เนื้อเพลง Beggin’ คำอ่านไทย The Saturdays

Oooooh
( อูฮู)
Put your loving hand out, baby
(พัท ยุร ลัฝอิง แฮ็นด เอ้า , เบบิ)
I’m beggin
(แอม เบคกิน)

Beggin, beggin you
(เบคกิน, เบคกินยู)
Put your loving hand out, baby
(พัท ยุร ลัฝอิง แฮ็นด เอ้า , เบบิ)
Beggin, beggin you
(เบคกิน, เบคกินยู)
Put your loving hand out, darlin’
(พัท ยุร ลัฝอิง แฮ็นด เอ้า , ดาร์ลิน)

Ridin high, when you were king
(ริดอิน ไฮ , ฮเว็น ยู เวอ คิง)
Played it hard and fast, cause you had everything
(พเล ดิท ฮาด แอ็นด ฟัซท , คอส ยู แฮ็ด เอ๊วี่ติง)
Walked away, won me then
(วอค อะเว , ว็อน มี เด็น)
But easy come and easy go
(บัท อีสอิ คัม แอ็นด อีสอิ โก)
And it would end
(แอ็นด ดิท เวิด เอ็นด)

Beggin, beggin you
(เบคกิน, เบคกินยู)
Put your loving hand out, baby
(พัท ยุร ลัฝอิง แฮ็นด เอ้า , เบบิ)
Beggin, beggin you
(เบคกิน, เบคกินยู)
Put your loving hand out, darlin’
(พัท ยุร ลัฝอิง แฮ็นด เอ้า , ดาร์ลิน)

I need you to understand
(ไอ นีด ยู ทู อันเดิซแทนด)
You don’t have to try
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ทไร)
To be a man
(ทู บี อะ แม็น)
The kind of man I want in the end
(เดอะ ไคนด อ็อฝ แม็น นาย ว็อนท อิน ดิ เอ็นด)
Only then can we begin to live again
(โอ๊นลี่ เด็น แค็น วี บีกีน ทู ไลฝ อะเกน)

An empty shell
(แอน เอมทิ เฌ็ล)
I used to be
(ไอ ยูซ ทู บี)
Shadow of my life
(แฌดโอ อ็อฝ มาย ไลฟ)
Was hangin over me
(วอส แฮนจิ้นโอเฝอะ มี)
A broken girl
(อะ บโรเค็น เกิล)
Without a now
(วิเฑาท ดา เนา)
Wont even stand the devils dance
(ว็อนท อีเฝ็น ซแท็นด เดอะ เด๊ฝิ้ล ดานซ)
To win my soul
(ทู วิน มาย โซล)

Beggin, beggin you
(เบคกิน, เบคกินยู)
Put your loving hand out, baby
(พัท ยุร ลัฝอิง แฮ็นด เอ้า , เบบิ)
Beggin, beggin you
(เบคกิน, เบคกินยู)
Put your loving hand out, darlin
(พัท ยุร ลัฝอิง แฮ็นด เอ้า , ดาร์ลิน)

I’m fighting hard
(แอม ไฟท์ดิง ฮาด)
To hold my own
(ทู โฮลด มาย โอน)
No, I just cant make it
(โน , ไอ จัซท แค็นท เมค อิท)
All alone
(ออล อะโลน)
I’m holdin on
(แอม โฮดดิน ออน)
I can’t fall back
(ไอ แค็นท ฟอล แบ็ค)
Now that big brass ring
(เนา แดท บิก บราซ ริง)
Is a shade of black
(อีส ซา เฌด อ็อฝ บแล็ค)

I’m beggin, I’m beggin, I’m beggin
(แอม เบคกิน, แอม เบคกิน, แอม เบคกิน)
[Put your loving hand out, baby]
([ พัท ยุร ลัฝอิง แฮ็นด เอ้า , เบบิ ])
I’m beggin, I’m beggin, I’m beggin
(แอม เบคกิน, แอม เบคกิน, แอม เบคกิน)
[Put your loving hand out, darlin]
([ พัท ยุร ลัฝอิง แฮ็นด เอ้า , ดาร์ลิน ])

Beggin, beggin you
(เบคกิน, เบคกินยู)
Put your loving hand out, baby
(พัท ยุร ลัฝอิง แฮ็นด เอ้า , เบบิ)
Beggin, beggin you
(เบคกิน, เบคกินยู)
Put your loving hand out, darlin
(พัท ยุร ลัฝอิง แฮ็นด เอ้า , ดาร์ลิน)

Beggin, beggin you
(เบคกิน, เบคกินยู)
Put your loving hand out, baby
(พัท ยุร ลัฝอิง แฮ็นด เอ้า , เบบิ)
Beggin, beggin you
(เบคกิน, เบคกินยู)
Put your loving hand out, baby
(พัท ยุร ลัฝอิง แฮ็นด เอ้า , เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beggin’ คำอ่านไทย The Saturdays

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น