เนื้อเพลง Your Betrayal คำอ่านไทย Bullet For My Valentine

[Am I going insane?]
([ แอ็ม ไอ โกอิ้ง อินเซน ])
My blood is boiling
(มาย บลัด อีส บอลยลิง)
Inside of my veins
(อีนไซด อ็อฝ มาย เฝน)

[An evil feeling attacks]
([ แอน อี๊วิ้ว ฟีลอิง แอ็ทแทค ])
My body is shaking
(มาย บอดอิ อีส เชคกิ้ง)
There’s no turning back
(แดร์ โน เทินนิง แบ็ค)

So take your eyes off the trigger
(โซ เทค ยุร ไอ ออฟฟ เดอะ ทรีกเกอะ)
I’m not to blame if your world turns to black
(แอม น็อท ทู บเลม อิฟ ยุร เวิลด เทิน ทู บแล็ค)
As your eyes start to blister
(แอ็ส ยุร ไอ ซทาท ทู บลีซเทอะ)
There’s just no hope for a final embrace
(แดร์ จัซท โน โฮพ ฟอ รา ไฟแน็ล เอ็มบเรซ)

So here we are
(โซ เฮียร วี อาร์)
I’m in your head
(แอม อิน ยุร เฮ็ด)
I’m in your heart!
(แอม อิน ยุร ฮาท !)

You
(ยู)
Were told
(เวอ โทลด)
To Run away
(ทู รัน อะเว)

Soak
(โซค)
The Place
(เดอะ พเลซ)
And light the flame
(แอ็นด ไลท เดอะ ฟเลม)

Pay the price
(เพ เดอะ พไรซ)
For your betrayal
(ฟอ ยุร บิทเรแอ็ล)
Your betrayal
(ยุร บิทเรแอ็ล)
Your betrayal!
(ยุร บิทเรแอ็ล !)

I
(ไอ)
Was told
(วอส โทลด)
To stay away
(ทู ซเท อะเว)

Those two words
(โฑส ทู เวิด)
I can’t obey
(ไอ แค็นท โอะเบ)

Pay the price
(เพ เดอะ พไรซ)
For your betrayal
(ฟอ ยุร บิทเรแอ็ล)
Your betrayal
(ยุร บิทเรแอ็ล)
Your betrayal!
(ยุร บิทเรแอ็ล !)

[Is it my turn to die?]
([ อีส ซิท มาย เทิน ทู ได ])
My heart is pounding
(มาย ฮาท อีส พาวดิง)
As I say goodbye
(แอ็ส ซาย เซ กู๊ดบาย)

[So now I dance in the flames]
([ โซ เนา ไอ ดานซ อิน เดอะ ฟเลม ])
I left you crying
(ไอ เล็ฟท ยู คไรอิง)
And screaming my name
(แอ็นด ซครีมอิง มาย เนม)

You said that we’d be forever
(ยู เซ็ด แดท เว็ด บี เฟาะเรฝเออะ)
How could you tell me a lie to my face?
(เฮา เคิด ยู เท็ล มี อะ ไล ทู มาย เฟซ)
Now that we can’t be together
(เนา แดท วี แค็นท บี ทุเกฑเออะ)
There’s just no hope for a final embrace
(แดร์ จัซท โน โฮพ ฟอ รา ไฟแน็ล เอ็มบเรซ)

So here we are
(โซ เฮียร วี อาร์)
I’m in your head
(แอม อิน ยุร เฮ็ด)
I’m in your heart!
(แอม อิน ยุร ฮาท !)

You
(ยู)
Were told
(เวอ โทลด)
To Run away
(ทู รัน อะเว)

Soak
(โซค)
The Place
(เดอะ พเลซ)
And light the flame
(แอ็นด ไลท เดอะ ฟเลม)

Pay the price
(เพ เดอะ พไรซ)
For your betrayal
(ฟอ ยุร บิทเรแอ็ล)
Your betrayal
(ยุร บิทเรแอ็ล)
Your betrayal!
(ยุร บิทเรแอ็ล !)

I
(ไอ)
Was told
(วอส โทลด)
To stay away [Stay away]
(ทู ซเท อะเว [ ซเท อะเว ])

Those two words
(โฑส ทู เวิด)
I can’t obey [Can’t obey]
(ไอ แค็นท โอะเบ [ แค็นท โอะเบ ])

Pay the price
(เพ เดอะ พไรซ)
For your betrayal
(ฟอ ยุร บิทเรแอ็ล)
Your betrayal
(ยุร บิทเรแอ็ล)
Your betrayal!
(ยุร บิทเรแอ็ล !)

Your
(ยุร)
Betrayal
(บิทเรแอ็ล)

[Breakdown]
([ เบรคดาว ])

Go!
(โก !)

Ooooh aaaah
(อู้ aaaah)

Ooooh aaaah
(อู้ aaaah)

So here we are [So here we are]
(โซ เฮียร วี อาร์ [ โซ เฮียร วี อาร์ ])
I’m in your head [In your head]
(แอม อิน ยุร เฮ็ด [ อิน ยุร เฮ็ด ])

I’m in your heart!
(แอม อิน ยุร ฮาท !)

You
(ยู)
Were told
(เวอ โทลด)
To Run away
(ทู รัน อะเว)

Soak
(โซค)
The Place
(เดอะ พเลซ)
And light the flame
(แอ็นด ไลท เดอะ ฟเลม)

Pay the price
(เพ เดอะ พไรซ)
For your betrayal
(ฟอ ยุร บิทเรแอ็ล)
Your betrayal
(ยุร บิทเรแอ็ล)
Your betrayal!
(ยุร บิทเรแอ็ล !)

I
(ไอ)
Was told
(วอส โทลด)
To stay away [Stay away]
(ทู ซเท อะเว [ ซเท อะเว ])

Those two words
(โฑส ทู เวิด)
I can’t obey [Can’t obey]
(ไอ แค็นท โอะเบ [ แค็นท โอะเบ ])

Pay the price
(เพ เดอะ พไรซ)
For your betrayal
(ฟอ ยุร บิทเรแอ็ล)
Your betrayal
(ยุร บิทเรแอ็ล)
Your betrayal!
(ยุร บิทเรแอ็ล !)

Your betrayal!
(ยุร บิทเรแอ็ล !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Betrayal คำอ่านไทย Bullet For My Valentine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น