เนื้อเพลง Having A Bad Day คำอ่านไทย Blue Flannel

I hate drunk people and I hate sover people and I hate all the people today. And I hate short people and I hate tall people and I hate all the people today.
( ไอ เฮท ดรังค พี๊เพิ่ล แอ็นด ดาย เฮท sover พี๊เพิ่ล แอ็นด ดาย เฮท ออล เดอะ พี๊เพิ่ล ทุเด แอ็นด ดาย เฮท ฌอท พี๊เพิ่ล แอ็นด ดาย เฮท ทอล พี๊เพิ่ล แอ็นด ดาย เฮท ออล เดอะ พี๊เพิ่ล ทุเด)

Chourus 2x:
(Chourus 2x :)
Cuz I’m Havin a bad day. Havin’ a bad day. Get out of my way. Cuz’ I’m havin a bad day.
(คัซ แอม เฮฝวิน อะ แบ็ด เด เฮฝวิน อะ แบ็ด เด เก็ท เอ้า อ็อฝ มาย เว คัซ แอม เฮฝวิน อะ แบ็ด เด)

I hate porny people and hate corny people and I hate all the people today. I hate dumb people and I hate smart people and I hate all the people today. I hate my boss. And barbaque sauce. I just toss ’em all away.
(ไอ เฮท porny พี๊เพิ่ล แอ็นด เฮท คอนิ พี๊เพิ่ล แอ็นด ดาย เฮท ออล เดอะ พี๊เพิ่ล ทุเด ไอ เฮท ดัม พี๊เพิ่ล แอ็นด ดาย เฮท ซมาท พี๊เพิ่ล แอ็นด ดาย เฮท ออล เดอะ พี๊เพิ่ล ทุเด ไอ เฮท มาย บอส แซน barbaque ซอซ ไอ จัซท ท็อซ เอ็ม ออล อะเว)

Chourus 2x
(Chourus 2x)

I hate chody and Chase. The are monstes! I put them away. I close my eyes and dream of tomorrow. I wanna be alone! wanna b alone!
(ไอ เฮท chody แอ็นด เชซ ดิ อาร์ monstes ! ไอ พัท เฑ็ม อะเว ไอ คโลส มาย ไอ แซน ดรีม อ็อฝ ทุมอโร ไอ วอนนา บี อะโลน ! วอนนา บี อะโลน !)

Cuz I’m havin a bad day.havin a bad day. Get out of my way. cuz im havin a bad day.
(คัซ แอม เฮฝวิน อะ แบ็ด เด เฮฝวิน อะ แบ็ด เด เก็ท เอ้า อ็อฝ มาย เว คัซ แอม เฮฝวิน อะ แบ็ด เด)

Chourus 1x
(Chourus 1x)

Cuz im havin a bad day. havin a bad day. get out of my way. Yeah get out of my way.
(คัซ แอม เฮฝวิน อะ แบ็ด เด เฮฝวิน อะ แบ็ด เด เก็ท เอ้า อ็อฝ มาย เว เย่ เก็ท เอ้า อ็อฝ มาย เว)

Chourus 1x
(Chourus 1x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Having A Bad Day คำอ่านไทย Blue Flannel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น