เนื้อเพลง Caring Is Creepy คำอ่านไทย The Shins

i think i’ll go home and mull this over
( ไอ ธิงค แอล โก โฮม แอ็นด มัล ดีซ โอเฝอะ)
before i cram it down my throat
(บิโฟ ไอ คแร็ม อิท เดาน มาย ธโรท)
at long last it’s crashed, the colossal mass
(แอ็ท ล็อง ลาซท อิทซ คแร็ฌ , เดอะ โคะลอซแซ็ล มาซ)
has broken up into bits in my moat.
(แฮ็ส บโรเค็น อัพ อีนทุ บิท ซิน มาย โมท)

lift the mattress off the floor
(ลิฟท เดอะ แมททเร็ซ ออฟฟ เดอะ ฟโล)
walk the cramps off
(วอค เดอะ คแร็มพ ออฟฟ)
go meander in the cold
(โก มีแอนเดอะ อิน เดอะ โคลด)
hail to your dark skin
(เฮล ทู ยุร ดาค ซคิน)
hiding the fact you’re dead again
(ไฮดอิง เดอะ แฟ็คท ยัวร์ เด็ด อะเกน)
undeneath the power lines seeking shade
(undeneath เดอะ เพาเออะ ไลน ซีคิง เฌด)
far above our heads are the icy heights that contain all reason
(ฟา อะบัฝ เอ๊า เฮ็ด แซร์ ดิ ไอซิ ไฮท แดท ค็อนเทน ออล รี๊ซั่น)

it’s a luscious mix of words and tricks
(อิทซ ซา ลัฌอัซ มิคซ อ็อฝ เวิด แซน ทริค)
that let us bet when you know we should fold
(แดท เล็ท อัซ เบ็ท ฮเว็น ยู โน วี เชิด โฟลด)
on rocks i dreamt of where we’d stepped
(ออน ร็อค ซาย ดเร็มท อ็อฝ ฮแว เว็ด สตอปชฺ)
and the whole mess of roads we’re now on.
(แอ็นด เดอะ โฮล เมซ อ็อฝ โรด เวีย เนา ออน)

hold your glass up, hold it in
(โฮลด ยุร กลัซ อัพ , โฮลด ดิท อิน)
never betray the way you’ve always known it is.
(เนฝเวอะ บิทเร เดอะ เว ยู๊ฟ ออลเว โนน หนิด อีส)
one day i’ll be wondering how
(วัน เด แอล บี วันเดอะริง เฮา)
i got so old just wondering how
(ไอ ก็อท โซ โอลด จัซท วันเดอะริง เฮา)
i never got cold wearing nothing in the snow.
(ไอ เนฝเวอะ ก็อท โคลด เวียริง นัธอิง อิน เดอะ ซโน)

this is way beyond my remote concern
(ดีซ ซิส เว บิยอนด มาย ริโมท ค็อนเซิน)
of being condescending
(อ็อฝ บีอิง คอนดิเซนดิง)

all these squawking birds won’t quit.
(ออล ฑิส squawkings เบิด ว็อนท ควิท)
building nothing, laying bricks.
(บีลดิง นัธอิง , เลยิง บริค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Caring Is Creepy คำอ่านไทย The Shins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น