the sun
(Henderson อีส เวททิง ฟอ เดอะ ซัน)
Oh, it seems night endlessly begins and ends
(โอ , อิท ซีม ไนท เอนเล็ซลิ บีกีน แซน เอ็นด)
After all the dreaming I come home again
(อาฟเทอะ ออล เดอะ ดรีมมิง ไอ คัม โฮม อะเกน)
[verse]
([ เฝิซ ])
When I think of heaven
(ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ เฮฝเอ็น)
Deliver me in a black-winged bird
(ดิลีฝเออะ มี อิน อะ บแล็ค วิง เบิด)
I think of dying
(ไอ ธิงค อ็อฝ ไดอิง)
Lay me down in a field of flame and heather
(เล มี เดาน อิน อะ ฟีลด อ็อฝ ฟเลม แอ็นด เฮฑเออะ)
Render up my body into the burning heart of God
(เรนเดอะ อัพ มาย บอดอิ อีนทุ เดอะ เบรินนิง ฮาท อ็อฝ ก็อด)
In the belly of a black-winged bird
(อิน เดอะ เบลลิ อ็อฝ อะ บแล็ค วิง เบิด)
Don’t try to bleed me
(ด้อนท์ ทไร ทู บลีด มี)
I’ve been here before
(แอฝ บีน เฮียร บิโฟ)
And I deserve a little more
(แอ็นด ดาย ดิเสิฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)
[chorus]
([ โครัซ ])
I belong in the service of the queen
(ไอ บิลอง อิน เดอะ เซอฝิซ อ็อฝ เดอะ ควีน)
I belong anywhere but in between
(ไอ บิลอง เอนอิฮแว บัท อิน บีทวิน)
She’s been dying and I’ve been drinking
(ชี บีน ไดอิง แอ็นด แอฝ บีน ดริงคิง)
And I am the Rain King
(แอ็นด ดาย แอ็ม เดอะ เรน คิง )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rain King คำอ่านไทย Counting Crows

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น