เนื้อเพลง I Like That คำอ่านไทย Houston feat Chingy, I-20, Nate Dogg

[Chingy]
( [ Chingy ])
Houston [bounce]…
(ฮูซตัน [ เบานซ ])
Yeah…i like that
(เย่ ไอ ไลค แดท)
Chingaling [bounce]…
(Chingalings [ เบานซ ])
Nate Dogg…
(แนตชฺ ด๊อก)
I-20
(ไอ 20)
Trackstars like that…
(Trackstars ไลค แดท)
Yeah…i like that
(เย่ ไอ ไลค แดท)
I like that
(ไอ ไลค แดท)

[Chorus: Nate Dogg]
([ โครัซ : แนตชฺ ด๊อก ])
Whooa ooh whooa ooh whoa ooh whoaa
(Whooa อู้ whooa อู้ โว้ว อู้ ว้าว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
Girl twirk that back
(เกิล ทเวิก แดท แบ็ค)
Whoa
(โว้ว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that [whooa ooh whooa ooh whoa ooh whoaa]
(ไอ ไลค แดท [ whooa อู้ whooa อู้ โว้ว อู้ ว้าว ])
Girl freak that back
(เกิล ฟรีค แดท แบ็ค)
Whoa
(โว้ว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
That’s where the money at
(แด๊ท ฮแว เดอะ มันอิ แอ็ท)
Whoa
(โว้ว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
Girl freak that back
(เกิล ฟรีค แดท แบ็ค)

[Houston]
([ ฮูซตัน ])
Houston bust straight through
(ฮูซตัน บัซท ซทเรท ธรู)
I see me i see you
(ไอ ซี มี ไอ ซี ยู)
Your body’s callin
(ยุร บอดอิ คอลลิน)
Ima blow yo back
(แอมอา บโล โย แบ็ค)
Ill show you
(แอล โฌ ยู)
Put ya hands up
(พัท ยา แฮ็นด อัพ)
Shake it fast on me
(เฌค อิท ฟัซท ออน มี)
Im that n*gga you need
(แอม แดท เอ็น *gga ยู นีด)
Them G’s in tha pocket and im ready to roll
(เฑ็ม จีส ซิน ท่า พอคเค็ท แอ็นด แอม เรดอิ ทู โรล)
Im on fire like a rocket and im ready to blow
(แอม ออน ไฟร ไลค เก รอคเค็ท แอ็นด แอม เรดอิ ทู บโล)
Dont stop get ready drop
(ด้อนท์ ซท็อพ เก็ท เรดอิ ดร็อพ)
Turn around and make it pop [pop]
(เทิน อะเรานด แอ็นด เมค อิท พ็อพ [ พ็อพ ])
Ahh [dont stop girl] just drop [drop]
(อา [ ด้อนท์ ซท็อพ เกิล ] จัซท ดร็อพ [ ดร็อพ ])

[Chorus: Nate Dogg]
([ โครัซ : แนตชฺ ด๊อก ])
Whooa ooh whooa ooh whoa ooh whoaa
(Whooa อู้ whooa อู้ โว้ว อู้ ว้าว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
Girl twirk that back
(เกิล ทเวิก แดท แบ็ค)
Whoa
(โว้ว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that [whooa ooh whooa ooh whoa ooh whoaa]
(ไอ ไลค แดท [ whooa อู้ whooa อู้ โว้ว อู้ ว้าว ])
Girl freak that back
(เกิล ฟรีค แดท แบ็ค)
Whoa
(โว้ว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
That’s where the money at
(แด๊ท ฮแว เดอะ มันอิ แอ็ท)
Whoa
(โว้ว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
Girl freak that back
(เกิล ฟรีค แดท แบ็ค)

[Houston]
([ ฮูซตัน ])
Some of tha n*ggas widin out
(ซัม อ็อฝ ท่า เอ็น *ggas widin เอ้า)
Got me back against tha wall
(ก็อท มี แบ็ค อะเกนซท ท่า วอล)
Girl i like it [i like that]
(เกิล ไอ ไลค อิท [ ไอ ไลค แดท ])
While you feelin me burnin in between on fighting temptation
(ฮไวล ยู ฟีลิน มี เบินนิน อิน บีทวิน ออน ไฟท์ดิง เทมเทฌัน)
Comin over me [comin over me]
(คัมอิน โอเฝอะ มี [ คัมอิน โอเฝอะ มี ])
I can feel the vibration [feel the vibration]
(ไอ แค็น ฟีล เดอะ ไฝบเรฌัน [ ฟีล เดอะ ไฝบเรฌัน ])
Gettin off on me [whoa ooh whoa ohh]
(เกดดิน ออฟฟ ออน มี [ โว้ว อู้ โว้ว โอ้ ])
Dont stop get ready drop
(ด้อนท์ ซท็อพ เก็ท เรดอิ ดร็อพ)
Turn around and make it pop [pop]
(เทิน อะเรานด แอ็นด เมค อิท พ็อพ [ พ็อพ ])
Ahh just drop [drop]
(อา จัซท ดร็อพ [ ดร็อพ ])

[Chorus: Nate Dogg]
([ โครัซ : แนตชฺ ด๊อก ])
Whooa ooh whooa ooh whoa ooh whoaa
(Whooa อู้ whooa อู้ โว้ว อู้ ว้าว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
Girl twirk that back
(เกิล ทเวิก แดท แบ็ค)
Whoa
(โว้ว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that [whooa ooh whooa ooh whoa ooh whoaa]
(ไอ ไลค แดท [ whooa อู้ whooa อู้ โว้ว อู้ ว้าว ])
Girl freak that back
(เกิล ฟรีค แดท แบ็ค)
Whoa
(โว้ว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
That’s where the money at
(แด๊ท ฮแว เดอะ มันอิ แอ็ท)
Whoa
(โว้ว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
Girl freak that back
(เกิล ฟรีค แดท แบ็ค)

[Chingy]
([ Chingy ])
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)
Drop.. then let me see ya bring it back up top
(ดร็อพ เด็น เล็ท มี ซี ยา บริง อิท แบ็ค อัพ ท็อพ)
She hot like a boiling pot
(ชี ฮ็อท ไลค เก บอลยลิงพ็อท)
On tha stove like whoa here we go [here we go]
(ออน ท่า ซโทฝ ไลค โว้ว เฮียร วี โก [ เฮียร วี โก ])
I got me a piece of ya block tonight
(ไอ ก็อท มี อะ พีซ อ็อฝ ยา บล็อค ทุไนท)
And im leaving wit somethin hot tonight
(แอ็นด แอม ลีฝอิงส วิท ซัมติน ฮ็อท ทุไนท)
She isnt got tonight
(ชี อีสซึ่น ก็อท ทุไนท)
Stop… you thought i lost ya
(ซท็อพ ยู ธอท ไอ ล็อซท ยา)
This 12 inches it’ll cost ya
(ดีซ 12 อินเชด อิว ค็อซท ยา)
What i say ya get toss ya
(ว็อท ไอ เซ ยา เก็ท ท็อซ ยา)
24’s on tha whip i stay floss ya
(24s ออน ท่า ฮวิพ ไอ ซเท ฟล็อซ ยา)
She wanna hang wit tha stars so i showed her my bracelet
(ชี วอนนา แฮ็ง วิท ท่า ซทา โซ ไอ โฌ เฮอ มาย บเรซเล็ท)
?? replace it
(ริพเลซ อิท)

[I-20]
([ ไอ 20 ])
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)
Yeah jackpot give it back ? broads
(เย่ แจคพอต กิฝ อิท แบ็ค บรอด)
Look at ass drop forward back clap n pause
(ลุค แกท อาซ ดร็อพ ฟอเวิด แบ็ค คแล็พ เอ็น พอส)
We sweep all the broads and they off of choosin
(วี สวี้พ ออล เดอะ บรอด แซน เด ออฟฟ อ็อฝ ชูซิน)
Then holla at ya n*gga, is that problem houston?
(เด็น ฮอลละ แอ็ท ยา เอ็น *gga , อีส แดท พรอบเล็ม ฮูซตัน)

[Chorus: Nate Dogg]
([ โครัซ : แนตชฺ ด๊อก ])
Whooa ooh whooa ooh whoa ooh whoaa
(Whooa อู้ whooa อู้ โว้ว อู้ ว้าว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
Girl twirk that back
(เกิล ทเวิก แดท แบ็ค)
Whoa
(โว้ว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that [whooa ooh whooa ooh whoa ooh whoaa]
(ไอ ไลค แดท [ whooa อู้ whooa อู้ โว้ว อู้ ว้าว ])
Girl freak that back
(เกิล ฟรีค แดท แบ็ค)
Whoa
(โว้ว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
That’s where the money at
(แด๊ท ฮแว เดอะ มันอิ แอ็ท)
Whoa
(โว้ว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
Girl freak that back
(เกิล ฟรีค แดท แบ็ค)

[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
[whoa] we all over ya body
([ โว้ว ] วี ออล โอเฝอะ ยา บอดอิ)
Big Nate Dogg can jump start a party
(บิก แนตชฺ ด๊อก แค็น จัมพ ซทาท ดา พาทิ)
We aint gonna hurt nobody
(วี เอน กอนนะ เฮิท โนบอดี้)
Gimme that gimme that gimme that
(กีมมิ แดท กีมมิ แดท กีมมิ แดท)
[whoa] we all over ya body
([ โว้ว ] วี ออล โอเฝอะ ยา บอดอิ)
Big Nate Dogg can jump start a party
(บิก แนตชฺ ด๊อก แค็น จัมพ ซทาท ดา พาทิ)
We aint gonna hurt nobody
(วี เอน กอนนะ เฮิท โนบอดี้)
Gimme that gimme that gimme that
(กีมมิ แดท กีมมิ แดท กีมมิ แดท)

[Chorus: Nate Dogg]
([ โครัซ : แนตชฺ ด๊อก ])
Whooa ooh whooa ooh whoa ooh whoaa
(Whooa อู้ whooa อู้ โว้ว อู้ ว้าว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
Girl twirk that back
(เกิล ทเวิก แดท แบ็ค)
Whoa
(โว้ว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that [whooa ooh whooa ooh whoa ooh whoaa]
(ไอ ไลค แดท [ whooa อู้ whooa อู้ โว้ว อู้ ว้าว ])
Girl freak that back
(เกิล ฟรีค แดท แบ็ค)
Whoa
(โว้ว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
That’s where the money at
(แด๊ท ฮแว เดอะ มันอิ แอ็ท)
Whoa
(โว้ว)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
I like that
(ไอ ไลค แดท)
Girl freak that back
(เกิล ฟรีค แดท แบ็ค)

[Outro: Chingy]
([ เอ๊าโต : Chingy ])
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)
Turn around from tha back and um i like that
(เทิน อะเรานด ฟร็อม ท่า แบ็ค แอ็นด อึม ไอ ไลค แดท)
Let me see it from tha front and uh i like that
(เล็ท มี ซี อิท ฟร็อม ท่า ฟรันท แอ็นด อา ไอ ไลค แดท)
Yeah you know how we do
(เย่ ยู โน เฮา วี ดู)
Turn around
(เทิน อะเรานด)
Come here
(คัม เฮียร)
Let me see ya back
(เล็ท มี ซี ยา แบ็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Like That คำอ่านไทย Houston feat Chingy, I-20, Nate Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น