เนื้อเพลง Mean As Hell คำอ่านไทย Johnny Cash

The devil in hell we’re told was chained a thousand years he there remained
( เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน เฮ็ล เวีย โทลด วอส เชน อะ เธาแส็น เยีย ฮี แดร์ ริเมน)
He neither complain nor did he groan but was determined to start a hell of his own
(ฮี นีเฑอะไนเฑอะ ค็อมพเลน นอ ดิด ฮี กโรน บัท วอส ดิเทอมิน ทู ซทาท ดา เฮ็ล อ็อฝ ฮิส โอน)
Where he could torment the souls of men without being chained in a prison pen
(ฮแว ฮี เคิด ทอเม็นท เดอะ โซล อ็อฝ เม็น วิเฑาท บีอิง เชน อิน อะ พริ๊ซั่น เพ็น)
So he asked the Lord if he had on hand anything left when he made this land
(โซ ฮี อาซค เดอะ ลอด อิฟ ฮี แฮ็ด ออน แฮ็นด เอนอิธิง เล็ฟท ฮเว็น ฮี เมด ดีซ แล็นด)
The Lord said yes there’s a plenty of hand but if I left it down by the Rio Grande
(เดอะ ลอด เซ็ด เย็ซ แดร์ ซา พเลนทิ อ็อฝ แฮ็นด บัท อิฟ ฟาย เล็ฟท ดิธ เดาน ไบ เดอะ Rio Grande)
The fact is ol’ boy the stuff is so poor
(เดอะ แฟ็คท อีส ol บอย เดอะ ซทัฟ อีส โซ พูร)
I don’t think you could use it as the hell anymore
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู เคิด ยูซ อิท แอ็ส เดอะ เฮ็ล แอนนี่มอ)
But the devil went down to look at the truck
(บัท เดอะ เด๊ฝิ้ล เว็นท เดาน ทู ลุค แกท เดอะ ทรัค)
And said if he took it as a gift he was stuck
(แอ็นด เซ็ด อิฟ ฮี ทุค อิท แอ็ส ซา กิฟท ฮี วอส ซทัค)
For after lookin’ that over carefully and well he said this place is too dry for hell
(ฟอ อาฟเทอะ ลุคกิน แดท โอเฝอะ แคฟุลิ แอ็นด เว็ล ฮี เซ็ด ดีซ พเลซ อีส ทู ดไร ฟอ เฮ็ล)
But in order to get it off his hand the Lord promised the devil to water the land
(บัท อิน ออเดอะ ทู เก็ท ดิธ ออฟฟ ฮิส แฮ็นด เดอะ ลอด พรอมอิซ เดอะ เด๊ฝิ้ล ทู วอเทอะ เดอะ แล็นด)
So trade was closed and deed was given and the Lord went back to his home in heaven
(โซ เทรด วอส คโลส แอ็นด ดี วอส กีฝเอ็น แอ็นด เดอะ ลอด เว็นท แบ็ค ทู ฮิส โฮม อิน เฮฝเอ็น)
And the devil said now I got all what’s needed to make it good hell and he succeeded
(แอ็นด เดอะ เด๊ฝิ้ล เซ็ด เนา ไอ ก็อท ดอร์ ว็อท นีด ทู เมค อิท เกิด เฮ็ล แอ็นด ฮี ซัคซีด)
He began by putting thorns all over the trees
(ฮี บิแกน ไบ พูทดิง ธอน ซอร์ โอเฝอะ เดอะ ทรี)
He mixed up the sand with millions of fleas
(ฮี มิคซ อัพ เดอะ แซ็นด วิฑ มีลยัน อ็อฝ ฟลี)
He scattered tarantulas along the road put thorns on cactus and horns on toad
(ฮี ซแคทเทอะ ทะแรนชิวละ อะลอง เดอะ โรด พัท ธอน ออน แคคทัซ แซน ฮอน ออน โทด)
Lengthened the horns of the Texas steer put an addition to the rabbits ear
(เลงเธ็น เดอะ ฮอน อ็อฝ เดอะ เทกซัส ซเทีย พัท แอน แอ็ดดีฌอัน ทู เดอะ แรบบิท เอีย)
Put a little devil in the bronco steed and poisoned the feet of the centipede
(พัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เด๊ฝิ้ล อิน เดอะ บรองโค ซทีด แอ็นด พ๊อยซั่น เดอะ ฟีท อ็อฝ เดอะ เซนทิพีด)
The rattlesnake bites you the scorpion stings
(เดอะ แรดเดวสเนค ไบท ยู เดอะ ซคอเพียน ซทิง)
The mosquito delights you with his buzzing wings
(เดอะ มัซคีโท ดิไลท ยู วิฑ ฮิส บัซซิง วิง)
The sunburst are there and so the ants
(เดอะ sunburst อาร์ แดร์ แอ็นด โซ ดิ แอ็นท)
And if you sit down you’ll need have soles on your pants
(แอ็นด อิฟ ยู ซิท เดาน โยว นีด แฮ็ฝ โซล ออน ยุร แพ็นท)
The wild boar rooms on a black chaparral it’s a hell of a place that he has for hell
(เดอะ ไวลด โบ รุม ออน อะ บแล็ค chaparral อิทซ ซา เฮ็ล อ็อฝ อะ พเลซ แดท ฮี แฮ็ส ฟอ เฮ็ล)
The heat in the summers are hundred and ten too hot for the devil too hot for men
(เดอะ ฮีท อิน เดอะ ซัมเมอะ แซร์ ฮันดเร็ด แอ็นด เท็น ทู ฮ็อท ฟอ เดอะ เด๊ฝิ้ล ทู ฮ็อท ฟอ เม็น)
The red pepper grows upon the banks of the brook
(เดอะ เร็ด เพพเพอะ กโร อุพอน เดอะ แบ็งค อ็อฝ เดอะ บรุค)
The Mexican use it in all that he cook
(เดอะ เมคซิแค็น ยูซ อิท อิน ออล แดท ฮี คุ๊ค)
Just dine it with one of ’em and you’re bound to shout
(จัซท ไดน อิท วิฑ วัน อ็อฝ เอ็ม แอ็นด ยัวร์ เบานด ทู เฌาท)
I’ve hell on the inside as well as it out
(แอฝ เฮ็ล ออน ดิ อีนไซด แอ็ส เว็ล แอ็ส ซิท เอ้า)
My hands are calloused July to July I use a Big Dipper to navigate by
(มาย แฮ็นด แซร์ แคลลัซ จูไล ทู จูไล ไอ ยูซ อะ บิก ดีพเพอะ ทู แนฝอิเกท ไบ)
Fight off the wolves to drink from my well so I have to be mean as hell
(ไฟท ออฟฟ เดอะ วูลฝส ทู ดริงค ฟร็อม มาย เว็ล โซ ไอ แฮ็ฝ ทู บี มีน แอ็ส เฮ็ล)
A sheep herder came and put up the fence
(อะ ฌีพ herder เคม แอ็นด พัท อัพ เดอะ เฟ็นซ)
I saw him one day but I ain’t seen him since
(ไอ ซอ ฮิม วัน เด บัท ไอ เอน ซีน ฮิม ซินซ)
But if you’re needin’ mutton we’ve got mutton to sell
(บัท อิฟ ยัวร์ นีดิน mutton หวีบ ก็อท mutton ทู เซ็ล)
We’re cowpunchers and we’re mean as hell
(เวีย cowpunchers แซน เวีย มีน แอ็ส เฮ็ล)
Neither me nor my pony’s got a pedigree but he takes me where I’m wantin’ to be
(นีเฑอะไนเฑอะ มี นอ มาย โพนิ ก็อท ดา เพดอิกรี บัท ฮี เทค มี ฮแว แอม วอนทิน ทู บี)
I’ll ride him to death and when he is fell I’ll get me another one mean as hell
(แอล ไรด ฮิม ทู เด็ธ แอ็นด ฮเว็น ฮี อีส เฟ็ล แอล เก็ท มี แอะนัธเออะ วัน มีน แอ็ส เฮ็ล)
I shot me a calf and I cut off her head
(ไอ ฌ็อท มี อะ คาฟ แอ็นด ดาย คัท ออฟฟ เฮอ เฮ็ด)
Cause the boys in the bunkhouse are waitin’ to be fed
(คอส เดอะ บอย ซิน เดอะ bunkhouse อาร์ เว๊ทดิน ทู บี เฟ็ด)
They rise in chime with the five thirty bell
(เด ไรส อิน ไชม วิฑ เดอะ ไฟฝ เธอทิ เบลล์)
And the best one of any of ’em is mean as hell
(แอ็นด เดอะ เบ็ซท วัน อ็อฝ เอนอิ อ็อฝ เอ็ม อีส มีน แอ็ส เฮ็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mean As Hell คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น