เนื้อเพลง Forever คำอ่านไทย Chris Brown

1, 2, 3, 4.
( วัน , ทู , ที , โฟว)

Hey Hey Oh…
(เฮ เฮ โอ)
Hey Hey Oh…
(เฮ เฮ โอ)

It’s you and me moving
(อิทซ ยู แอ็นด มี มูฝอิง)
At the speed of light into eternity yer,
(แอ็ท เดอะ ซพีด อ็อฝ ไลท อีนทุ อิเทอนิทิ yer ,)
Tonight is the night to join me in the middle of ecstasy.
(ทุไนท อีส เดอะ ไนท ทู จอยน มี อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เอคซทะซิ)
Feel the melody in the rhythm of the music around you, around you
(ฟีล เดอะ เมลโอะดิ อิน เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ มยูสิค อะเรานด ยู , อะเรานด ยู)
I’m gonna take you there, I’m gonna take you there
(แอม กอนนะ เทค ยู แดร์ , แอม กอนนะ เทค ยู แดร์)
So don’t be scared
(โซ ด้อนท์ บี ซคา)
I’m right here baby
(แอม ไรท เฮียร เบบิ)
We can go anywhere, go anywhere
(วี แค็น โก เอนอิฮแว , โก เอนอิฮแว)
But first it’s your chance,
(บัท เฟิซท อิทซ ยุร ชานซ ,)
Take my hand come with me
(เทค มาย แฮ็นด คัม วิฑ มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
It’s like I’ve waited my whole life for this one night
(อิทซ ไลค แอฝ เวท มาย โฮล ไลฟ ฟอ ดีซ วัน ไนท)
It’s gonna be me you and the dance floor
(อิทซ กอนนะ บี มี ยู แอ็นด เดอะ ดานซ ฟโล)
cause we’ve only got one night
(คอส หวีบ โอ๊นลี่ ก็อท วัน ไนท)
Double your pleasure
(ดั๊บเบิ้ล ยุร พเลฉเออะ)
Double your fun and dance
(ดั๊บเบิ้ล ยุร ฟัน แอ็นด ดานซ)
Forever [ever, ever]
(เฟาะเรฝเออะ [ เอฝเออะ , เอฝเออะ ])
Forever [ever, ever]
(เฟาะเรฝเออะ [ เอฝเออะ , เอฝเออะ ])
Forever [ever, ever]
(เฟาะเรฝเออะ [ เอฝเออะ , เอฝเออะ ])
Forever girl forever
(เฟาะเรฝเออะ เกิล เฟาะเรฝเออะ)
Forever [ever, ever]
(เฟาะเรฝเออะ [ เอฝเออะ , เอฝเออะ ])
Forever [ever, ever]
(เฟาะเรฝเออะ [ เอฝเออะ , เอฝเออะ ])
Forever [ever, ever]
(เฟาะเรฝเออะ [ เอฝเออะ , เอฝเออะ ])
Forever on the dance floor
(เฟาะเรฝเออะ ออน เดอะ ดานซ ฟโล)

Feels like we’re on another level
(ฟีล ไลค เวีย ออน แอะนัธเออะ เลฟเอ็ล)
Feels like our loves intertwined,
(ฟีล ไลค เอ๊า ลัฝ อินเทอร์ทวาน ,)
We can be two rebels breaking the rules
(วี แค็น บี ทู เรบเอ็ล บเรคคิง เดอะ รูล)
me and you, you and I
(มี แอ็นด ยู , ยู แอ็นด ดาย)
All you got to do is watch me
(ออล ยู ก็อท ทู ดู อีส ว็อช มี)
Look what I can do with my feet
(ลุค ว็อท ไอ แค็น ดู วิฑ มาย ฟีท)
Baby feel the beat inside,
(เบบิ ฟีล เดอะ บีท อีนไซด ,)
I’m driving you can take the front seat
(แอม ดรายวิง ยู แค็น เทค เดอะ ฟรันท ซีท)
Just need you to trust me
(จัซท นีด ยู ทู ทรัซท มี)
Oh ah oh
(โอ อา โอ)
It’s like!
(อิทซ ไลค !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

It’s a long way down,
(อิทซ ซา ล็อง เว เดาน ,)
We’re so high off the ground,
(เวีย โซ ไฮ ออฟฟ เดอะ กเรานด ,)
Sending for an angel to bring me your heart
(เซนดิ้ง ฟอ แอน เอนเจล ทู บริง มี ยุร ฮาท)
Girl, where did you come from?
(เกิล , ฮแว ดิด ยู คัม ฟร็อม)
Got me so undone,
(ก็อท มี โซ อันดัน ,)
Gazing in your eyes got me singing what a beautiful lady
(เกซซิง อิน ยุร ไอ ก็อท มี ซิงกิง ว็อท ดา บยูทิฟุล เลดิ)
No ” if ” s, ” and ” s or ” maybe ” s
(โน ” อิฟ ” เอส , ” แอ็นด ” เอส ออ ” เมบี ” เอส)
I’m releasing my heart and it’s feeling amazing
(แอม releasings มาย ฮาท แอ็นด อิทซ ฟีลอิง อะเมสอิง)
There’s no one else that matters
(แดร์ โน วัน เอ็ลซ แดท แมทเทอะ)
you love me and I won’t let you fall girl
(ยู ลัฝ มี แอ็นด ดาย ว็อนท เล็ท ยู ฟอล เกิล)
Let you fall girl oh
(เล็ท ยู ฟอล เกิล โอ)
Ah ah ye yer
(อา อา ยี yer)
I won’t let you fall, let you fall
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู ฟอล , เล็ท ยู ฟอล)
Let you fall oh oh
(เล็ท ยู ฟอล โอ โอ)
Yer yer
(Yer yer)
Yer yer
(Yer yer)
It’s Like!
(อิทซ ไลค !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Oh ah ah ah ah ah
(โอ อา อา อา อา อา)
Yer
(Yer)
Forever [ever, ever, ever]
(เฟาะเรฝเออะ [ เอฝเออะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ ])
Forever ever ah.
(เฟาะเรฝเออะ เอฝเออะ อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever คำอ่านไทย Chris Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น