เนื้อเพลง Bidi Bidi Bom Bom คำอ่านไทย Selena

Cada Vez
( Cada Vez)
Cada Vez Que Lo Veo Pasar
(Cada Vez ครีโล Veo Pasar)
Mi Corazon Se Enloquece
(มี โคเรสัน Se Enloquece)
Y Me Empieza A Palpitar
(วาย มี Empieza อะ Palpitar)

Y Se Emociona [Y Se Emociona]
(วาย Se Emociona [ วาย Se Emociona ])
Ya No Razona
(ยา โน Razona)
No Lo Puedo Controlar
(โน โล พิวโด Controlar)
Y Se Emociona [Y Se Emociona]
(วาย Se Emociona [ วาย Se Emociona ])
Ya No Razona
(ยา โน Razona)
Y Me Empieza A Cantar [Cantar]
(วาย มี Empieza อะ Cantar [ Cantar ])
Me Canta Asi Asi
(มี แคนดา Asi Asi)

Bidi Bidi Bom Bom [Bidi Bidi Bom Bom]
(Bidi Bidi Bom Bom [ Bidi Bidi Bom Bom ])
Bidi Bidi Bom Bom [Bidi Bidi Bom Bom]
(Bidi Bidi Bom Bom [ Bidi Bidi Bom Bom ])
Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bom Bom
(Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bom Bom)
Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bom
(Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bom)

Cada Vez
(Cada Vez)
Cada Vez Que Lo Oigo Hablar
(Cada Vez ครีโล Oigo Hablar)
Me Tiemblan Hasta Las Piernas
(มี Tiemblan อาสดา ลาส Piernas)
Y El Corazon Igual
(วาย เอล โคเรสัน Igual)
Y Se Emociona [Y Se Emociona]
(วาย Se Emociona [ วาย Se Emociona ])
Ya No Razona
(ยา โน Razona)
No Lo Puedo Controlar
(โน โล พิวโด Controlar)
Y Se Emociona [Y Se Emociona]
(วาย Se Emociona [ วาย Se Emociona ])
Ya No Razona
(ยา โน Razona)
Y Me Empieza A Cantar [Cantar]
(วาย มี Empieza อะ Cantar [ Cantar ])
Me Canta Asi Asi
(มี แคนดา Asi Asi)

Bidi Bidi Bom Bom [Bidi Bidi Bom Bom]
(Bidi Bidi Bom Bom [ Bidi Bidi Bom Bom ])
Bidi Bidi Bom Bom [Bidi Bidi Bom Bom]
(Bidi Bidi Bom Bom [ Bidi Bidi Bom Bom ])
Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bom Bom
(Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bom Bom)
Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bom

(Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bom)

Cuando Escucho Esta Canci๓n
(ควอนโดEscucho เอซดา Canci๓n)
Mi Coraz๓n Quiere Cantar Asi
(มี Coraz๓n Quiere Cantar Asi)

Bidi Bidi Bom Bom [Bidi Bidi Bom Bom]
(Bidi Bidi Bom Bom [ Bidi Bidi Bom Bom ])
Bidi Bidi Bom Bom [Bidi Bidi Bom Bom]
(Bidi Bidi Bom Bom [ Bidi Bidi Bom Bom ])
Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bom Bom
(Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bom Bom)
Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bom
(Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bidi Bom)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bidi Bidi Bom Bom คำอ่านไทย Selena

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น