เนื้อเพลง Missing You คำอ่านไทย 112

Sitting here thinking about you
( ซีททิง เฮียร ติ้งกิง อะเบาท ยู)
And all the things we used to do
(แอ็นด ออล เดอะ ธิง วี ยูซ ทู ดู)
I never thought that I would lose you
(ไอ เนฝเวอะ ธอท แดท ไอ เวิด ลูส ยู)
Cause you were always my boo
(คอส ยู เวอ ออลเว มาย บู)
Sitting here wondering where we
(ซีททิง เฮียร วันเดอะริง ฮแว วี)
Wonderin where we went wrong
(วันเดอริน ฮแว วี เว็นท ร็อง)
Cause now I’m here all alone
(คอส เนา แอม เฮียร ออล อะโลน)
Wishing you’d come back home, So tell me
(วิชชิ้ง ยูต คัม แบ็ค โฮม , โซ เท็ล มี)

Why, why, why’d you have to go away
(ฮไว , ฮไว , วาย ยู แฮ็ฝ ทู โก อะเว)
Got me missing you everyday
(ก็อท มี มีซซิง ยู เอวี่เดย์)
Baby tell me why, why, why’d you have to go away
(เบบิ เท็ล มี ฮไว , ฮไว , วาย ยู แฮ็ฝ ทู โก อะเว)
Got me missing you everyday
(ก็อท มี มีซซิง ยู เอวี่เดย์)
Everyday I’m missing you
(เอวี่เดย์ แอม มีซซิง ยู)

I don’t understand why you left, baby what didn’t I do?
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ฮไว ยู เล็ฟท , เบบิ ว็อท ดิ๊นอิน ไอ ดู)
Wasn’t I always there for you and wasn’t I good to you?
(วอสซึ้น ไอ ออลเว แดร์ ฟอ ยู แอ็นด วอสซึ้น ไอ เกิด ทู ยู)
How was I to know something was wrong,
(เฮา วอส ซาย ทู โน ซัมติง วอส ร็อง ,)
Baby I can’t read minds
(เบบิ ไอ แค็นท เร็ด ไมนด)
All you had to do was tell me
(ออล ยู แฮ็ด ทู ดู วอส เท็ล มี)
But you kept it all inside
(บัท ยู เค็พท ดิธ ดอร์ อีนไซด)

Tell me why, why, why’d you have to go away got me missing you everyday
(เท็ล มี ฮไว , ฮไว , วาย ยู แฮ็ฝ ทู โก อะเว ก็อท มี มีซซิง ยู เอวี่เดย์)
Baby, tell me why, why, why’d you have to go away got me missing you everyday
(เบบิ , เท็ล มี ฮไว , ฮไว , วาย ยู แฮ็ฝ ทู โก อะเว ก็อท มี มีซซิง ยู เอวี่เดย์)
everyday I’m missing you
(เอวี่เดย์ แอม มีซซิง ยู)

Girl I’ll never find another,
(เกิล แอล เนฝเวอะ ไฟนด แอะนัธเออะ ,)
Another one to take your place
(แอะนัธเออะ วัน ทู เทค ยุร พเลซ)
Cause you were so, so good to me baby
(คอส ยู เวอ โซ , โซ เกิด ทู มี เบบิ)
And you kept the smile upon my face
(แอ็นด ยู เค็พท เดอะ ซไมล อุพอน มาย เฟซ)
And I’m on my bended knee and I’m crying, crying won’t you come back to me
(แอ็นด แอม ออน มาย เบ็นด นี แอ็นด แอม คไรอิง , คไรอิง ว็อนท ยู คัม แบ็ค ทู มี)
To me cause you mean the world to me
(ทู มี คอส ยู มีน เดอะ เวิลด ทู มี)

Why, why, why’d you have to go away got me missing you everyday
(ฮไว , ฮไว , วาย ยู แฮ็ฝ ทู โก อะเว ก็อท มี มีซซิง ยู เอวี่เดย์)
Oh tell me why, why, why’d you have to go away got me missing you everyday
(โอ เท็ล มี ฮไว , ฮไว , วาย ยู แฮ็ฝ ทู โก อะเว ก็อท มี มีซซิง ยู เอวี่เดย์)
I’m missing you
(แอม มีซซิง ยู)
Why, why, go away everyday
(ฮไว , ฮไว , โก อะเว เอวี่เดย์)
Why, why, go away everyday i’m missing you
(ฮไว , ฮไว , โก อะเว เอวี่เดย์ แอม มีซซิง ยู)
Why, why, go away everyday
(ฮไว , ฮไว , โก อะเว เอวี่เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Missing You คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น