เนื้อเพลง Catch My Breath คำอ่านไทย Westlife

We were kids in highschool
( วี เวอ คิด ซิน ฮายสคู)
when I first met you
(ฮเว็น นาย เฟิซท เม็ท ยู)
even then you were the prettiest girl that i never knew
(อีเฝ็น เด็น ยู เวอ เดอะ พรีดีเอส เกิล แดท ไอ เนฝเวอะ นยู)
and we carved our names on everything that we could find
(แอ็นด วี คาฝ เอ๊า เนม ออน เอ๊วี่ติง แดท วี เคิด ไฟนด)
like all kids do
(ไลค ออล คิด ดู)

And the old times has passed
(แอ็นด ดิ โอลด ไทม แฮ็ส พาซ)
I still get surprised at
(ไอ ซทิล เก็ท เซิพไรส แอ็ท)
the bullet in my chest
(เดอะ บูลเล็ท อิน มาย เช็ซท)
when i know you’re coming by
(ฮเว็น นาย โน ยัวร์ คัมอิง ไบ)
if this feeling’s proving anything, it’s not everything’s gonna change with time
(อิฟ ดีซ ฟีลอิง พรูฝวิ่ง เอนอิธิง , อิทซ น็อท เอ๊วี่ติง กอนนะ เชนจ วิฑ ไทม)
You’re still mine
(ยัวร์ ซทิล ไมน)

Chorus:
(โครัซ :)
Did you know when you’re around
(ดิด ยู โน ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด)
my heart won’t, it can’t slow down
(มาย ฮาท ว็อนท , อิท แค็นท ซโล เดาน)
it beats so hard, makes it hard
(อิท บีท โซ ฮาด , เมค ซิท ฮาด)
to catch my breath
(ทู แค็ช มาย บเร็ธ)
to catch my breath
(ทู แค็ช มาย บเร็ธ)

Don’t ever ask me if i’m sorry
(ด้อนท์ เอฝเออะ อาซค มี อิฟ แอม ซอริ)
when i’m here with you
(ฮเว็น แอม เฮียร วิฑ ยู)
Baby you can bet i don’t regret
(เบบิ ยู แค็น เบ็ท ไอ ด้อนท์ ริกเรท)
the girls i never knew
(เดอะ เกิล ซาย เนฝเวอะ นยู)
Every day?s another first
(เอฝริ เด เอส แอะนัธเออะ เฟิซท)
Another change for me
(แอะนัธเออะ เชนจ ฟอ มี)
to fall in love with you
(ทู ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)
and i do
(แอ็นด ดาย ดู)

Chorus
(โครัซ)

When you’re with me
(ฮเว็น ยัวร์ วิฑ มี)
I stop seeing
(ไอ ซท็อพ ซีอิง)
Any way to fail how do I explain
(เอนอิ เว ทู เฟล เฮา ดู ไอ เอ็คซพเลน)
i try to tell you what i’m feeling
(ไอ ทไร ทู เท็ล ยู ว็อท แอม ฟีลอิง)
But how do I when all words pale
(บัท เฮา ดู ไอ ฮเว็น ออล เวิด เพล)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Catch My Breath คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น